Forum Równych Szans Włocławek, 08.04. 2016 r. i Praw Kobiet SLD

Transkrypt

Forum Równych Szans Włocławek, 08.04. 2016 r. i Praw Kobiet SLD
Forum Równych Szans
i Praw Kobiet SLD
we Włocławku
ul. Kościuszki 12
tel. 691983609
Włocławek, 08.04. 2016 r.
Do Pani
Agaty Kornhauser- Dudy
Prezydentowej
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani !
Stanowczo sprzeciwiamy się planom wprowadzenia jakichkolwiek zmian w ustawie
aborcyjnej.
Każda kobieta ma prawo by samodzielnie decydować o swoim życiu i zdrowiu.
Proponowane zmiany w projekcie obywatelskim przygotowanym przez fundację
Pro- Prawo do życia godzą w godność osobistą kobiety i skazują ją na traumatyczne
przeżycia.
W dzisiejszych czasach kobieta, która urodzi niepełnosprawne dziecko skazana jest na
wykluczenie społeczne. Rezygnuje z pracy na rzecz wychowania dziecka pozbawiając
się środków do życia. Państwo polskie nie zapewnia odpowiednich środków dla rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi.
Nie chcemy aby nasz kraj był postrzegany jako państwo, w którym łamane są prawa
kobiet. Nawet w państwach islamskich w których pozycja społeczna kobiet jest bardzo
niska, dopuszcza się możliwość aborcji w przypadku zagrożenia życia kobiety.
Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci będących wynikiem gwałtu jest nieetyczne.
Cały projekt godzi w naturalne prawa człowieka, na które często powołuje się Kościół.
Podejmowanie decyzji, które nie uwzględniają stanowiska danej grupy społecznej,
jest charakterystyczne dla państw totalitarnych.
Obowiązująca ustawa aborcyjna jest wynikiem konsensusu różnych środowisk
społecznych i politycznych, dlatego uważamy że nie powinna być zmieniana.
Zwracając się do Pani z tym apelem mamy nadzieję, że jako kobieta, Polka, żona , matka
i Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej zechce Pani poprzeć nasze stanowisko.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca
Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD
we Włocławku
Joanna Hofman- Kupisz