Co dalEj TrzylaTku? - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Co dalEj TrzylaTku? - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
str. 13
ROK XXIIi. nr 08/2016 (549) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA czwartek 21.04.2016
Coraz trudniej
zaparkować
Szansa na szpital?
Radni Powiatowi przyjęli uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości za cenę niższą od wartości
rynkowej. Co kryje się pod taką tajemniczą
nazwą? Poszpitalne budynki w naszym
mieście, które od starostwa chce odkupić
nasze miasto. Co dalej?
czytaj str. 2
Niespodzianka!
Plakat MLUKS Dwójka
MOS Gubin
Samochodów w mieście ciągle przybywa,
miejsc do parkowania – nie. Na parkingach
coraz ciaśniej, a i kultura parkowania pozostawia często wiele do życzenia. Pokazuje
to przykład pani Małgosi, której nieznany
sprawca uszkodził auto.
czytaj str. 8
Segregacja na niby
Spośród 101 skontrolowanych w Gubinie
wspólnot mieszkaniowych tylko cztery prawidłowo segregują śmieci. W pozostałych
wspólnotach, mimo 348 złożonych deklaracji,
śmieci nadal nie są prawidłowo segregowane. Problem jest więc poważny.
czytaj str. 16
Co dalej trzylatku?
4. Edycja Targów
Edukacji i Pracy I stało się tak, jak przewidywano. A przewidywano, że po wejściu w grudniu w życie reformy
A ndrzej M atłacki
Przewodnie hasło targów brzmi
„Mój wybór – moja przyszłość”.
- Miejscem targów będzie hala
sportowa Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych przy ulicy Racławickiej. Zaczynamy we wtorek
26 kwietnia o godzinie 10:00. Celem naszego przedsięwzięcia jest
przedstawienie młodzieży ofert
edukacyjnych, szkoleniowych
oraz możliwości zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy. Odbiorcami są uczniowie i osoby poszukujące pracy z Gubina i okolic.
Udział jest bezpłatny. Targi mają
na celu zapoznanie młodzieży i
przyszłych studentów z ofertą
edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju.
Oferta targowa kierowana jest do
osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do chcących podjąć
lub zmienić pracę. Jest to bardzo
dobra okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą lub z
osobą reprezentującą daną firmę
– przekonuje Beata Bielawska, doradca zawodowy Młodzieżowego
Centrum Kariery OHP w Gubinie.
W trakcie targów odbędą się prezentacje instytucji: oświatowych,
szkoleniowych, pracodawców
polskich i niemieckich oraz rynku
pracy. Zainteresowani znajdą także oferty pracy oraz wezmą udział
w konsultacjach prowadzonych
przez polskich i niemieckich doradców EURES. Więcej informacji
udziela Beata Bielawska (tel. 68
3591 066 lub e-mail: [email protected]
ohp.pl)
Za trzy tygodnie
Informujemy naszych czytelników, że następny numer „Wiadomości Gubińskich” (nr 9/2016)
ukaże się wyjątkowo za trzy tygodnie – 12 maja. Natomiast w
drugim numerze majowym (27
maja) zamieścimy w naszej gazecie szczegółowy plan 55. „Wiosny
nad Nysą”. Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje
można znaleźć na stronie internetowej: www.gazeta.gubin.pl (red.)
sześciolatkowej (sześciolatki nie muszą iść do szkoły) zabraknie w gubińskich przedszkolach
miejsc dla trzylatków. I to właśnie ich rodzice mają najgorzej.
Magistrat, o czym warto wiedzieć,
nie ma obowiązku zapewnienia takim
dzieciom miejsca w przedszkolu. Miejsce musi się znaleźć dla dzieci w wieku
od 4 do 6 lat.
Akcja rekrutacyjna do przedszkoli
na nowy rok, zaczynający się we wrześniu, dała precyzyjną odpowiedź na
pytanie, dla ilu dzieci zabraknie miejsca.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1
Grażyna Hrabska informuje, że podobnie jak w pozostałych przedszkolach
gubińskich, w pierwszej kolejności
komisja dokonała oceny złożonych
wniosków pod względem spełniania
kryteriów. I ogłosiła listę dzieci kwalifikujących się do przyjęcia. Następnie
rozpatrzono wnioski. Przyjęto jedno
dziecko do najstarszej grupy, bo tu
było wolne miejsce. Nie przyjęto żadnego dziecka z rocznika 2013 z oczywistych powodów – przedszkole nie
ma miejsca dla tych dzieci, jako że sześciolatki pozostaną jeszcze przez rok w
placówce.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
Dorota Pawlik ma identyczną sytuację.
Z braku miejsca nie może przyjąć 20.
dzieci w wieku trzech lat.
dokończenie na str. 4
Rodzina 500 plus bezproblemowo
skoczeniu pracowników zajmujących się przyjmowaniem wniosków,
nie było tak dużej kolejki, jakiej się
spodziewano. - Obsługa klientów
odbywała się w sposób ciągły, w
pierwszym dniu zarejestrowano
148 wniosków – mówi T. Dziedzic.
Do piątku (15 kwietnia) złożono
620 wniosków, w tym 464 w sposób
tradycyjny – papierowy i 156 wniosków przez internet.
Kiedy pier wsi wnioskodawc y
otrzymają pieniądze? Ustawodawca
przewidział obowiązek dokonania
pierwszych wypłat nie później niż
do końca czerwca. T. Dziedzic uważa, że w przypadku Gubina pierwsze
wypłaty powinny mieć miejsce jeszcze w tym miesiącu. Czy w składaMarta Muskała przyszła złożyć wniosek w ramach programu 500 plus.
nych wnioskach pojawiają się błę1 kwietnia ruszył program Rodzina mocy Społecznej w Gubinie Teresa dy? Jeżeli tak, to najczęściej jakie?
500 plus. Jak powiedziała gazecie Dziedzic, pierwsze osoby pojawiły – Najczęstsze błędy to niewłaściwy
kierownik Miejskiego Ośrodka Po- się przed godziną siódmą. Ku za- PESEL lub jego brak, nie zawsze zo-
staje wpisany numer mieszkania
lub domu, w składzie rodziny zapomniano ująć wszystkich członków,
brakuje informacji o utracie lub o
uzyskaniu dochodu, otrzymanych
alimentach lub ich braku na rzecz
innych członków rodziny, przebywaniu poza granicami kraju, zdarza się
brak podpisu pod pouczeniem, wypełnionych załączników – wymienia
T. Dziedzic. Pamiętajmy – wszystkie
niedokładności spowodują wydłużenie czasu od złożenia wniosku do
wypłaty pieniędzy.
Pracownicy z Działu Świadczeń
Rodzinnych są gotowi do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania
związane z programem Rodzina 500
plus. Czekają przy ulicy Gdańskiej
17 od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 16.00 pokój 134 i
136, telefon 68/455-82-60.
(sp)
2
czwartek 21.04.2016
aktualności miejskie
Uczniowski poligon w Wedrzynie
7 Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich w Wędrzynie, był gospodarzem obozu proobronnego dla klasy mundurowej z
Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gubinie. Skład grupy uzupełnili uczniowie innych klas licealnych i Gimnazjum nr 2 w Gubinie oraz nauczyciele ZSO: Leszek Grzegorzak, Ziemowit Patek, Michał Papciak, Robert Przyworski. Obóz trwał od 30 marca
do 3 kwietnia, a jego organizatorem było Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier”.
K rzysztof kaciunka
Wszystko rozpoczęło się jak na filmie. Po „rekrutów” czekających na
Placu Jana Pawła II przyjechał autokar
(podstawiony przez 45. Wojskowy
Oddział Gospodarczy). Po przyjeździe
do Wędrzyna pobrano przygotowane
wcześniej przepustki. Dopiero wtedy
uczestnicy przekroczyli bramę i znaleźli się w „innym świecie” – w koszarach. – Pierwszego dnia do południa
zapoznawaliśmy się z regulaminami,
procedurami, ścieleniem łóżek według wojskowych norm oraz zasadami poruszania się po obiekcie. Dokonano też pierwszych aresztowań. Pod
klucz trafiły telefony naszych podopiecznych - wyjaśnia wychowawca
klasy mundurowej Z. Patek. – Potem
było szlifowanie musztry, zwiedzanie
Sali tradycji 17 Wielkopolskiego Batalionu Zmechanizowanego w Międzyrzeczu oraz typowo wojskowe czynności – czyszczenie butów, sprzątanie
rejonu zakwaterowania i toaleta.
Pierwszy dzień w wojsku zakończył
się godzinną amnestią na telefony, a o
22.00 padło hasło „capstrzyk” i zgasły
wszystkie światła. Osiem godzin później, o 6.00 rano, wszystkich obudził
gromki okrzyk „Kompania pobudka!
Pobudka! Wstać!” – tak rozpoczął się
drugi dzień w koszarach. Oczywiście
nie mogło obyć się bez porannej zaprawy i kilkunastominutowego truchtu. Już o 8.00 „drużyna z Gubina”
wyjechała na Plac Ćwiczeń Ogniowych, gdzie do obiadu odbywały się
zajęcia saperskie. Po godzinie zajęć
teoretycznych, rozpoczęły się zajęcia
praktyczne. - Pierwsza grupa stawiała
zaporę minową, uczyła się maskowania min, uzbrajania, a następnie ich
wydobywania i rozbrajania – wyjaśniają opiekunowie. - W tym czasie
druga grupa udała się na zajęcia ze
snajperami. Wielka frajdą było malowanie twarzy w barwy maskujące.
Ogromną atrakcją szkolenia był
kołowy transporter opancerzony
ROSOMAK. Żołnierze objaśnili do
czego służy poszczególne wyposażenie i jak się steruje działkiem i ka-
rabinami. Popołudniowe zajęcia wypełniła musztra na placu apelowym.
Młodzież uczyła się maszerować w
kolumnach, zmieniać formację oraz
zwracać się do starszych stopniem w
różnych sprawach.
W piątek uczestnicy obozu przejechali
na strzelnicę Nietoperek, gdzie realizowano najważniejsze zadanie szkolenia
- przygotowanie do strzelania bojowego z karabinka BERYL. W małych
wewnętrznych zawodach w strzelaniu
do popiersia bezkonkurencyjny okazał
się Michał Igliński, który zdobył 50 na
50 możliwych punktów. Po obiedzie
uczniowie wzięli udział w biegu na
orientację. Trasa przebiegała przez 11
wyznaczonych punktów kontrolnych,
a jej pokonanie zajęło ponad 30 minut.
Sobotni poranek wypełniły ćwicze-
nia przeciwchemiczne. To wtedy poznano podstawowe zasady zakładania ubrania ochronnego OP 1, maski
przeciwgazowej, odkażania i stosowania autostrzykawek. Z kolei popołudniu zorganizowano znacznie luźniejsze zajęcia w klubie żołnierskim.
- Były zawody Strongmanów, strzelanie z łuku, ognisko z pieczeniem kiełbasek i projekcja filmu „Karbala” – wyjaśniła jedna z uczestniczek.
Ostatni dzień to spokojnie przygotowanie do opuszczenia jednostki.
Po „wyjściu do cywila” młodzi członkowie „Pioniera” wraz z opiekunami
udali się do Pniewa, gdzie zwiedzali Pamiątkowe zdjęcie grupy biorącej udział w szkoleniu proobronnym w Wędrzynie (głównie członkowie “Pioniera”)
bunkry Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego. Wydaje się, że ideal- runkach koszarowych, rygoru, wie- obozu padło jedno pytanie – Dlanym podsumowaniem wyjazdu jest lu zajęć, pozbawienia komputerów, czego tak krótko? Ten komentarz
jeden fakt. Mimo noclegów w wa- telefonów i telewizji po zakończeniu mówi wszystko.
W marcu Radni Powiatowi zdecydowali się przyjąć uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą
od wartości rynkowej. Co kryje się
pod taką tajemniczą nazwą? Poszpitalne budynki w naszym mieście, które od starostwa chce odkupić nasze miasto.
