Zaproszenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci

Transkrypt

Zaproszenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci
Szanowni Rodzice!
Biblioteka Zespołu Szkół w Rajczy w dniu 13
października 2016 r. (czwartek) o godz. 850 w sali nr 10
organizuje spotkanie z autorem książek dla dzieci
Waldemarem Cichoniem.
Waldemar Cichoo jest autorem serii cenionych i lubianych książek dla dzieci o
niesfornym kocie Cukierku. Dotąd ukazało się 6 tomów opowiadao: „Cukierku, Ty łobuzie!”,
„Nie martw się, Cukierku”, „Popraw się, Cukierku”, „Jak się masz, Cukierku”, Gdzie jesteś
Cukierku?” oraz „Dziękuję Ci, Cukierku”.
Spotkanie jest przeznaczone dla klas I- IV. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Po spotkaniu istnieje możliwośd zakupienia książek z autografem autora, co samo w sobie
stanowi dużą atrakcję dla dzieci. Cena 1 książki – 20 zł.
Informacje o autorze i jego twórczości można znaleźd na www.waldemarcichon.pl
Jeżeli zdecydują się Paostwo na zakup książki, to prosiłabym o wpłatę w/w kwoty do
wychowawcy klasy z zaznaczeniem, którą częśd dziecko chce zakupid.
Uprości to organizację wypisywania dedykacji, a dzieci nie będą musiały stad w długiej
kolejce.
Serdecznie zapraszam!
Nauczyciel-bibliotekarz :
Jolanta Ryłko