moja pani - Przedszkole Kobiernice

Transkrypt

moja pani - Przedszkole Kobiernice
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOBIERNICACH
OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY PT.:
„MOJA PANI”
Konkurs plastyczny ma na celu:
1. Stworzenie przez dziecko portretu „swojej Pani z przedszkola„
2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka
3. Kształtowanie sprawności manualnej
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
2. Temat pracy powinien być związany wykonaniem pracy plastycznej przedstawiającej „Panią z Przedszkola”
3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne według poniższych kryteriów:
a. dowolną techniką plastyczną: np. rysunek, malarstwo, wydzieranka i inne formy płaskie
b. prace powinny być wykonywane w formacie A3 lub A4
3. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne wykonane przez dziecko pod kierunkiem Rodzica
4. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy,
Ramy czasowe trwania konkursu :
Przygotowane prace można dostarczać w terminie
Od 22.09 do
podpisane pracę można składać u wychowawców poszczególnych grup
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
14 października 2016 roku
11. 10 2016 roku
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w galerii w holu głównym przedszkola
Dla każdego uczestnika przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe !!!!!

Podobne dokumenty