Uchwała przyjęta, więc co dalej?
Trwa dopinanie wszystkich szczegółów i przygotowywanie kolejnych
formalności. W efekcie budynek
przy ul. Śląskiej ma zastać sprzedany miastu po ogromnej bonifikacie,
gdyż tylko za 1% wartości. Gubiń-
ski samorząd zapłaci za niego tylko
około 30 tysięcy złotych.
Od razu nasuwa się kolejne pytanie – co powstanie w tym obiekcie
i czy jest szansa na to, że w naszym
mieście znów pojawi opieka szpitalna? Przecież kilka lat temu rozpoczął
się proces powolnego wygaszania
tutejszej placówki, więc nic dziwnego, że takie informacje wywołują
wiele wątpliwości, ale także ponownie rozpalają iskierkę nadziei. – Od
kilkunastu miesięcy spotykam się
ze specjalistami w dziedzinie świadczenie usług medycznych, właścicielami klinik, przychodni i poradni.
Szukam najlepszego rozwiązania
dla Gubina – oznajmia burmistrz
Bartłomiej Bartczak. – Jest kilka
osób zainteresowanych perspektywą prowadzenia tutaj działalności,
przy wykorzystaniu przygranicznego położenia. Najważniejsze jest to,
żeby nasi mieszkańcy mieli zapewnioną stałą i jak najlepszą opiekę
medyczną.
Można powiedzieć, że w naszej
sytuacji może być tak jak w znanym
powiedzeniu „umiesz liczyć – licz na
siebie” i tylko własnymi rękoma uda
się pozytywnie rozwiązać kwestię
lokalnego szpitala.
Jedno trzeba powiedzieć wprost - trening czyni mistrza. Członkowie “Pioniera” z każdym szkoleniem strzelają coraz lepiej
Zajęcia dotyczyły podstawowych zasad zakładania ubrania ochronnego OP 1, maski przeciwgazowej i odkażania
Szansa na szpital?
Na strzelnicy w Nieroperku zorganizowano małe wewnętrzne zawody w strzelaniu do popiersia
Uczestnicy szkolenia uczyli się maskowania min, uzbrajania, a następnie ich wydobywania i rozbrajania
aktualności miejskie
czwartek 21.04.2016
3
„Tropem smieci” – wyjazd do Marszowa
Od jakiegoś czasu nasze odpady komunalne trafiają do Stacji Przeładunkowej w Lubsku, a stamtąd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, gdzie są poddawane ostatecznej segregacji i przetworzeniu. Ten proces
oraz funkcjonowanie zakładu, w którym nasze miasto jest udziałowcem, postanowili prześledzić lokalni radni.
K rzysztof kaciunka
Wyjazd odbył się w ramach Komisji
Finansów i Gospodarki Komunalnej.
– Temat odpadów dotyczy każdego z
nas. Doskonale wiemy ile płacimy za
ich odebranie i zagospodarowanie, ale
pojawia się pytanie – co tak naprawdę potem się z nimi dzieje - uzasadniał Przewodniczący Komisji Tomasz
Juskowiak. – Spotkanie w Marszowie
miało wyjaśnić wszelkie wątpliwości
oraz stworzyć możliwość zadawania
pytań Prezesowi ZZO Jackowi Połonce.
Całość rozpoczęła się od wizyty w
Lubsku, bo to tam usytuowana jest
Stacja Przeładunkowa, na którą trafiają
gubińskie śmieci. W tym miejscu zostają „przepakowane” do kontenerów,
które następnie trafiają do ostatecznej
obróbki w Marszowie. Jaka jest idea
funkcjonowania tej Stacji? Jest to duże
udogodnienie dla gmin, które mają
sporą odległość do samego Zakładu
Zagospodarowania. W naszym przypadku jest to około 70 kilometrów,
więc tym samym śmieciarki operatora
pokonują tylko połowę tej drogi, co z
kolei generuje oszczędności.
Kolejnym etapem wyjazdu był nowoczesny zakład pod Marszowem.
Tam radni oraz zastępca burmistrza
Justyna Karpisiak spotkali się z J.
Połonką i poznali proces zagospodarowania odpadów. – Dzisiaj chce
pokazać państwu, co dokładnie się
u nas dzieje i na czym polega na-
J. Połonka, Prezes ZZO Marszów, zaprezentował jak faktycznie segregowane są odpady
Tak wygląda wnętrze i funkcjonowanie nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów
Czekamy na inwestycje w
centrum
K rzysztof kaciunka
Działki w centrum miasta (pomiędzy Eurodeptakiem a Farą) były wielokrotnie wystawiane w przetargu,
jednak do tej pory, mimo zainteresowania, nie znalazły nowego właściciela. Czy tym razem, na początku
czerwca, będzie inaczej?
Teren, o którym mowa wydaje
się bardzo atrakcyjną lokalizacją.
Przecież w bliskim sąsiedztwie
znajduje się przejście graniczne i
historyczne centrum miasta. Więc
co tak naprawdę odstrasza potencjalnych nabywców? Można
stwierdzić, że duże obawy wynikają z wymagań Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a to pod jego ścisłą opieką
znajdują się te działki. Wśród tych
wymagań znajduje się konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych oraz postawienia
obiektów o konkretnej architekturze. Czy jest to w takim razie do
przeskoczenia? Z pewnością! Na
łamach naszej gazety przedstawia-
Czy niebawem doczekamy się inwestycji takiej jak ta na wizualizacji przygotowanej przez RTBS?
liśmy już koncepcję zagospodarowania tego terenu, która zrobiła
naprawdę dobre wrażenie.
- Przyznam, że jest firma mocno
zainteresowana tymi działkami. Nie
wystartowali w marcowym przetargu, gdyż wystraszyły ich koszty
związane z wymogiem przeprowadzenia badań archeologicznych
– tłumaczy burmistrz Bartłomiej
Bartczak. – W czerwcu grunt ten
będzie można objąć w użytkowaniu wieczyste za 200.000 złotych
mniej. Właśnie ta kwota ma pokryć
zorganizowanie wspomnianych
wcześniej badań.
Co w takim razie mogłoby powstać w centrum? Najczęściej mówi
się o małej, kilkukondygnacyjnej
galerii handlowej, w której funkcjonowałoby kilka sklepów, gabinetów
z rozmaitymi usługami oraz jakaś
kawiarnia. Być może znalazłoby się
tam także miejsce na kilka mieszkań. Wszystko zależy od pomysłów
i potrzeb potencjalnego inwestora. Pewne jest to, że taki budynek
ożywiłby ten teren i mógł stać się
wizytówką naszego miasta, która
od razu „wpadnie w oko” i wywoła
pozytywne wrażenie u wszystkich,
którzy przekroczą granicę mostem
na Nysie Łużyckiej.
sza praca – stwierdził Prezes ZZO.
– Dodam, że śmieci trafiają do nas
całkiem nieźle posortowane. Jedyny
problem stanowi szkło, które nieoddzielone ze strumienia odpadów zanieczyszcza końcowy produkt, czyli
ulepszacz gleby. Po tych słowach
rozpoczęło się przejście przez robiący wrażenie zakład.
Nasi samorządowcy zapoznali się
ze wszystkimi etapami przetwarzania odpadów – od ich przyjazdu do
przerobienia na kompost lub paliwo
alternatywne. Po zwiedzeniu sortowni, hali z taśmociągami i separatorami
oraz rozmaitych składowisk przyszedł
czas na pytania. Radni pytali o wojewódzki plan zagospodarowania
odpadów, konkurencyjne (niespełniające podstawowych wymogów)
zakłady przetwarzające śmieci, koszty odbierania odpadów, wydajność
pracy oraz zarobki pracowników ZZO
Marszów. Można odnieść wrażenie, że
odpowiedzi udzielone przez Prezesa
Połonkę usatysfakcjonowały naszych
samorządowców.
Podsumowując należy zauważyć,
że - pomimo niezbyt przyjemnych
doznań zapachowych - wizyta zrobiła
na członkach gubińskiej Rady Miejskiej pozytywne wrażenie. Na własne
oczy przekonali się, że nasze odpady
faktycznie są zagospodarowane, a poziom ich przetwarzania i odzysku materiałów nadających się do recyklingu
jest bardzo wysoki.
Tomasz Juskowiak, Przewodniczący
Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej: - Wiele osób może zadawać
pytanie – dlaczego tyle płacimy za odbiór odpadów. Taki wyjazd uświadomił
nam, że nasze miasto jest udziałowcem
w świetnie prosperującym i jednym
z najnowocześniejszych w Polsce
Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Unia Europejska, a także nasze
ministerstwa i rozmaite instytucje
wymuszają na nas konkretne poziomy
odzysków poszczególnych frakcji.
Właśnie dzięki proekologicznemu
zachowaniu naszych mieszkańców i
prosperowaniu ZZO w Marszowie bez
problemu osiągamy te wskaźniki.
CHÓRY BUDUJĄ MOSTY POROZUMIENIA
X Koncert Dobroczynny
na rzecz dawnej Fary Gubińskiej
Sobota, 23 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00
Kościół Klasztorny w Guben
Kompozytorzy
Guiseppe Verdi, G.F.Händel, J.S.Bach,
Johann Crüger, Marian Sawa, Edward Elgar
Wykonawcy
Chór Miejski w Guben
Chór Gloria Domine z Gubina
Męskie Towarzystwo Śpiewacze 1832 Forst
Chór Kościoła
Kościoła Klasztornego w Guben
Gościnnie
Gościnnie wokaliści z Hennef, Frankfurtu n. Odrą i Gubina
Zespół
Zespół Instrumentów
Instrumentów Dętych
Dętych PSM w Gubinie
Instrumentaliści
Instrumentaliści z Guben i Gubina
Prowadzenie: Halina Nodzak i Hansjürgen Vorrath
Wstęp
Wstęp wolny
Serdecznie prosimy o wsparcie
Wieża
Wieża Fary Gubińskiej jest otwarta od godz. 14.00
4
czwartek 21.04.2016
społeczeństwo
K aśka J anina
I zdebska
ABORCJA A LIKWIDACJA KOMUNIKACJI DO ZIELONEJ GÓRY!
Wkurza mnie !
Wiem, wiem- zestawienie tych
dwóch tematów jest dosyć karkołomne. Niemniej uważam, że coś je
z sobą łączy. Mianowicie – człowiek.
Nie liczenie się z nim. Odgórnie
wprowadzony zakaz, odgórna likwidacja, bo przemawiają za tym: wiara,
polityka, biznes.
Już samo nieuwzględnienie Gubina, będącego największym miastem
powiatu krośnieńskiego, liczącego z
gminą wiejską Gubin łącznie 25 tys.
mieszkańców, w planach zrównoważonego transportu na 2017 r., świadczy o zupełnym lekceważeniu. Czy
w województwie chcą sprowadzić
naszą gubińską ziemię do parteru
w myśl zasady, że brak komunikacji
hamuje rozwój cywilizacji? Dziwne,
przecież jesteśmy drzwiami do Polski.
PRZEŁKNĘLIŚMY Z WIELKIM TRUDEM LIKWIDACJĘ POCIĄGU, LIKWIDACJĘ SZPITALA. Teraz pozostajemy
nieutuleni w żalu na myśl o likwidacji
autobusu do miasta wojewódzkiego, do którego dojeżdżają pracujący i uczący się, pacjenci, którym po
dłuższym czy krótszym oczekiwaniu
udało się zarejestrować do medyka
-specjalisty. Nie wspomnę już o wielu krewnych pielęgnujących swoich
bliskich w zielonogórskim szpitalu.
Łączność komunikacyjna z Zieloną
Górą to także łączność ze światem,
bowiem stąd jedzie się dalej.
