producent/dystrybutor

Transkrypt

producent/dystrybutor
SEZONOWE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - dot. minimum 4 edycji
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Piknik Krakowski
!
!
DANE INFORMACYJNE:
Nazwa Wystawcy:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Telefon:
E-mail:
!
!
!
DANE DO FAKTURY:
Firma
Adres
NIP
!
!
!
!
Zgłaszam się do udziału w Pikniku Krakowskim w terminie:
PARK BEDNARSKIEGO
soboty
TAK
PARK KRAKOWSKI
niedziele
TAK
03.09.2016
04.09.2016
10.09.2016
MAŁE NAJEDZENI FEST 11.09.2016
17.09.2016
18.09.2016
24.09.2016
25.09.2016
!
!
ZAMAWIAM:
Stoisko pod namiotem o rozmiarze
2x3m
CENA:
120 zł netto (147,60 brutto)
TAK/NIE
Stoisko pod namiotem o rozmiarze
3x3m
160 zł netto (196,80 brutto)
Stoisko/miejsce parkingowe dla
Foodtrucka
140 zł netto (172,20 brutto)
Inne do ustalenia
!
!
Zgłaszam zapotrzebowanie na energię
elektryczną o mocy:
Cena:
od 0 do 0,5 kW
0 zł
od 0,5 do 2 kW
20 zł netto (24,60 brutto)
od 2 do 5 kW
30 zł netto (36,90 brutto)
od 5 do 10 kW
40 zł netto (49,20 brutto)
TAK/NIE
Inne do ustalenia
!
!
!
Będę korzystać z urządzeń elektrycznych:
Moc:
1
2
3
4
5
!
!
!
Rodzaj oferowanych produktów/usług:
1
2
3
4
5
6
!
Cena brutto:
!
!
!
!
Wymagania dla Wystawcy :
1. Wystawca zobowiązuje się być na miejscu najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem Pikniku. Piknik Krakowski
będzie trwał w godzinach od 10.00 do 16.00. W przypadku stoisk wymagających przygotowania kuchni, rozgrzania
kuchenek, przygotowania półproduktów wskazane jest aby Wystawca przyjechał wcześniej (2h przed rozpoczęciem
Pikniku).
2. Wystawca zobowiązuje się (pod rygorem pokrycia kosztów naprawy/sprzątania) do zdania stoiska w takim samym
stanie, w jakim dostał je od Organizatora - dotyczy namiotu, podłoża asfaltowego i trawnika przyległego do stoiska.
3. Osoba obsługująca stoisko jest zobowiązana posiadać książeczkę sanitarno - epidemiologiczną (dotyczy produktów
spożywczych) Na stoisku posiadającym produkty wymagające przechowywania w ladach chłodniczych konieczne
jest dostosowanie stoiska zgodnie z wymaganiami sanepidu.
4. Prosimy o załączenie skanów zatwierdzenia zakładu i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przesłania dokumentacji dotyczącej warunków przewożenia
towarów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez wystawców, ani za ich
prawidłowość przewidzianą w świetle prawa handlowego. Na wszystkich Wystawcach spoczywa konieczność
posiadania kas fiskalnych, raportów sprzedaży ryczałtowej itd.
6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Pikniku Krakowskiego.
7. Wypełnienie i odesłanie formularza, nie jest gwarancją otrzymania miejsca na Pikniku. O zakwalifikowaniu się na
Pik
8. nik zostaną Państwo poinformowani w osobnej wiadomości.Płatność za obecność na Pikniku Krakowskim każdy z
Wystawców jest zobowiązany uiścić przelewem najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą na konto:
!
W tytule: Nazwa wystawcy
Pekao sa 27 1240 4432 1111 0010 6833 8021
!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
Podpis wystawcy:
……………………………………………….!
!