Wagarowanie ma skutki! Obowiązek szkolny oznacza, że istnieje

Transkrypt

Wagarowanie ma skutki! Obowiązek szkolny oznacza, że istnieje
Wagarowanie ma skutki!
Obowiązek szkolny
oznacza, że istnieje obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych i innych
organizowanych przez szkołę programach. Zgodnie z § 65 ustawy o szkolnictwie w
Dolnej Saksonii (NSchG) ogólny obowiązek szkolny kończy się zasadniczo po
ukończeniu 12 roku życia.
Tym samym należy odbyć przynajmniej 9 lat szkoły w części prymarnej oraz część
sekundarną I.
Następnie należy wypełnić obowiązek szkolny w części sekundarnej II w ramach
uczęszczania do szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej (także w przypadku
przygotowania do zawodu lub dodatkowo do prowadzonej edukacji). Szczególne
przypadki (odchylenia ) są opisane w paragrafach 69 lub 70 NSchG
Naruszenie ogólnego obowiązku szkolnego to wykroczenie w rozumieniu § 176
ust. 1 punkt 1 NSchG. Oznacza to, że absencja bez usprawiedliwienia lub bez
wystarczającego usprawiedliwienia prowadzi do postępowania zgodnie z § 176
ust. 2 NSchG.
Powiat Wesemarsch
Wydział szkolnictwa kultury i sportu
Poggenburger Str. 15