Wiadomo, żaden przewoźnik nie
chce tracić, a zarabiać. I tu pomocne
mogą okazać się dopłaty przyznawane przez Urząd Marszałkowski. W
ciągu najbliższych tygodni po konsultacjach dowiemy się, czy zostanie
przyznane dofinansowanie, ale nie
powinniśmy siedzieć cicho i czekać.
Bardzo niedawno udowodniliśmy, że
jak „ruszymy kupą mości panowie”, to
jesteśmy w stanie wszystko załatwić.
Natomiast w ciągu kilku najbliższych miesięcy politycy i księża będą
decydować za kobiety, głosując za
okrutnym i barbarzyńskim projektem ustawy złożonej do sejmu przez
fanatyków, którzy są gotowi poświęcić wolność i życie kobiet w imię ideologii.
W kwestii aborcji nie możemy poprzestać na obecnym kompromisie
- ogłosiła w marcu Konferencja Episkopatu Polskiego, mając na myśli
ustawę z 1993r. dopuszczającą legalną aborcję w przypadku gwałtu,
zagrożenia życia matki i uszkodzenia
płodu. Zdaniem biskupów, popartych przez rząd, kobiety nie powinny
usuwać ciąży, bez względu na okoliczność. W ustawie pojawi się zapis
że „życie i zdrowie dziecka poczętego pozostaje pod ochroną prawa” i
„dzieckiem poczętym jest człowiek
w prenatalnym okresie rozwoju, od
chwili połączenia żeńskich i męskich
komórek rozrodczych”, a dalej „kto
powoduje śmierć dziecka poczętego,
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat”.
Będziemy następnym państwem
chroniącym w ten sposób życie poczęte - po Gwatemali, Salwadorze,
Irlandii i kilku stanach Meksyku. Próba całkowitego zakazu aborcji jest
powtórką z roku 2007 za rządów PiS.
Wtedy protest przeciwko ustawie
poparła nieżyjąca prezydentowa Maria Kaczyńska słowami: „ Uważam,
że zdarzają się w życiu niezwykle
trudne sytuacje, w których należy ratować życie matek lub nie żądać, by
zgwałcona przez zwyrodnialca – lub,
co gorsza, bandę zwyrodnialców –
dziewczyna, musiała rodzić.”
Teraz zbierane są podpisy pod projekt obywatelski „Ratujmy kobiety”może też powinniśmy zbierać podpisy pod ewentualny projekt „Ratujmy
naszą łączność komunikacyjną z Zieloną Górą i światem.”
Kaśka Janina Izdebska
Ich zywiolem
jest scena
W ramach Programu Promocji
Twórczości Dzieci i Młodzieży – Pro
Arte 2016, 13 kwietnia w Gubińskim
Domu Kultury odbyły się prezentacje powiatowe Lubuskiego Festiwalu
Piosenki. Przesłuchano 22 solistów i
dwa zespoły w kategorii sceny dziecięcej i młodzieżowej. Skład Rady
Artystycznej stanowili Janusz Gajda
oraz Maciej Sławny. W pierwszej z kategorii nominacje do prezentacji wojewódzkich uzyskali: Natalia Dalecka
(SP nr 2 Gubin), Jagoda Kasowska (SP
nr 2 Gubin) oraz Leon Komar (SP nr
3 Krosno Odrz.). W kategorii młodzieżowej w finale wojewódzkim wystąpi Patryk Janiak (GDK) oraz Projekt
„Modulation” z Czarnowic.
(am)
wydarzenia historyczne. I tak np. planuje się umieszczenie w rejonie oczyszczalni ścieków tablicy pamiątkowej
poświęconej więźniarkom przebywającym tu w okresie II wojny światowej,
na budynku koszarowym w rejonie
dawnego 73 Pułku Zmechanizowane-
go Ułanów Karpackich czy też tablicy
informacyjnej na budynku dawnego
dworca PKS i Liceum Medycznego.
Może Państwo mają pomysły na jeszcze inne miejsca z tablicami informacyjnymi? Prosimy o kontakt: biuro
SPZG ul. 3 Maja 2, Tel 68/455-81-62.
Nowe tablice informacyjne
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, realizując zadanie publiczne
zlecone przez Urząd Miejski w Gubinie, dba o czytelność tablic informacyjnych przy miejscach ciekawych
z historycznego punktu widzenia.
Oprócz troski o czystość tablic i ich
stan techniczny, dokonuje również wymiany tych, które stały się nieczytelne
oraz umieszcza informacje w miejscach
dotychczas pomijanych. Między innymi w ostatnich dniach zamontowano
nową tablicę na bramie ozdobnej przy
ulicy Dąbrowskiego i zmieniono zużytą
tablicę na murze obronnym przy ulicy 3
Maja.
Stowarzyszenie ma pomysły na montowanie nowych tablic w miejscach i
na budynkach stanowiących przed laty
ważne dla miasta obiekty publiczne,
szkolne, także upamiętniające ważne
Co dalej trzylatku?
dokończenie ze str.1
Do grupy 1-2 latków i najstarszej
na nowy rok szkolny przyjęto razem
pięcioro dzieci. – Dobrze, że lokalna
władza widzi jakieś rozwiązanie problemu, organizując miejsca w szkołach, ale nawet najlepsze miejsce w
szkole nie zastąpi atmosfery przedszkola. Łatwiej jest zaadaptować się
w rzeczywistości szkolnej sześciolatkom niż trzylatkom – podkreśliła D.
Pawlik.
Jolanta Olszewska dyrektorująca
w Przedszkolu Miejskim nr 3 zauważa, że w pewnym sensie czuje dyskomfort. – We wrześniu mówiłam
dzieciom, że pójdą do szkoły. Teraz
wiedzą, że zostaną w przedszkolu.
Rodzice, mając prawo wyboru, zdecydowali o pozostawieniu dzieci
jeszcze przez rok w przedszkolu. Teraz trudno przedstawić sześciolatkom atrakcyjną ofertę. Ona w zasadzie już została wyczerpana. Trzylatki
są jakby „ofiarami” pośpiesznych i
nie do końca przemyślanych na górze decyzji. Przedszkole przyjęło 7
dzieci z rocznika 2011, dla 43 trzy-
latków zabrakło miejsca. Za rok, na
szczęście, ta sytuacja ulegnie zmianie
– poinformowała gazetę J. Olszewska.
Rodzice, których prosiłem o wypowiedzi w powyższej sprawie, podzielili się na dwie grupy. Jedni uważają,
że państwo spisało się „na medal”,
dając im prawo decydowania o tym,
co dalej z ich sześciolatkiem, druga
grupa czuje się zawiedziona. - Z jednej strony państwo mówi, że rodzice
i dziecko na pierwszym miejscu, a tu
masz, nie wiadomo co zrobić z trzylatkiem.
Wiceburmistrz Justyna Karpisiak
uważa, że pomimo iż zabezpieczenie miejsc dla trzylatków nie jest
obowiązkiem samorządu, rodziców
z dziećmi nie pozostawiono „na lodzie”. - Podjęto w odpowiednim czasie
decyzje zmierzające do złagodzenia
problemu. Zorganizowano m.in. spotkania z rodzicami, sugerując przejście dzieci sześcioletnich do pomieszczeń szkolnych i zwolnienie miejsc
dla trzylatków. Niestety, nie było
zgody rodziców na takie propozycje.
Z listem do samorządów wystąpiła
pani minister edukacji narodowej, w
którym apelowała, by nie traktować
dzieci przedmiotowo, co dodatkowo
wzmocniło postawę w podejmowaniu decyzji przez rodziców. Wyszło
na to, że sześciolatki nie nadają się
do szkoły, nadają się za to trzylatki –
podkreśla J. Karpisiak. W tej sytuacji w
Zespole Szkół przy ulicy Racławickiej
i w szkole nr 3 zorganizowane zostaną pomieszczenia i warunki zbliżone
do przedszkolnych dla tych wszystkich trzylatków, dla których zabrakło
miejsc w przedszkolach. - Po dokładnej weryfikacji wniosków w urzędzie
miejskim – były przypadki powtarzających się wniosków – okazało się,
że w mieście zabraknie miejsc dla 49
3-latków i 9 4-latków. Obecnie rozpatrujemy przyszłościową organizację
nowego przedszkola. Albo dobudówkę do przedszkola przy ulicy Wojska
Polskiego, albo adaptację części pomieszczeń w budynku przychodni
przy ulicy Gdańskiej. Można by było
uzyskać w ten sposób około 100 nowych miejsc, a tym samym być bez-
Wieści zza Nysy
piecznym wobec takich sytuacji jak
tegoroczna z brakiem miejsc – powiedziała pani wiceburmistrz.
Dyrektorzy szkół, w których planuje
się stworzenie dodatkowych miejsc
dla początkujących przedszkolaków,
patrzą na problem optymistycznie.
Dla dyrektor Doroty Grzelak to nie
novum. Przedszkolaków w szkole
ma już od dwóch lat, zatem i doświadczenia szkoła posiada. Dyrektor Robert Siegel uważa, że ambitny
zespół, którym kieruje, upora się i z
tym problemem. – Naszym obowiązkiem jest pomagać. Skoro przyszła
taka potrzeba, na pewno poradzimy
– podkreśla w rozmowie.
Nabór dzieci do nowo powstających oddziałów odbędzie się w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, które rozpocznie
się 1 sierpnia br. Zainteresowani rodzice w terminie od 1 do 5 sierpnia
będą musieli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły, w
której utworzony zostanie oddział
dla 3 i 4-latków.
(sp)
Tajemniczy kandydat
Guben. Frakcje SPD, CDU, GUB-SPN i
„Wir Gubener Bürger“ za zamkniętymi
drzwiami prowadzą rozmowy na temat
potencjalnego wspólnego, pochodzącego z Berlina, kandydata na burmistrza
- informuje południowo-brandenburski
dziennik „Lausitzer Rundschau” („Przegląd Łużycki”). Na dzień dzisiejszy nikt
nie chce podać konkretnego nazwiska.
Wszystkie strony twierdzą jednomyślnie, że na to jest jeszcze za wcześnie.
Jednak, jak wynika z informacji otrzymanych przez „LR”, rzeczywiście odbyły się już rozmowy między czterema
gubeńskimi frakcjami SPD, CDU, GUB-SPN i „Wir Gubener Bürger“ (WGB).
Za zamkniętymi drzwiami zaprezentował się potencjalny kandydat na urząd
burmistrza Guben, który ma być popierany przez wszystkie cztery frakcje. WGB i CDU zastrzegają sobie możliwość wyboru własnych kandydatów.
Kerstin Nedoma ma zostać nominowana oficjalnie jako kandydat swej partii
„Die Linke”. Wybory gubeńskiego burmistrza odbędą się 26 czerwca.
Opr. i przekład: K. Freyer
czwartek 21.04.2016
5
6
czwartek 21.04.2016
społeczeństwo
Wpisana w
Krajobraz gubina
Z Teresą Dziedzic rozmawia Oleg Sanocki
Od kiedy kieruje Pani Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej?
W chwili powstania MOPS w sierpniu 1990 roku powołał mnie na to
stanowisko burmistrz Bogusław Timoszyk.
Powiedziała Pani powołał… Czy
czuje Pani do tej pracy wewnętrzne powołanie, czy jest to potrzeba
spełniania misji społecznej?
Być może przed tamtym powołaniem jakoś wsiąkłam w tę problematykę, bo już w 1981 podjęłam pracę
jako pracownik socjalny w gubińskim ZOZie i zaczęłam doskonalić
swe kwalifikacje. Być może dostrzeżono moje kompetencje, bo w 1984
roku na wniosek naczelnika miasta
Stefana Ciszka oddelegowano mnie
do pracy w Urzędzie Miejskim.
