Grupa wsparcia

Transkrypt

Grupa wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
Grupa wsparcia
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej, skierowane
przeciwko członkom rodziny, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
Jedną z form wsparcia dla osób, które doświadczają lub doświadczyły przemocy są regularne spotkania grupy wsparcia.
Grupa wsparcia, składa się z osób o równym wobec siebie statucie, połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.
Uczestnicy grupy wzajemnie słuchają się, okazują empatię, dzielą się wiedzą i sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Prowadzący grupę wprowadzają także elementy psychoedukacji.
Wszystko to pozwala uczestnikom odbudować poczucie wartości, przezwyciężyć wstyd i lęk a także odbudować wiarę we własne
możliwości i sprawczość.
W Powiatowym Centrum Pomocy grupa wsparcia ma charakter otwarty i udział w niej jest bezpłatny.
Celem spotkań jest między innymi udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą głównie poprzez zwiększenie ich
świadomości dotyczącej tego problemu, zdobycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy w rodzinie oraz
jak tę wiedzę wykorzystać do uwalniania się z przemocy.
Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 3240827
Czytaj więcej zakładka AKTUALNOSCI
1