Wzory weksla in blanco

Transkrypt

Wzory weksla in blanco
Załącznik nr 5 – Wzory weksla In blanco
Wzór weksla in blanco z podpisem osoby fizycznej.
Weksel własny
.......................................
(miejsce wystawienia)
....................................
(data wystawienia)
.......................................
(suma pieniężna)
......................................................... zapłacę za ten własny weksel
(data płatności)
......................................................................................................................................................
(osoba której weksel ma być zapłacony)
ale nie na jej zlecenie
sumę..............................................................................................................................................
(suma pieniężna słownie)
Płatny ……………………………………………………………………………………………
(miejsce płatności)
..........................................................
(podpis wystawcy weksla)
PESEL ……………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)
Wzór weksla in blanco z podpisem osoby prawnej.
Weksel własny
.......................................
(miejsce wystawienia)
....................................
(data wystawienia)
.......................................
(suma pieniężna)
......................................................... zapłacę za ten własny weksel
(data płatności)
......................................................................................................................................................
(osoba której weksel ma być zapłacony)
ale nie na jej zlecenie
sumę..............................................................................................................................................
(suma pieniężna słownie)
Płatny ……………………………………………………………………………………………
(miejsce płatności)
W imieniu
……….………………………….
(firma/nazwa osoby prawnej i Nr KRS)
..........................................................
(funkcja osoby podpisującej weksel)
..........................................................
(podpis wystawcy weksla)
PESEL ……………………………
Wzór weksla in blanco z podpisem pełnomocnika osoby fizycznej.
Weksel własny
.......................................
(miejsce wystawienia)
....................................
(data wystawienia)
.......................................
(suma pieniężna)
......................................................... zapłacę za ten własny weksel
(data płatności)
......................................................................................................................................................
(osoba której weksel ma być zapłacony,)
ale nie na jej zlecenie
sumę..............................................................................................................................................
(suma pieniężna słownie)
Płatny ……………………………………………………………………………………………
(miejsce płatności)
W imieniu
……….………………………….
(imię i nazwisko mocodawcy)
na podstawie pełnomocnictwa
z dnia ………………………………
pełnomocnik
..........................................................
(podpis wystawcy weksla)
PESEL ……………………………
Wzór weksla in blanco z podpisem pełnomocnika osoby prawnej.
Weksel własny
.......................................
(miejsce wystawienia)
....................................
(data wystawienia)
.......................................
(suma pieniężna)
......................................................... zapłacę za ten własny weksel
(data płatności)
......................................................................................................................................................
(osoba której weksel ma być zapłacony)
ale nie na jej zlecenie
sumę..............................................................................................................................................
(suma pieniężna słownie)
Płatny ……………………………………………………………………………………………
(miejsce płatności)
W imieniu
……….………………………….
(firma/nazwa osoby prawnej i Nr KRS)
na podstawie pełnomocnictwa
z dnia ………………………………
..........................................................
(funkcja osoby podpisującej weksel)
..........................................................
(podpis wystawcy weksla)
PESEL ……………………………