Może przybliży Pani swe doskonalenie zawodowe…
Po gubińskim ogólniaku ukończyłam policealną szkołę pracowników
socjalnych. Wtedy nabrałam przedowane są energią i walką z czasem, konania do mego zawodu, więc zroaby uchwycić ulotną chwilę. Nato- biłam studia w zakresie pedagogiki
miast artysta w swoich pastelach od- pracy socjalnej na zielonogórskiej
chodzi od czystej gloryfikacji natury
na rzecz ukazania zmiennych nastrojów i metafizycznej przestrzeni. Na
wystawie można odnaleźć m.in. Gubińską Farę oświetloną promieniem
nadziei (czyżby prorocza wizja?).
Katalog z wystawy „Pejzaż” można
obejrzeć w galerii „Ratusz”
(am)
Naszym niezłym produktem eksportowym okazała
się twórczość Waldemara Pawlikowskiego, który
8 kwietnia w Galerii 30MOK w Międzyrzeczu miał
swój wernisaż pt. „Pejzaż” połączony z autorskim
recitalem.
Do wyboru, do koloru…
Na scenie dzielnie towarzyszył mu
Janusz Gajda. Artysta przygodę z
malarstwem zaczynał w Liceum Plastycznym w Zielonej Górze. Ukończył
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskał w
pracowni prof. Mieczysława Ziomka.
Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel i akwarelę. Na wystawie zaprezentowano prace z ostatnich kilku
lat. Olejne obrazy z plenerów nała-
WSP. Zaliczyłam kilka podyplomówek i uczę się do dziś, bo nie można
stać w miejscu. W 1994 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
kierowane wówczas przez Jacka
Kuronia, wysłało mnie na kurs i praktykę do Anglii. Wtedy po raz pierwszy spotkałam się z bezdomnością.
Był to szok, bo u nas tego zjawiska
jeszcze nie znaliśmy. Ponieważ doświadczenie musi być oparte na wiedzy, staram się o to, żeby cały zespół
naszych pracowników (nie tylko ja)
aktualizował na bieżąco swe kompetencje i wiadomości.
Może więc jeszcze parę słów o sobie…
Od urodzenia mieszkam w Gubinie
i tutaj pozostanę. Mam u boku męża
Mariusza i rodziców. Wolny czas lubię spędzać na łonie natury, najczęściej chodząc z kijkami. Od wielu lat
angażuję się we Wspólnocie Neokatechumenalnej przy Parafii Trójcy
Święty.
Ile osób pracuje w MOPSie?
Aktualnie zatrudniamy 27 osób.
Jakie sprawy rozwiązujecie?
Pomoc społeczna obejmuje, mówiąc najprościej: usługi ułatwiające
życie osobom niepełnosprawnym i
ubogim, łącznie z dofinansowaniem,
również pomoc rzeczową. Finansowa pomoc to głównie świadczenia
rodzinne i koszty opieki. Wspieramy rodziny również funduszem
alimentacyjnym. Na początku roku
szkolnego priorytetem jest pokrycie
kosztów obiadów w przedszkolach
i szkołach. Po nowym roku dbamy
o usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Teraz program „Rodzina 500+”, na
który wpływają wnioski. Składane są
najczęściej jako formularze papierowe, ale też przez Internet.
Praca czeka
Dary krwi z Gubina
Informujemy, że w przychodni przy
ulicy Gdańskiej 17, w każdy wtorek w godzinach
15:00-17:00
udzielane są darmowe porady prawne
dla mieszkańców Gubina
Podziękowania dla Pana Adama Kokoszki z PCK ul.
Gdańska 17, za wielkie serce, którym otacza ludzi biednych, skrzywdzonych przez los. Powodzenia w pracy i w
życiu osobistym życzy gubinianin – Czesław.
W naszym mieście została przeprowadzona kolejna akcja honorowego
oddawania krwi. Mobilna stacja krwiodawstwa RCKiK z Zielonej Góry czekała na chętnych 13 kwietnia na Placu
im. Jana Pawła II. Przed oddaniem
krwi trzeba było wypełnić odpowiednią ankietę. Chętnych nie brakowało,
Szacujemy, że będzie ich w Gubinie
ponad 1000. Uczula się nas też na
handel ludźmi.
Jak Pani odbiera wizytę styranego życiem staruszka, który prosi o
pomoc, nie będąc do końca świadom swych praw.
Wsłuchuję się uważnie w jego
słowa, by poznać daną historię jak
najdokładniej i znaleźć możliwość
rozwiązania problemu. Nawet gdy
pomoc jest konieczna, nie zawsze
udaje się od razu załatwić przykładowo pobyt w szpitalu lub w domu
pomocy, gdy wszystkie miejsca są
zajęte. Wtedy jest mi przykro, ale
taką mamy rzeczywistość. Cieszę się
bardzo, jeśli udaje się mi lub pracownikom socjalnym rozwiązać problem.
Czy doświadczenie radnego pomaga Pani w pracy?
Wiele problemów, z którymi zetknęłam się w radzie, daje mi jasność,
głównie w kwestii zależności spraw
socjalnych od gospodarki, infrastruktury miejskiej, transportu.
Może o coś jeszcze nie zagadnąłem?
Prowadzimy również Dom Dziennego Pobytu, w którym jest 19 osób,
ale bywało 27.
Pomoc bezdomnym to też nie lada
wyzwanie, bo załatwienie chociażby
kawałka dachu nad głową napotyka
wiele przeszkód nie tylko finansowych czy lokalowych.
Zapewne nie skończyliśmy omawiać całej gamy problemów, ale
widząc pracownicę z wcale nie małym naręczem dokumentów, które Pani kierownik będzie musiała
pilnie co najmniej podpisać, nie
miałem innego wyjścia jak drzwi.
Podziękowaliśmy sobie z wzajemnością.
bo już przed 10 rano ustawiały się kolejki. Dobra frekwencja była wynikiem
mobilizacji mieszkańców oraz pięknej
pogody (dzień później było zimno i
deszczowo). Organizatorzy pragną podziękować wszystkim dawcom za to, że
nie zawiedli i po raz kolejny wzięli udział
w akcji.
(am)
Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy – Filia w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20, pokój nr 9, tel. 68
455 22 72 i pokój nr 6 tel. 68 455 82
12): kosmetyczka, instruktor terapii
zajęciowej, opiekun osób starszych,
sprzedawca, kierowca kat. B, monter bram (praca na terenie Niemiec),
pomocnik elektryka, pracownik
administracji biurowej, asystent
sprzedawcy, pracownik restauracji,
młodszy wychowawca (kandydaci
powinni spełniać następujące kryteria formalne: ukończone studia
wyższe na kierunkach: pedagogika,
pedagogika specjalna, psychologia,
praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub inne kierunki
uzupełnione studiami podyplomowymi na ww. kierunkach), monter
ogrodzeń, spawacz, szlifierz. Więcej
szczegółowych informacji na temat
poszczególnych ofert pracy znajduje
się w gubińskim pośredniaku. (am)
społeczeństwo
Na chandrę tylko kabaret!
Kabaret „Nowaki” zabawiał publiczność w Gubinie. Formacja wywodzi się z tzw. Zielonogórskiego
Zagłębia Kabaretowego. Jak przyznaje w rozmowie z „WG” jeden z
artystów, Kamil Piróg, to jego małżonka zaproponowała nazwę. - Adrianna Borek i Tomasz Marciniak
po prostu ją zaakceptowali jako
„przymusowi ochotnicy”, bo nie
mieli wyboru – śmieje się K. Piróg.
Wszyscy troje są absolwentami
Uniwersytetu Zielonogórskiego –
Wydziału Artystycznego. Mając już
określony dorobek sceniczno-artystyczny, skrzyknęli się w 2007 roku
w zielonogórskim klubie „Gęba”,
gdzie zaliczyli debiut. Kabaret, jak
to kabaret, nie mógłby istnieć bez
dobrych dialogów, humoru i saty-
ry. Jak podpowiada Tomasz Marciniak: Praca nad dobrym tekstem,
skeczem trwa nawet wiele miesięcy. A że teksty są po prostu dobre,
świadczy niejednokrotnie pełna widownia i ilość występów na różnorodnych scenach, których ilość sięga nawet sześciu w ciągu tygodnia.
W najnowszym programie „Moda
na Nowaki” przedstawiają swoje
największe hity i cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci,
które są zabawną odpowiedzią na
naszą codzienność.
Ci, którzy zdecydowali się ich
„sprawdzić”, chyba nie czuli się zawiedzeni. Po niemal dwugodzinnym występie w hali sportowej
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w niedzielny wieczór 10
kwietnia, artyści udali się w dalszą
drogę - tym razem do Warszawy.
Organizatorem występu kabaretu
„Nowaki” w naszym mieście był Gubiński Dom Kultury.
Antoni Barabasz
EDWARD GAŁUSTOW
czwartek 21.04.2016
7
Grali dla Papieża
– zagrają w Gubinie
Po ponad 30 latach w Gubinie znów gościć będziemy najlepszą formację artystyczną w Wojsku Polskim - Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego. Ostatni koncert odbył się przy szczelnie wypełnionej
sali kina „Grunwald” nieistniejącego już Klubu Garnizonowego przy ul.
Kresowej.
Pośród instytucji kulturalnych naszego kraju zespół stanowi wyjątkowe
zjawisko. W ciągu ponad 60-ciu lat działalności wystąpił już w sumie dla
kilkunastu milionów widzów, w kraju i niemal na całym świecie. Dodając
do tego radiowo-telewizyjne transmisje oraz kasety i płyty, trzeba stwierdzić, że liczba tych którzy mieli okazję podziwiania firmowanych przez
Wojsko Polskie artystów była daleko większa. Podobnie jak dzisiaj, występy zespołu odbywały się w bardzo rozmaitych warunkach: od wielkich sal filharmonicznych i teatralnych, aż po prowincjonalne świetlice,
służące żołnierzom służby zasadniczej, bądź ludności cywilnej. Kto wie,
czy najwięcej piękna nie noszą jednak w sobie wielkie widowiska plenerowe, które zespół z nieodmiennym powodzeniem od lat tworzy. Widzami zespołu często bywali, i tak jest do dzisiaj, najwyżsi dostojnicy polscy
i zagraniczni, prezydenci, premierzy, generałowie, biskupi. Ze szczególnym sentymentem wspomina się w zespole występ jego reprezentantów przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Zespół oraz jego poszczególnych członków wielokrotnie honorowano
najwyższymi odznaczeniami państwowymi za wkład do kultury narodowej, za zasługi dla obronności, za krzewienie patriotyzmu. Od początku
istnienia w szeregach jego członków, współpracowników i konsultantów pojawiło się mnóstwo wybitnych postaci – muzyków, literatów,
tancerzy, śpiewaków, aktorów i reżyserów. Są wśród nich m.in. Ryszarda
Hanin, Ludwik Sempoliński, Mira Zimińska-Sygietyńska, Bernard Ładysz,
Emil Karewicz, czy Ryszard Karczykowski.
Oprócz widowisk o tematyce wojskowej i patriotycznej RZAWP ma w
swoim repertuarze także programy o charakterze bardziej rozrywkowym, oparte na nowoczesnych rytmach, piosenkach i choreografii.
Obecnie formacja liczy ponad stu artystów – solistów-wokalistów, chór
męski, balet, orkiestrę koncertową i orkiestrę symfoniczną składającą się
z muzyków symfonicznych, rozrywkowych oraz kameralistów. Zespół
posiada jeszcze inne, prawdziwe bogactwo – ponad 1000 kostiumów
i rekwizytów będących wiernymi kopiami autentyków. Ich barwność
i efektowność w wielkim stopniu wpływają na wyjątkową urodę spektakli. W Gubinie to niesamowite zjawisko artystyczne będziemy mogli
podziwiać w trakcie 55. Wiosny Nad Nysą, w niedzielę 5 czerwca o godz.
17:30.
Znakomity artysta
Galeria „Ratusz” GDK zaprasza 29 kwietnia o godzinie 18:00 na otwarcie wystawy artysty z Białorusi. Edward Gałustow urodził się w Armenii.
