OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KCYNI

Transkrypt

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KCYNI
OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W KCYNI PRZY UL. MŁYŃSKIEJ (DZ. 662/7)
1) PODSTAWOWE INFORMACJE
Położenie:
Gmina:
Powiat :
Województwo:
Numer działki:
Powierzchnia działki:
Oznaczenie działki:
Numer księgi wieczystej:
Właściciel:
Kcynia, ul. Młyńska
Kcynia
Nakielski
Kujawsko – Pomorskie
662/7
2,1426 ha
R – tereny rolnicze
KW Nr BY1U/00000366/8
Gmina Kcynia
WYPIS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:5000
2) OPIS NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja:
Lokalizacja szczegółowa:
Dojazd:
Kształt działki:
Melioracje:
Uzbrojenie:
Sąsiedztwo:
Kcynia, ul. Młyńska
peryferia miasta
droga gruntowa w terenie nieoznaczona nieurządzona
zbliżony kształt do prostokąta, teren o łagodnym pochyleniu
dostęp w ograniczonym zakresie
brak
tereny uprawiane rolniczo, siłownia wiatrowa, maszt
telefonii komórkowej
3) PRZEZNACZENIE
Teren działki o numerze ewidencyjnym 662/7, obręb miasta Kcynia nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu działki nie wydano
decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów są to użytki rolne (RIVb – 0,4985ha, RV – 1,6268 ha,
i N-0,0173 ha).
4) ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
5) CENA SPRZEDAŻY – 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
6) INFORMACJA:
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kcyni, Referacie Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Kcynia, ul. Dworcowa 8 lub pod
numerem telefonu (52) 589 43 95.
Treść niniejszego dokumentu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i winna być interpretowana jak
informacja, o których mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.