protestu

Transkrypt

protestu
Pan Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
tel. (012)-616-13-98, (012)-616-13-97
fax (012)-616-13-15
Szanowny Panie Prezydencie,
Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw w związku z podjętą przez Pana skandaliczną
decyzją o usunięciu pomnika ks. Piotra Skargi z Placu św. Marii Magdaleny po siedmiu
latach od jego wystawienia.
To w najwyższym stopniu oburzające, że powyższa decyzja nie była konsultowana ze
społecznością krakowian, a zapadła na skutek nacisków na władze miasta środowisk
krakowskiej liberalnej kołtunerii i „Gazety Wyborczej”, która wzięła sobie na cel symbol,
jakim stał się dla Krakowa pomnik ks. Piotra Skargi.
Zwracam się do Pana z apelem o powstrzymanie wszelkich działań zmierzających do
usunięcia pomnika.
Z poważaniem
-------------------podpis

Podobne dokumenty