Rekrutacja na program Total Design Management wymagane

Transkrypt

Rekrutacja na program Total Design Management wymagane
Rekrutacja na program
Total Design Management
wymagane dokumenty:
1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał) lub pismo promotora określające
przewidywany termin obrony pracy.
2. Zdjęcie legitymacyjne – wersja elektroniczna
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty całości czesnego lub I raty
rachunek bankowy:
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa, Politechnika Warszawska
Szkoła Biznesu,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Podobne dokumenty