Obecnie mieszka i tworzy w Witebsku oraz w Polsce. Jego domeną jest
malarstwo sztalugowe, grafika oraz tkactwo ręczne. Jego prace eksponowane są na wystawach zbiorowych na Węgrzech, w Niemczech, we
Włoszech, w Holandii, na Słowacji, w Austrii, Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, w
Polsce i na Białorusi. Obrazy Gałustowa, pomimo że reprezentują malarstwo tradycyjne, często zaliczane są do dekoracyjnego. (am)
Nowy festiwal
MALARSTWO
Galeria “RATUSZ” GDK zaprasza na wernisaż
29.04.2016
godz. 18.00
W Drzeńsku Małym podczas wakacji odbędzie się niemiecki festiwal
z muzyką w roli głównej pod nazwą „Because We Are Friends Festival
2016”. W Polsce będzie to pierwsze wydarzenie pod tym szyldem, natomiast w Niemczech impreza została zainaugurowana rok temu. W
dniach 22-24 lipca w Drzeńsku Małym zobaczymy występy między innymi: Matthiasa Meyera, skinnerbox, Monolinka, Marcina Czubali, An On
Bast, SLG, Kuby Sojki, Błażeja Malinowskiego i Dtekka. Oprócz muzyki na
terenie festiwalu działać będą także kino, teatr i specjalna strefa gastronomiczna. W ciągu dnia będzie można uczestniczyć w zajęciach yogi. O
szczegółach napiszemy wkrótce. (am)
8
czwartek 21.04.2016
społeczeństwo
Coraz trudniej
zaparkować
swiat malowany na niebiesko!
Motto: Żyjmy razem – nie różni nas tak wiele. Żyjmy razem – dłoń w dłoń, jak przyjaciele. Jak Mały Książę na tej Planecie tkwię. Chcę Cię zrozumieć – Ty
także zrozum mnie.
14 kwietnia br. w Gubińskim Domu Kultury wielką galą zakończył się projekt II Prezentacji Artystycznych Osób z Autyzmem „Tacy Sami”. Uczestniczyło
w nim 12 grup z terenu województwa lubuskiego – łącznie 42 osoby z autyzmem i 21 opiekunów. Jak powiedziała „WG” Elżbieta Konopacka, kierownik projektu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, oddział w Gubinie: Napisaliśmy projekt skierowany do
Fundacji Banku Zachodniego WBK pod nazwą „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Został nam przyznany grant na jego realizację w kwocie 4 tysięcy zł. Jest to
pierwsza edycja realizowana we współpracy z bankiem. W wyniku poprzednich akcji, w tym koncertu charytatywnego, publicznej zbiórki, akcji charytatywnych – udało nam się zebrać kolejne niemal 3 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci autystycznych. Dzisiejsza gala jest jedynym
wydarzeniem w województwie lubuskim, podczas którego osoby autystyczne mogą szerzej zaprezentować swoje artystyczne dokonania. Nasze potrzeby i „apetyt” na ludzi są coraz większe – dodaje kierownik projektu. W gali wzięli udział wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak i dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK w Gubinie Tomasz Bator. Dużą pomoc w realizacji całego projektu organizatorzy otrzymali od Stowarzyszenia „Esquadra”, grupy
„Otwarte” i Młodzieżowej Rady Miasta.
Antoni Barabasz
podwójny
gaz
Dziwne
zachowanie
Zmiany w
Radzie
Szansa
na dotacje
- Nietrzeźwi kierowcy to nadal jeden
z problemów mających wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Podejmowane
przez policjantów działania prewencyjno-kontrolne czy też organizowane
spotkania z zakresu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym nie przemawiają do
wszystkich. W dalszym ciągu odnotowujemy przypadki, w których osoby
pod wpływem alkoholu wsiadają za
kierownicę – mówi Justyna Kulka z
KPP w Krośnie Odrzańskim. Przykłady z naszego podwórka – 11 kwietnia
policjanci z Gubina zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobówką,
który jechał całą szerokością jezdni.
53-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kilka dni wcześniej
(8 kwietnia) w ręce policjantów wpadł
21-letni mieszkaniec Gubina, który
kierował mając ponad promil. Obu panom grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
(am)
Policjanci z Pododdziałów Prewencji z Gorzowa Wlkp.14 kwietnia zatrzymali w Gubinie 20-latka, który
kierował motorowerem, będąc pod
wpływem amfetaminy. – Funkcjonariusze zatrzymali motorowerzystę do
kontroli drogowej. W trakcie rozmowy zauważyli, że wygląd i sposób zachowania się kierującego daje podejrzenie, iż może być pod działaniem
narkotyków. Wynik testera potwierdził podejrzenia. Ponadto okazało się,
że nie posiada żadnych dokumentów
uprawniających go do kierowania
pojazdem. Po zakończeniu czynności
został zwolniony do domu. Grozi mu
kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do dwóch
lat. I dodatkowo kara grzywny za brak
uprawnień. - informuje asp. szt. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
(am)
Ostatnia XIII sesja V kadencji Rady
Powiatu Krośnieńskiego zaowocowała
zmianami personalnymi na stanowiskach. Rezygnację z funkcji Członka
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego złożył radny Tomasz Miechowicz – dyrektor Centrum Artystycznego „Zamek”
w Krośnie Odrzańskim. T. Miechowicz
został również odwołany z funkcji
Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki. Nowym
przewodniczącym wspomnianej komisji został wybrany Lech Kiertyczak.
Natomiast nowym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego
został Kazimierz Barczuk. Miłym akcentem obrad ostatniej sesji było oficjalne
podziękowanie, jakie otrzymał Radny
Jacek Czerepko z rąk wójta gminy
Maszewo Dariusza Jarocińskiego za
owocną współpracę związaną z ochroną przeciwpożarową.
Antoni Barabasz
Na początku kwietnia ruszył nabór
wniosków do 9. edycji programu
„Działaj Lokalnie”. Wnioski można
składać do 14 maja. Dotychczas przyznano 88 dotacji na łączną kwotę 370
tysięcy złotych. Tym razem do udziału
w programie zaproszone zostały organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę lub planują
prowadzić działania w gminach: Gubin, Słubice, Górzyca, Cybinka, Rzepin,
Krosno Odrzańskie, Dąbie, Maszewo,
Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad
Odrą, Witnica oraz Słońsk. Dążeniem
fundatora programu „Działaj Lokalnie”
jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy
przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb.
Wspierane będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Więcej informacji na
stronie internetowej: dl.fundacjacp.org
(am)
Pani Małgosia, tak jak każdego dnia,
zostawiła samochód na parkingu
niedaleko gubińskiej poczty. Plac
jest nieduży, o wolne miejsce tam
trudno, ale to parking najbliżej jej
miejsca pracy. Kiedy około godziny
14.00 wróciła do samochodu, zastała
go w stanie lekko zmienionym. Nieznany sprawca uszkodził auto. Jak to
najczęściej bywa – nikt nic nie widział,
nikt nic nie słyszał. Czy powiadomiła
policję? – Przecież to szukanie igły w
stogu siana. Koleżanka zgłosiła i nic z
tego – mówi pani Małgorzata. Fachowiec ocenił koszt naprawy samochodu na 1000 zł.
Samochodów w mieście ciągle
przybywa, miejsc do parkowania –
nie. Na parkingach coraz ciaśniej, a i
kultura parkowania pozostawia często wiele do życzenia. Co robić, by
uniknąć przykrych zdarzeń podczas
parkowania? Rzecznik prasowy Powiatowej Komendy Policji w Krośnie
Odrzańskim asp. sztab. Joanna Kulka radzi: w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia samochodu na parkingu, każdy pokrzywdzony ma prawo
do zgłoszenia tego faktu na policję.
Nie mniej jednak należy liczyć się z
tym, iż w sytuacji, gdy czyn nie będzie zawierał znamion wykroczenia,
pomimo ustalenia sprawcy, postępowanie zostanie umorzone i wówczas
należy dochodzić swoich praw na
drodze cywilnej. W przypadku, gdy
czyn będzie zawierał znamiona wykroczenia, a brak jest jakichkolwiek
świadków zdarzenia, brak monitoringu czy też śladów, zatrzymanie
sprawcy jest bardzo utrudnione. Nie
mniej jednak w przypadku umorzenia postępowania czynności wykrywcze prowadzone są w dalszym
ciągu, a pojawienie się nowych okoliczności mogących przyczynić się
do ustalenia sprawcy w danej sprawie skutkuje wznowieniem umorzonego wcześniej postępowania.
Jak zapobiegać? Przede wszystkim
parkujmy w taki sposób, żebyśmy
mogli swobodnie wyjść z samochodu, pozostawiając także miejsce dla
innego pojazdu. Zawsze zachowajmy
ostrożność, nie tylko podczas wjazdu
czy wyjazdu z miejsca parkingowego,
ale także podczas otwierania drzwi.
Zwracajmy uwagę na znaki drogowe.
Wiele osób, wychodząc z pojazdu,
włącza samochodową kamerę, dzięki
której ma pełny zapis tego, co działo
się w rejonie jego auta, bądź też wykupuje dodatkowe ubezpieczenie
uwzględniające takie uszkodzenia.
Korzystając z kamery, pamiętajmy,
żeby zamontowana została w sposób niewidoczny dla innych, gdyż jej
obecność może zainteresować złodzieja.
(sp)
Prace na basenie
Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie poinformował, że w dniach:
30.04.2016 r. (sobota), 01.05.2016 r.
(Święto Pracy), 02.05.2016 r. (Święto
Flagi) i 03.05.2016 r. (Święto Konstytucji 3 Maja) kryta pływalnia będzie nieczynna. W tym czasie przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie na
basenie.
(am)
społeczeństwo
Dziewczynka(i) z zapalkami
9 kwietnia uczennice z Jedynki stały
skromnie, jak widać na zdjęciu, z małymi skarbonkami przed pawilonem
Netto. Marta, Wanessa i Oliwia (od lewej) zbierały datki dla biednych dzieci
na posiłki, ubrania, pomoce szkolne,
wypoczynek wakacyjny i inne podstawowe potrzeby. A wszystko to dla łódzkiej fundacji „Dziewczynka z zapałkami”,
która ma 17 lat doświadczenia w niesieniu pomocy dzieciom w potrzebie. Darczyńcy otrzymywali drobne, ale jakże
Spodziewac sie wszystkiego
W poniedziałek (18 kwietnia) punktualnie o godzinie 9:00 zaczęły się egzaminy dla gimnazjalistów. Do trzydniowego sprawdzianu przystąpiło łącznie
ponad 130 uczniów z gimnazjów nr 1 i
nr 2 w Gubinie.
Dwie Natalie: Juszkiewicz (na pierwszym planie) z klasy IIIA i Maksymowicz z
klasy III B, należą do grona 50 uczniów III
klas gimnazjum w Zespole Szkół im. M.
Kopernika. Natalia Maksymowicz spodziewała się na egzaminie „wszystkiego”,
jak mówi – wcale nie jestem zestresowana, a po prostu czuję się na siłach, by
zdać egzaminy. Wybieram się do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych do
klasy o profilu gastronomicznym.
J u b i l e u s zow y XX Pow i a tow y
Konkurs Ortograficzny odbył się 6
kwietnia br. w gubińskim Zespole
Szkół Licealnych i Technicznych.
Tym razem do konkursu z ortografii
przystąpiło 21 uczniów. Uczestnicy
zmagali się dyktandem zatytułowanym „Nasze wspaniałe quasi-wakacje”. Komisja pod przewodnictwem
Iwony Wojteckiej, składająca się z
polonistów wszystkich szkół, których uczniowie brali udział w konkursie, po długiej naradzie wyłoniła najlepszych. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych pier wsze
miejsce i tym samym „Złote pióro”,
którego fundatorem jest Starosta
Krośnieński - przypadło Joannie
6 kwietnia br. w Gubińskim Domu
Kultury odbył się Lubuski Konkurs
Recytatorski – Prezentacje Powiatowe. Uczestników oceniało jury w
składzie: Anna Zadłużna (Regionalne
Centrum Animacji Kultury w Zielonej
Górze), Monika Zgórecka (Centrum
Animacji Kultury w Krośnie Odrzań-
Tak, trochę się obawiam – mówi z kolei druga Natalia – myślę, że dobrze się
przygotowałam, a jak będzie, okaże się
po egzaminach. A moje plany? Wybieram się, podobnie jak koleżanka, do
klasy gastronomicznej ZSLiT w Gubinie.
