Zakończył się 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii

Transkrypt

Zakończył się 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii
Zakończył się 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i
Klinicznej.
W dniach 14-17 maja 2008 w Krakowie odbył się 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Organizatorem tego wydarzenia była Katedra
Immunologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, której kierownikiem jest
prof. Janusz Marcinkiewicz.
W kongresie wzięło udział ponad 500 uczestników z kraju jak i ze świata, między
innymi z takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Niemcy,
Austria, Ukraina, Kanada, Macedonia.
Konferencja kierowana była nie tylko do immunologów teoretyków ale takŜe do
klinicystów zajmujących się schorzeniami o podłoŜu immunologicznym w takich dziedzinach
jak: reumatologia, onkologia, alergologia, transplantologia, pediatria czy interna. Jednym z
głównych celów kongresy było przedstawienie ostatnich dokonań dotyczących interwencji
immunologicznej w róŜnych dziedzinach medycyny.
O atrakcyjności zjazdu świadczył fakt zaproszenia do udziału w kongresie światowej
sławy profesorów. Gośćmi byli między innymi prof. Rose Zamoyska z The University of
Edinburgh, prof. Benjamin Chain z University College London, prof. Bernd Arnold z German
Cancer Research Center w Heilderbergu, a takŜe prof. Reinhold Schmidt z Hannover Medical
School, prof. Andreas Radbruch z German Rheumatology Research Center w Berlinie, prof.
Alberto Mantovani z Istituto di Patologia Generale Università degli studi w Mediolanie oraz
prof. Paweł Kaliński z Hillman Cancer Center w Pittsburgu.
Na zauwaŜenie zasługuje takŜe fakt, iŜ wykłady odbywały się w nowym i
nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Collegium
Medium UJ, co znacznie usprawniło całe wydarzenie.