budynek z lokalami mieszkalnymi

Transkrypt

budynek z lokalami mieszkalnymi
AB Projekt
mgr inż Krystyna Hańczuk
71-051 Szczecin
ul. Szeligowskiego 55
KSIAŻKA PRZEDMIARÓW
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
Termoizolacja budynku użyteczności publicznej
Remont i ocieplenie dachu budynku z lokalami mieszkalnymi
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
inż. Renata Maniszewska
lipiec 2015 r.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
lipiec 2015 r.
Data zatwierdzenia
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Termoizolacja dachu budynku z lokalami mieszkalnymi - ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
1 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu m
płaskim
1140-07
9.26+6.43+11.38+15.96*2+6.76+6.19+3.61+1.52+3.82
m
2 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki - pionowe
1140-11
12.0*2+0.5*5
m
3 KNR-W 4-01 Demontaż drabiny stalowe
1306-01
1
szt.
4 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0545-04
15.16+9.26
m
m
szt.
5 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
0545-06
12.0*3
m
m
7 KNR-W 4-02 Demontaż rury wywiewnej blaszanej
0233-10
3
szt.
8 KNR 4-04
0901-05
Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
m
12.0
m
Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
m
12.0
m
Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
m
12.0
m
10 KNR 4-04
0901-07
szt.
11 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość m3
do 1 km
0109-11
1.2*0.4*0.02+14.395*0.01+(24.42+36.0)*0.05
m3
12 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na- m3
stępny 1 km - dod. za 9 km
0109-12
3.175
m3
13 KNR-W 2-02 Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o dług. do 4 m
1213-03
1.2
80.890
RAZEM
80.890
26.500
RAZEM
26.500
1.000
RAZEM
1.000
24.420
RAZEM
24.420
36.000
RAZEM
36.000
14.395
RAZEM
14.395
3.000
RAZEM
3.000
12.000
RAZEM
12.000
12.000
RAZEM
12.000
12.000
RAZEM
12.000
3.175
RAZEM
3.175
3.175
RAZEM
3.175
1.200
RAZEM
1.200
141.155
RAZEM
141.155
m
m
14 KNR-W 2-02 Montaż izolacji cieplnej z płyt styropianowych obustronnie oklejonych papą - styropa- m2
0608-01 ana- pa gr. 15 cm z zastosowaniem kleju poliuretanowego lub bitumicznego
logia
5.98*8.86+5.4*9.26+6.43*6.3-(0.38*(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02))
m2
15 KNR 0-17
2609-05
strefa narożna
strefa brzegowa
Mocowanie płyt styropapy za pomocą łączników dł. min.30 cm (do weryfikacji w trak- szt.
cie realizacji)
9*[1.6*(1.6*4+2.4*2+3.2*2))
szt.
253.440
6*(1.6*(6.58+4.46+5.66+2.05+1.5))
194.400
szt.
2
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
m
6 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie m2
nadającej się do użytku
0545-08
0.52*(6.43+11.38)+0.2*(15.96+9.26+0.45)
m2
9 KNR 4-04
0901-06
Poszcz
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Termoizolacja dachu budynku z lokalami mieszkalnymi - ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
strefa środ- 3*[6.06*8.18+2.78*5.9+0.45*3.07)-(0.38*(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02))
kowa
16 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą wierzchniego krycia PYE PV250S52 modyfikowaną SBS na
osnowie z włókniny
0504-01
141.155
j.m.
szt.
m2
18 KNR-W 2-02 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych i masztu antenowego na dachach krytych papą - szt.
z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm
0535-07
3+4
szt.
19 KNR-W 4-01 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o m3
grub. 1 ceg.
0312-01
0.26*(6.43+11.38)
m3
m2
22 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł - naprawa kominów
0308-03
5*2
szt.
23 KNR-W 4-01 Uzupełnienie czapek kominowych z betonu monolitycznego - 30 %
0203-13
0.38*(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02)*0.3
m2
24 KNR-W 4-01 Uzupełnienie pokrycia nakryw kominów z papy asfaltowej - 30 %
0514-02
0.38*(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02)*0.3
m2
25 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - wzdłuż krawędzi dachu
0608-02
0.2*(15.16+0.45+9.26)
m2
szt.
m2
m2
m2
m3
drew.
m3
drew.
27 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm pionowe na za- m2
prawie z siatką metalową - wykończenie dachu
0608-11
0.15*(15.16+0.45+9.26)
m2
28 KNR-W 2-02 Tynki zewn.gładzone na ścianach płaskich - wykończenie dachu
0910-01
3.731
m2
29 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0.6 mm
0520-04
16.16+0.45+9.26
m
30 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0.6 mm
0527-04
12.0*3
3
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
RAZEM
647.562
141.155
RAZEM
141.155
3.000
RAZEM
3.000
7.000
RAZEM
7.000
4.631
RAZEM
4.631
8.426
RAZEM
8.426
8.426
RAZEM
8.426
10.000
RAZEM
10.000
0.702
RAZEM
0.702
0.702
RAZEM
0.702
4.974
RAZEM
4.974
m2
21 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gład- m2
kich bez gruntowania
1510-10
8.426
m2
26 KNR-W 2-02 Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - belka drewniana
wzdłuż krawędzi dachu
0406-01
0.2*0.1*(15.16+0.45+9.26)
Razem
m2
17 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. szt.
100 mm
0212-06
3
szt.
20 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o pow.
0731-01
do 1 m2 w 1 miejscu
(0.13*11.38+0.5*5.98*0.23+0.5*5.4*0.21)*2+(0.11*6.43+0.5*6.43*0.24)*2
Poszcz
199.722
m2
m
0.497
RAZEM
0.497
3.731
RAZEM
3.731
3.731
RAZEM
3.731
25.870
RAZEM
25.870
m
m
36.000
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Termoizolacja dachu budynku z lokalami mieszkalnymi - ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
31 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0.5 mm
0514-02
0.3*(0.38*5*2+(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02)*2)
0.5*(15.16+0.45+9.26)
0.6*(11.38+6.43)+0.3*(11.38+6.43)
j.m.
34 KNR 5-08
0601-15
35 KNR 5-08
0607-13
m2
m2
m2
4.836
12.435
16.029
RAZEM
33.300
0.806
0.891
RAZEM
1.697
1.000
RAZEM
1.000
26.848
RAZEM
26.848
107.390
RAZEM
107.390
szt.
szt.
Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym pa- szt.
pą lub blachą
(80.89+26.5)/4
szt.
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na beto- m
nie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2
80.89+26.5
m
4
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
36.000
m2
32 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon- m2
strukcji - klin pod obróbki z blachy
0608-03
0.05*(0.38*5*2+(2.0+1.81+0.38+0.95+1.02)*2)
m2
0.05*(11.38+6.43)
m2
33 KNR-W 2-02 Naprawa i malowanie elementów masztu anteny
1218-03 analogia
1
Poszcz
RAZEM
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“