Każdego dnia uczniowie otrzymali
do rozwiązania dwa bloki zadań. Trzecioklasiści zdają część humanistyczną,
nauk przyrodniczych i języka obcego.
W czerwcu zostaną opublikowane wyniki egzaminu. Będzie miał on wpływ
na przyjęcie ucznia do wybranej przez
niego szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego w pewnym sensie można go porównać z maturą, której wyniki decydują o
dostaniu się na studia.
AB/AM
Woźnej reprezentującej Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Kolejne miejsce przypadło Natalii Konopskiej z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
Trzeci natomiast był Bartosz Wojnarowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna Odrzańskiego.
W kategorii gimnazjów „Złote pióro” ufundowane przez Burmistrza
Gubina zdobyła Aleksandra Wijas
z Gimnazjum w Czarnowicach, drugie miejsce przypadło Zuzannie
Dziadykiewicz z Gimnazjum nr 1w
Gubinie, a miejsce trzecie zajęła
Kaja Kwiatkowska, również z Czarnowic.
Antoni Barabasz
Kto zostal nominowany?
skim) oraz Marcin Gwizdalski (Gubiński Dom Kultury). Przesłuchano 30
uczestników konkursu. W I kategorii
wiekowej nominacje do prezentacji
wojewódzkich otrzymali: Karol Sikora
– SP Bobrowice, Nikola Zaroda – SP 2
Gubin, Róża Ważelińska – SP w Gronowie Filia w Połupinie. Wyróżnie-
9
Nowy herb miejski?
piękne, symboliczne upominki z prostą,
ładną ryciną - właśnie dziewczynki z
zapałkami. Wszyscy ci, najczęściej już
w podeszłym wieku, którym przypomniała się nie tylko uczuciowa bajka
Andersena, ale również ich niekoniecznie wytworne dzieciństwo, byli hojni.
Odebrałem tę pracę dziewcząt, (nie tylko zresztą wymienionych, bo widziałem
i inne z puszkami) jako wspaniałą lekcję
wychowawczą, która zaprocentuje w
przyszłości.
Ols
Najlepsi w powiatowej ortografii
czwartek 21.04.2016
W gościnnej czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja
kolejnego biuletynu Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej „Gubin i
Okolice”. To już 32. numer tego poczytnego kwartalnika. Autorzy artykułów
obecni na spotkaniu, zabierając głos,
rozwinęli tematy, które poruszyli na łamach biuletynu. Padło wiele ciekawych
i konstruktywnych pytań. Sugerowano
np. zorganizowanie spotkania poświęconego wyłącznie historii Lubuskich
Zakładów Przemysłu Skórzanego „Carina” czy też Zakładom Przemysłu Odzieżowego „Goflan”. SPZG w swoich zbiorach posiada setki zdjęć, kronik, czy też
dokumentów obu zakładów, zatem nie
będzie problemu z organizacją takich
spotkań.
Korzystając z okazji, obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Patek zapoznał zebranych z
czterema propozycjami nowego, a
może zmodernizowanego herbu Gubina. Z aktualnie używanym herbem wiąże się nieco dłuższa historia. Pomijając
szczegóły, które zapewne będą niedługo przedmiotem oddzielnych artykułów, zaistniała potrzeba opracowania
nowego herbu dla naszego miasta. E.
Patek wprowadził zebranych w temat,
po czym zaprezentował nowe opracowania. Zaproponowano głosowanie,
w którym prawie trzydziestu uczestników jednomyślnie wybrało pierwszą
z przedstawionych propozycji. Postulowano, by nowe opracowanie herbu
było przedmiotem jak najszerszych
konsultacji z mieszkańcami. Te, zdaniem E. Patka, rozpoczną się wkrótce.
Kolejna promocja biuletynu odbędzie
się pod koniec maja, zaś nowy, 33. numer biuletynu ukaże się przed świętem
„Wiosny nad Nysą”.
(sp)
Festyn pod chmurką
nia: Kalina Markowska – SP 2 Gubin
i David Stypik – PSP Starosiedle. W
kategorii II nominacje zdobyli: Krystian Napierała – SP 1 Gubin, Natalia
Ciechanowicz – SP 2 Krosno Odrzańskie i Julia Wlazło – SP 1 Krosno Odrzańskie. Wyróżnienia w II kategorii:
Eliza Gaczyńska – SP 2 Gubin i Julia
Tumiłowicz – SP 2 Gubin. Natomiast
w III kategorii nominacje otrzymali:
Krystian Konopski – ZS Gimnazjum
Czarnowice, Natalia Sulikowska – ZS
Gimnazjum Czarnowice, Hubert Miazgowicz – Gimnazjum Bobrowice.
Wyróżnienia otrzymali: Iwona Wlazło
– Gimnazjum im. Henryka Brodatego
- Krosno Odrzańskie, Julia Harbaruk
– ZS Grabice, Dagmara Lisiecka - ZS
Gimnazjum nr 1 w Gubinie. Sponsorem nagród dla laureatów było
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Finał wojewódzki dla szkół
podstawowych (kategoria I i II) odbędzie się 19 maja w Kargowej. Z kolei
gimnazjaliści (kategoria III) spotkają
się 20 maja w Żarach.
(am)
Szarlatan czy
uzdrowiciel?
Nazwiska Tadeusza Ceglińskiego,
Clive Harrisa, czy też historia Bruno
Groningera uzdrowiciela z przełomu
lat 40. i 50. ubiegłego wieku do dziś
budzi w środowisku medycznym,
i nie tylko, wiele kontrowersji. Czy
można samym kontaktem z chorą
osobą „usunąć z niej chorobę”? Koło
Przyjaciół Bruno Groningera było organizatorem w minioną sobotę – 16
kwietnia, projekcji filmu para dokumentalnego (podpartego autentycznymi relacjami środowiska medycznego, kronikami filmowymi, jak też
osób „uzdrowionych”), trwającego z
przerwami niemal sześć godzin. Została ona zorganizowana w jednej z
miejskich restauracji. Projekcja filmu,
posiadającego ponad trzydzieści
wersji językowych, z powodu chyba
zbyt małego rozpropagowania w
Gubinie, przyciągnęła niewielkie grono widzów.
AB.
Występy artystyczne, kawiarenka z
pysznościami, kiermasz staroci, gry i
zabawy dla dzieci oraz wiele innych
atrakcji – wygląda na to, że zapowiada się nam kolejny udany piknik rodzinny organizowany przez Zespół
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie. W tym roku impreza odbędzie
się w sobotę 7 maja w godzinach
13:00-18:00 na boisku przy ulicy Krakowskiej. – Mam nadzieję, że wspólne
działania dzieci, rodziców oraz grona
pedagogicznego naszej szkoły przyczynią się do tego, że nasz coroczny
piknik znów okaże się dla mieszkańców ciekawy i pełen wrażeń. Będzie
można zjeść pyszne i zdrowe potrawy
(sałatka owocowa, domowe pierogi
lub pajda chleba ze smalcem), podziwiać występy młodych artystów oraz
skorzystać z atrakcji przygotowanych
przez Straż Pożarną i Policję. Ponadto odbędzie się loteria fantowa oraz
kiermasz roślin. Nie chcę wszystkiego zdradzać, niech niektóre atrakcje
będą niespodziankami. Warto przyjść
z całą rodziną, wziąć ze sobą kocyk i
po prostu piknikować. Oby tylko pogoda była łaskawa – mówi Danuta
Siewruk z ZS im. M. Kopernika. Kwota
zebrana podczas pikniku w całości zostanie przeznaczona na cele szkolne,
na przykład wycieczki, zimowiska czy
też na nagrody w konkursach.
Andrzej Matłacki
10
czwartek 21.04.2016
społeczeństwo
WARTO BYlO JECHAc!
Czy wiecie Państwo, że miasteczko
Borne Sulinowo było miastem zamkniętym? Dosłownie. Rządzili tu kolejno hitlerowcy i Sowieci. Nieco ponad 20 lat temu powróciło z niebytu.
Czy znacie Państwo program Lebensborn czyli Źródło Życia, realizowany w sanatorium w Borkowie,
gdzie gwałcono polskie dziewczyny,
przyszłe matki „odnowy krwi niemieckiej”?
Czy wiecie, że miasto Szczecinek
nie pobiera opłat za parkingi? Władze uważają bowiem, że mieszkańcy
płacą podatki, a przyjezdnych trzeba
zachęcić, żeby wrócili. Ponadto ma
specjalne wydzielone i dobrze przygotowane wybiegi dla psów, równe
chodniki i jezdnie, ale nie ma domu
kultury, bo wymyślili Samorządową
Agencję Promocji i Kultury?
Też nie wiedziałam i może bym dalej
żyła w niewiedzy, gdyby nasz gubiński Oddział PTTK nie zorganizował
wycieczki w te miejsca.
Ale po kolei. Najpierw był Szczecinek, miasto z 40 tys. mieszkańców,
położone na Pomorzu Zachodnim,
„okalane” jeziorem Trzesiecko. Ważna informacja, bo jezioro jest zagospodarowane, z wysepkami, kompleksami sportowymi - stadion, kryta
pływalnia, centrum tenisowe, wyciąg
do nart wodnych, Parkiem Miejskim
(naturalnie nad jeziorem) gdzie wieczorami jest szaleństwo podczas muzycznych i kabaretowych występów.
To wszystko spaja tramwaj wodny,
który obsługuje 8 przystanków. W
mieście na różnych skwerkach jest 9
siłowni zewnętrznych z różnorodnym
sprzętem. Ciekawostka – nikt tego nie
niszczy.
Na terenie miasta zachowały się pozostałości po linii niemieckich umocnień z
lat 30. XX w. W jednym z nich znajduje
się Muzeum Wału Pomorskiego. Jest też
Muzeum Regionalne ze zbiorami archeologicznymi, myśliwskimi i złotniczymi.
Jednym z symboli Szczecinka jest blisko
osiemdziesięciometrowa wieża kościoła neogotyckiego.
Oprócz sześciu parafii rzymskokatolickich w Szczecinku znajduje się dziewięć
kościołów innych wyznań.
Wśród pomników na uwagę zasługuje pomnik Adama Giedrysa, mistrza
krawieckiego z Wilna, łącznika Armii
Krajowej, po wojnie osiedlonego w
Szczecinku. Aresztowany za antykomu-
nizm trafił do szpitala z gruźlicą nerek.
Długi pobyt w szpitalu przyczynił się
do zainteresowań astronomicznych. Był
tak genialnym samoukiem, że po latach
sam prowadził wykłady na zagranicznych kongresach astronautyczno-asronomicznych i był w kontaktach naukowych z uczelniami na całym świecie i
astronautami.
W mieście bardzo prężnie działa Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
powstała z połączeń Ośrodka Kultury
i Młodzieżowego Domu Kultury. Działa na trzech płaszczyznach: kultura
- organizacja masowych oraz kameralnych imprez, promocja - promocja
turystyczna i gospodarcza miasta, oraz
biznes - świadczy usługi dla firm, pełni
też rolę animatora działań kulturalnych.
W dostępnym miejscu znajduje się
Muzyczne wydarzenie dekady
ogrodzony i zagospodarowany wybieg
dla psów, który zapewnia czystość na
skwerkach, a nieodpłatne parkingi, zdaniem władzy, zachęcają do ponownych
odwiedzin.
