Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ZP – 11/06/2010
Wrocław, dn. 24.06.2010r.
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO i OPROGRAMOWANIA”
Znak sprawy: ZP – 11/06/2010
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzone
zostają następujące zmiany:
W formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), dla zadnia
nr 7 - minimalne parametry techniczne (kolumna nr 3):
Procesor
Architektura 64bit
Ilość rdzeni 4
Taktowanie 2,66GHz
Max TDP 95W
Osiągi:
W testach przeprowadzonych przez portal TwojePC wynik w kategorii 3DStudio Max (czas
renderowania sceny testowej) nie większy niż 18min 46s.
(http://twojepc.pl/artykuly.php?id=core_i5_testy&strona=5)
Pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin składania ofert pozostają bez zmian.
Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu
inż. Wojciech Orzechowski

Podobne dokumenty