Podsumowanie projektu

Transkrypt

Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
Elżbieta Wędzonka 31.03.2008
27 marca 2008 r. odbyła się konferencja na zakończenie projektu "Nowe Perspektywy Nowe Wyzwania", który realizowała Filia WUP w Radomiu.
Projekt "Nowe Perspektywy - Nowe Wyzwania" był realizowany od 1 lutego 2007 roku,
w ramach Działania 1.5 SPO RZL "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez
wspracie grup szczególnego ryzyka". Uczestniczyło w nim 49 osób z regionu
radomskiego, które co najmniej dwa lata były bez pracy i posiadały niskie lub
nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Ich rekrutację przeprowadzili partnerzy radomskiej
filii WUP - powiatowe urzędy pracy w Białobrzegach, Kozienicach, Lipsku, Radomiu i
Szydłowcu.
Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach psychologicznych i szkoleniach zawodowych,
część z nich, 20 osób z Szydłowca, Lipska i Radomia została także skierowana na
przygotowanie zawodowe. Podczas trwania projektu, 12 osób znalazło stałe lub
czasowe zatrudnienie, a kolejnych 10 osób - już po zakończeniu projektu - będzie
kontynuować przygotowanie zawodowe.
Założenia, przebieg i wyniki projektu zostały podsumowane na konferencji, która
odbyła się Ośrodku Szkoleń Informatycznych Statystyki w Radomiu. Beneficjenci
podkreślali, jak dużo dał im udział w projekcie. Dzięki temu staliśmy się bardziej
otwarci na ludzi, zdobyliśmy też wiele nowych umiejętności, które przydają się w życiu
- mówili zgodnie.
Szczególnie dużo ciepłych słów padło pod adresem psychologów, prowadzących
warsztaty psychologiczne, oraz mentorów, którzy w Radomiu i Szydłowcu kierowali tzw.
Ośrodkami Rozwoju. Psycholodzy uczyli uczestników projektu m.in. asertywności,
poznawania swoich słabych i mocnych stron, pisania CV i listu motywacyjnego oraz
zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mentorzy pomagali beneficjentom w
wyszukiwaniu ofert pracy oraz w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami.

Podobne dokumenty