Ilość danego miejsca w gazecie nie
pozwala rozpisywać się o wielu ciekawostkach, więc zabieram czytelników
do Połczyna Zdroju. Nie napiszę o urokach uzdrowiska, ale o tym, o czym się
nie wie.
Otóż w pewnej odległości od centrum, wśród lasów i pól położone jest
sanatorium Borkowo, które do 1945r.
funkcjonowało jako Lebensborn czyli
Źródło Życia. Prezesem został Henrich
Himmler. Miało ono stworzyć odpowiednie warunki w swoich ośrodkach
(było ich kilka) do „odnowienia krwi
niemieckiej” i „hodowli nordyckiej rasy
nadludzi”. W tym celu do sanatorium
przywożono m.in. wyselekcjonowane
polskie dziewczyny, które były gwałcone przez SS-manów-reproduktorów, przeznaczonych do rozmnażania.
Po narodzinach dzieci odbierano, a
matki odsyłano. Łącznie w Lebesborn
na świat przyszło około 6 tys. dzieci.
Makabra. Nazajutrz po tradycyjnych
turystycznych śpiewach na nocnym
posiadzie jedziemy do następnej atrakcji - miasta Borne Sulinowo, o którego
istnieniu do 1992 wielu nie wiedziało,
chociaż leży w okolicach Szczecinka
nad jeziorem Pile. Powstało w latach
30. jako punkt militarny wojsk niemieckich, zajmujący obszar 18 tys. hektarów
poligonu wojskowego i miasta z 50 tys.
mieszkańców, do którego wstęp mieli
tylko wybrani.
Po II wojnie światowej stało się bazą
radziecką i trwało tak blisko pół wieku.
Pod miastem istnieje drugie, nigdy do
końca nie zbadane, ze szpitalem, koleją
podziemną, tunelami ewakuacyjnymi.
Teraz zdewastowane i zrujnowane miasto złapało drugi oddech, wskoczyło w
nurt życia - kusi pięknem przyrody i tajemniczej przeszłości, z której po trosze
uczyniono gadżet dla ciekawskich.
Jedną z wizytówek miasta jest Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, na którym od 10 lat pojawia się
około 4 tys. uczestników, a widzów jest
co najmniej dziesięć razy więcej.
Nam podobał się proboszcz jedynego kościoła w mieście, powstałego na
bazie kina, ale za to z niepowtarzalnym
ręcznie robionym przez Jana Zamoyskiego Tryptykiem. Bardzo komunikatywny proboszcz opowiadał o kościele,
bawił nas anegdotami i dowcipami, a
zakończył pytaniem, czy nas nie nudzi?
Przy tym wspomniał, jak to podczas
jednego z jego kazań zauważył śpiącego. Po mszy zapytał wiernego, dlaczego
spał na kazaniu. Na to usłyszał odpowiedź „Bo ja do księdza mam całkowite
zaufanie”.
Wracamy do domów zachrypnięci
od śpiewania, nabuzowani nowymi
wiadomościami i energią, chwaląc organizatorów udanej wycieczki, którymi
tym razem byli szefowie Klubu Rowerowego „Luzak” przy gubińskim PTTK z
Krysią i Kazimierzem na czele.
A ile pracy trzeba włożyć w organizację wycieczki, wiedzą tylko ci, którzy to
robią. DZIĘKUJEMY!!!!!
Kaśka Janina Izdebska
Cyrk nie jest miejscem dla zwierząt
Jeden z najlepszych gitarzystów
świata, najlepszy gitarzysta w stylu fusion Scott Henderson wystąpi
w Sali Widowiskowej Gubińskiego
Domu Kultury w ramach trasy koncertowej po Polsce. Towarzyszą mu
basista z Los Angeles Travis Carlton
oraz polski perkusista, lider zespołu
Walk Away oraz doskonały sideman
Krzysztof Zawadzki.
Scott Henderson uważany jest za
jednego z najbardziej utalentowanych i oryginalnych gitarzystów w
historii światowego jazzu. Współpracował między innymi z Joe Zawinulem oraz Chickiem Coreą. W 1984
roku, wraz z basistą Garym Willisem,
założył supergrupę Tribal Tech, uważaną za jeden z najważniejszych zespołów fusion. W ciągu swojej kariery Scott nagrał pięć płyt solowych,
w tym ostatnią „Vibe Station” w
maju zeszłego roku. Utwory m.in. z
ostatniej płyty artysta zaprezentuje
gubińskiej publiczności 28 kwietnia
2016 r. o godz. 20:00 w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w kasie GDK (tel. 684558169) lub w cenie
40 zł na www.ekobilet.pl
28.04.2016, 20:00
BILETY / TICKETS: 35 PLN - kasa GDK,
40 PLN - INTERNET (www.ekobilet.pl)
Grupa aktywistów zebrała się 10
kwietnia w Zielonej Górze przy ulicy
Wojska Polskiego, gdzie przyjechał cyrk.
Wśród protestujących pojawili się także
przedstawiciele grupy „Otwarte” z Gubina. – Byliśmy tam, aby wyrazić swój
sprzeciw wobec udziału zwierząt w cyrku. Chcieliśmy podnieść świadomość
społeczną. Niech każdy wie, kupując
bilet do takiego cyrku, że tym samym
zgadza się na cierpienie zwierząt. Bicie,
głodówki, używanie pałek z prądem, to
tylko niektóre elementy tresury – mówi
Marcin Gwizdalski, który protestował
Sponsorami gubińskiego koncertu wspólnie z Franciszkiem Kaczmarkiem,
są Przedsiębiorstwo Oczyszczania Martą Palińską i Krzysztofem Ptakiem.
Ścieków Gubin oraz Nadleśnictwo Wspólnie trzymali transparent „Cyrk
jest śmieszny nie dla zwierząt!”. AktyGubin.
wiści ustawili się tuż przy kasie cyrku.
Jakie były reakcje osób wybierających
się na występ? – Bardzo różne – odpowiada M. Gwizdalski: - Niektóre mamy z
dziećmi podchodziły i zapoznawały się
z ulotkami na temat traktowania cyrkowych zwierząt. Zdarzały się też reakcje
niemiłe, wręcz chamskie. Warto podkreślić, że aktywiści nie są przeciwnikami samych widowisk. Zależy im jedynie
na tym, aby na arenie nie pojawiały się
dzikie zwierzęta. Kiedy do Gubina przyjedzie cyrk, także mogą odbyć się akcje
protestacyjne. Do burmistrza Bartłomieja Bartczaka były wysyłane pisma,
aby zakazywał występów w naszym
mieście cyrków z udziałem zwierząt.
Że jest to możliwe, pokazuje przykład
choćby Gorzowa Wielkopolskiego. (am)
S tefan P ilaczyński
czwartek 21.04.2016
historia I społeczeństwo
Kalendarium Gubina rok 2005 c.d.
Wojciechowe gubenalia
w Zespole Szkól Rolniczych
goscila Irena Szewinska
- 14 grudnia - redakcja „Wiadomości Gubińskich” oraz Monika
i Tadeusz Michta z Guben, Piotr
Beśkiewicz, Stanisław Fudyma,
Agata Kopacz, Jadwiga i Henryk Karykowscy, właściciel PHU
Kopciuszek obdarowali oddział
wewnętrzny szpitala nowym
telewizorem. Telewizor przyjęli
ordynator oddziału Jacek Mytnik
i pielęgniarka oddziałowa Krystyna Kwiecień.
- 15 grudnia - działającą od kilku miesięcy w Zespole Szkół 13.
Środowiskową Drużyną Harcerską liczącą 17 osób opiekuje się
Mieczysław Krawczyk. Drużynowym jest Mateusz Leśniewski, a
przyboczną Paulina Jakubowicz.
Harcerze byli wolontariuszami
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, roznosili Betlejemskie
Światełko Pokoju i organizowali
wigilię harcerską.
- 15 grudnia - najmłodsze piłkarki ręczne z klas III-IV „Spar-
alkoholowych - 312 tys. zł, na
pomoc społeczną - 6.601.901 zł,
na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego - 787.665 zł.
- 31 grudnia - w mieście zarejestrowanych było 2.260 bezrobotnych, bez prawa do zasiłku
1.929 osób.
- grudzień - w Gubinie było
zameldowanych 17.055 osób.
- grudzień - gubinianin, nauczyciel Andrzej Kazimierczak
oddał łącznie 40 litrów krwi. Ten
Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi rozpoczął jej oddawanie
dnia, w którym zdarzył się tragiczny wypadek pod Osiecznicą
(styczeń 1978 roku). Wówczas
autobus zderzył się z ciężarówką
Armii Radzieckiej wiozącą ponton mostowy.
- grudzień - Piotr Kwapich,
uczeń klasy Ia Gimnazjum Zespołu Szkół im. M. Kopernika,
syn Romana, został jednym
ze sportowych talentów roku
mańska, Paweł Firuta, Stanisław
Gąska, Tomasz Maz, prowadzeni
przez nauczyciela Roberta Woszaka.
- grudzień - mistrzyniami powiatowych zawodów w badmintonie zostały dziewczęta z
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Mistrzostwo Licealiady
zdobyła drużyna Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.
Także w tym roku:
- przeprowadzono gruntowny
remont budynku ratusza, w ramach którego m.in. wymieniono stolarkę okienną w całym budynku, położono specjalistyczne
tynki, wypiaskowano i uzupełniono cegły. Cały budynek otrzymał nową elewację, wymieniono dach (nowa dachówka i
rynny). Zamontowano elektroniczne urządzenia osuszające
obiekt. Wymieniono drzwi wejściowe. Prace inspirował i doglądał dyrektor Jerzy Zięba.
O Wojciechu, szczególnie
w ostatnich dniach milenijnych, było głośno. Właśnie
15 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie zaprezentował swą
twórczość znany regionalista, publicysta, organista, chętnie zjawiający się
niegdyś w naszym mieście
Wojciech Jachimowicz z
Szyby koło Nowego Miasteczka. Prezes Gubińskiego
Towarzystwa Kultury, Halina
Nodzak w gościnnych progach gubińskiej biblioteki,
wtajemniczona w 12 opowiadań tomiku „Zapach lipy
i inne opowiadania” wymienionego wcześniej autora,
Z Ziemi Gubińskiej
Grudzień. Komitet budowy Pomnika Wdzięczności w Parku im. 5 Dywizji WP na zakończenie prac pozował do pamiątkowej fotografii.
ta-SP3” wygrały sparing z rówieśniczkami HV Guben 24:22.
Zespół gości prowadziła Iwona
Białek.
- 17 grudnia - w Zespole Szkół
Rolniczych gościła Irena Szewińska, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i członek
Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. Udzieliła wielu
cennych rad gubińskim lekkoatletom.
- 18 grudnia - uczennica gubińskiego gimnazjum Nikola Dubiel
została srebrną medalistką XXI
Ogólnopolskich Mistrzostw Karate Kyokushin w konkurencji
kumite młodziczek.
- 30 grudnia - obradowała
XXXVIII sesja Rady Miejskiej.
Przyjęto budżet miasta na 2006
r. w wysokości 33.271.346 zł.
Od głosu wstrzymali się: Marta
Momot, Andrzej Horoszkiwicz,
Waldemar Kowal i Wojciech
Sendera. Z budżetu przeznaczono na przykład na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
powiatu krośnieńskiego. W powiecie był najlepszy w swojej
kategorii wiekowej w biegach
przełajowych. Dotychczas w różnych zawodach sportowych w
Polsce zdobył 19 medali.
- grudzień - juniorki Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych
w XXI Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Szczecinie
zdobyły Puchar Poczty Polskiej.
Opiekunem zespołu był Kazimierz Barłóg.
- grudzień - Aleksandra Janicka, Marlena Kamecka, Barbara
Kiszkowska, Beata Próchniak,
Paulina Pukacka, Samanta Rutka
i Nela Tomaszewska z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących zdobyły mistrzostwo powiatu krośnieńskiego w piłce siatkowej.
