Formularz zgloszeniowy dla osoby indywidualnej

Transkrypt

Formularz zgloszeniowy dla osoby indywidualnej
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pokaż Swój Talent”
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Wiek:
Prezentowany talent (np. śpiew itp.):
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
.…………………………………………………
(podpis uczestnika)
data…………………………………….

Podobne dokumenty