Formularz rejestracji dla nowego członka Stowarzyszenia

Transkrypt

Formularz rejestracji dla nowego członka Stowarzyszenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KANDYDATA
STOWARZYSZENIA BIELSCY MOTOCYKLIŚCI
1.
Dane osobowe
Imię i Nazwisko
……………………………………………………………………………
Nick na Facebook
……………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
………………………………………….…………………………………
e-mail
……………………………………………….……………………………
2.
Osoby rekomendujące na Członka Kandydata Stowarzyszenia
Imię i Nazwisko
1.
……………………………………………………
2.
……………………………………………………
3.
……………………………………………………
3.
Członkostwo w innych Stowarzyszeniach i Klubach motoryzacyjnych
Nazwa Stowarzyszenia/Klubu
1.
…………………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu przyjęcia do Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)
…………………………………
…………………………………………
Miejsce, Data
Podpis Kandydata

Podobne dokumenty