Trenerem był nauczyciel sportu
Sylwester Cichosz.
- grudzień - pierwsze miejsce w
powiecie w szachach drużynowych zajęła gubińska młodzież
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Diana Gąska, Kamila Szy-
- w generalnej klasyfikacji
sportowej szkół podstawowych
powiatu krośnieńskiego za rok
szkolny 2005/6 pierwsze miejsce
zajęła gubińska Szkoła Podstawowa nr 2.
- wicemistrzem Polski w modelarstwie militarnym (dioramy)
został oficer rezerwy kpt. Stefan
Pokrzywiński. Powtórzył sukces
z 2002 r.
- Józefa Bartkowiaka, dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych, zasłużonego działacza samorządowego i społecznego, wybrano
prezesem Lubuskiego Związku
Piłki Siatkowej.
- w zakładzie Państwowej Komunikacji Samochodowej Gubin pracowało: 39 kierowców, 6
mechaników, 7 osób administracji, inni - 5 osób.
- piłkarki ręczne Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych „Sparta” zdobyły tytuł mistrza Polski
LZS. Trener Ewa Barłóg.
Poczta dawniej i dziś
Obecnie między „centrami
pocztowymi” latają „pocztowe” samoloty, a komunikacja
listowna odbywa się kanałami elektronicznymi (e-mail) i
elektroniczno-mechanicznymi
(faks). Wcześniej transportem
przesyłek (i przewozem ludzi)
trudniły się załogi dyliżansów
pocztowych.
Dawny Gubin jest jednym z
pierwszych miast w pocztowej sieci komunikacyjnej dawnych Łużyc Dolnych. Około
roku 1700 powstały pierwsze
regularne połączenia międzymiastowe. Raz w tygodniu kursował dyliżans z Lübben przez
Gubin do Krosna. W tamtym
czasie w Gubinie powstała
pierwsza placówka pocztowa.
W latach 1701/10 funkcjonowało połączenie pocztowe z
Drezna przez Żary do Gubina.
Komunikację pocztową i osobową wzbogaciły połączenia
pocztowe z Frankfurtem n/O,
Krosnem, Jelenią Górą, Forst i
Cottbus. Gdy w 1846 do Gubina zawitał pociąg, miasto miało
jeszcze 12 pocztylionów z 40
końmi. W roku 1870 transport
poczty przejęła kolej. W 1878
miasto otrzymało pierwszy
Urząd Pocztowy Rzeszy. Główny urząd pocztowy znajdował
się po południowej stronie
rynku miejskiego (Am Markt
34/35). Filie znajdowały się w
zachodniej części miasta - przy
Berliner Straße i na dworcu ko-
ze swoistym zaangażowaniem i poczuciem przyjaznego humoru prezentowała
osobowość autora i jego niebanalną twórczość. Przedmiotem szczególnej uwagi
stał się utwór „Firlejówka”,
kilkakrotnie cytowany, rozbierany na czynniki pierwsze
i analizowany łącznie z retrospektywnymi wątkami i przyległościami. Podkreślić należy, że tomik opatrzony został
słowem wstępnym naszego
Stanisława Turowskiego. Turowski teksty uznał za godne
publikacji. Chwalił początki
prawdziwej przygody autora
z piórem. Chwalił dokumentacyjną wartość utworów,
11
jak również diagnozowanie
kultury z uznaniem ludzkich
sentymentów. Dopatrywał
się analogii tych opowiadań z ideami Żeromskiego,
Prusa i nie tylko… W moim
odczuciu sympatia Panów
ma głębsze podłoże, bowiem wynika nie tylko ze
wspólnych doświadczeń pisarskich i działalności w regionalistyce, ale też ma źródło w podobnie przebytej
drodze życiowej i w rozwoju
talentu. Autor w swych wypowiedziach był bardzo powściągliwy, acz nie przesadnie skromny. I dobrze. Wolał
mówić o rodzinie, okolicy i
włodarstwie w Szybie. Jakoś
na marginesie można było
odczytać sarmackie zapatrywania, dążenia i chęci
promowania wyższych form
kultury. Nie bez kozery powoływał się na opinie autorytetów, redaktora Alfreda
Siateckiego i Mieczysława
Wojeckiego. W dyskusji głos
zabrali: Danuta Kaczmarek,
Zygfryd Gwizdalski i Włodzimierz Rogowski. Herbata i
kawa zostały dopite, niektórzy kupili tomiki i w dobrym
nastroju rozeszli się do domów.
Oleg Sanocki
O pr . i przekład : K. F reyer
lejowym.
Od 1825 pocztę do wsi dostarczał „posłaniec wiejski”. W
1845 rozwiązaniem tym objęte
były już 102 miejscowości.
W mieście paczki rozwożono
najpierw wózkiem ręcznym
(od 1861), a później wozem
konnym i samochodem (1920).
Od 1928 dostawy poczty na
tereny wiejskie realizowano
samochodem. Jednocześnie z
dystrybucją poczty odbywały się przewozy osób. Usługi
pocztowe obejmowały m. in.
listy i paczki, telegramy i depesze radiowe oraz połączenia
telefoniczne (od 1889).
Po roku 1945 filia przy Berliner Straße stała się głównym
urzędem pocztowym. Transportem poczty zajmowała się
kolej. Na tereny wiejskie przesyłki dostarczano rowerem.
Kolejne urzędy pocztowe powstawały na nowych osiedlach
mieszkaniowych. Po zjednoczeniu Niemiec Deutsche Bundespost rozwiązała gubeńskie
struktury organizacyjne poczty
i zwolniła 147 pracowników
oraz zamknęła placówki wiejskie. Powstały agencje pocztowe, a miasto otrzymało nowoczesną sieć telefoniczną.
Widziane z Gubina
Gdy przed około 30 laty
zacząłem korzystać z usług
poczty, wydawało mi się, że
przesyłka wędruje do adresata
nieskończenie długo. Dziś, w
dobie coraz szybszego dostarczania poczty, wydaje mi się, że
niebawem najdłuższą czynnością w całym „systemie pocztowym” będzie czekanie w kolejce, gdy czynne będzie tylko 1
(słownie: jedno) okienko.
Na podst. archiwum „Lausitzer
Rundschau”
Opr., przekład i komentarz:
K. Freyer
12
czwartek 21.04.2016
społeczeństwo
Szukajcie tolerancji, ale też bądźcie tolerancyjni.
W związku z koncertem prawdziwej legendy muzyki punkowej w
Gubinie przeprowadziliśmy wywiad
z popularnym Smalcem, czyli Mirosławem Malcem, polskim wokalistą,
założycielem i frontmanem grup
Zielone Żabki,Ga-Ga i Radical News.
Marcin Gwizdalski: Jesteś rozpoznawalny w zasadzie w całym
kraju. Rozświetniłeś na całą Polskę swój ukochany Jawor. Ale niewiele osób wie, że jesteś związany
również z Gubinem...
Mirosław Malec: Rzeczywiście.
Mam tu bliską rodzinę. Do Gubina często przyjeżdżałem do brata
ciotecznego. Mieszkał tu też mój
chrzestny. Niestety pochowaliśmy
go już kilka lat temu... Pamiętam, że
jako dziecko bardzo ekscytowałem
się w związku z przyjazdami do Gubina. To miasto było swoistego rodzaju „oknem na świat”. Była granica, a za nią Niemcy, czyli namiastka
lepszej Europy. To tutaj pierwszy raz
w życiu zobaczyłem ścieżki rowerowe. Zupełnie inna rzeczywistość...
MG: Często bywałeś w Gubinie?
MM :Jako dziecko tak. Przyjeżdżałem tu na wakacje i ferie zimowe. Pamiętam jak budowaliśmy
igloo. Pamiętam wspólne zabawy
z kuzynem, z którym zawsze byłem emocjonalnie związany. Często śni mi się, że zwiedzam Gubin.
Mam w pamięci niektóre miejsca.
Zawsze chciałem skonfrontować
moje senne obrazy z rzeczywistym wyglądem Gubina. Zwłaszcza, że od k iedy zacząłem dorosłe życie, do Waszego miasta
przyjeżdżałem bardzo sporadycznie.
MG: Istnieje taki mit, że Twoje
młode lata, kiedy zdobywaliście
pierwsze miejsce na Festiwalu w
Jarocinie w 1988 i 1992, były bardzo... hmmmm... punkowe – mówiąc delikatnie. Pewnego dnia
nagle wszystko się zmieniło, gdy
wszedłeś na drogę Hare Kryszna.
To prawda?
MM:W pewnym sensie tak było.
Ale raczej możemy mówić o proce-
sie, który trwał kilka lat. Jako młody chłopak poszukiwałem prawdy,
swojej drogi, swojego miejsca...
Pewnego razu spotkałem osoby z
ruchu Hare Kryszna. Dużo rozmawialiśmy, rozdawaliśmy jedzenie. Z
czasem odstawiłem wszelkie używki
– alkohol, papierosy. Przestałem jeść
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Choć nie było to radykalne
cięcie. Postawiłem jednocześnie na
rozwój duchowy, większą kontrolę
umysłu i samorealizację. Wiesz... jak
zaczynasz odczuwać wyższy smak,
nie wracasz już do tego, co złe. Przybrałem później również nowe imię:
Madhumangal Das. „Das” znaczy
„Sługa”. Nowe życie? Tak. Ale nie odciąłem się od swoich korzeni. W dalszym ciągu robię muzykę punkową.
MG : Zdajesz sobie sprawę, że ludzie słuchają Waszych piosenek i
jesteście, zwłaszcza dla młodzieży, prawdziwą latarnią pośród
burz?
MM: Oczywiście. Często dyskutujemy wewnątrz zespołu, o czym
chcemy powiedzieć odbiorcom, jakie pozytywne wartości im przekazać. Rozmawiamy z młodzieżą, bo
ważne jest wzajemne zrozumienie
i poczucie wibracji młodego pokolenia. Wolę inspirować się dobrymi
ludźmi. A młodzież ma entuzjazm,
młodzieńcze ideały. Wiedzą, że
przyjaźń jest ważna, że miłość jest
ważna. Bywa tak, że kontakt z młodzieżą pozwala mi wrócić na właściwą ścieżkę. Odwdzięczam się
im,przypominającoważnychsprawach...
MG: Co byś chciał powiedzieć
młodym ludziom z Gubina?
MM: Dobrze, że macie krytyczną
naturę. Ale pamiętajcie, aby doceniać innych ludzi, wartość człowieka. Szukajcie tolerancji, ale też
bądźcie tolerancyjni. Ważne jest,
aby odnaleźć swoją drogę i na niej
wzrastać. By być krytycznym, ale
nie tyle kontestować świat, tylko przede wszystkim wpływać na
rzeczywistość. Zmieniać ją. Trzeba
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, a nie tylko konsumować...
MG: Dziękuję za rozmowę!
Rozmowę przeprowadził Marcin
Gwizdalski
Informujemy, że ponownie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy, w którym osoby znajdujące się
w ciężkiej sytuacji mogą zgłosić swoje problemy i otrzymać
pomoc. Punkt Konsultacyjny funkcjonuje w przychodni przy
ul. Gdańskiej 17, w każdy wtorek w godzinach 17:00-19:00.
Burmistrz Miasta Gubina zaprasza do udziału w korowodzie,
który odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 roku podczas obchodów 55. Wiosny nad Nysą. Do uroczystego przemarszu ulicami
miasta może się włączyć każdy, na przykład stowarzyszenia,
organizacje, instytucje czy też firmy. Założeniem jest, aby barwny
korowód stał się jedną z głównych atrakcji miejskiego święta.
Jest to także doskonała forma promocji Państwa działalności. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy na adres [email protected]
gmail.com lub w sekretariacie Gubińskiego Domu Kultury (tel.
68 455 81 69). Zgłaszać się można do końca kwietnia.
W górnym rzędzie (od lewej):
Kacper Stępczyński, Wiktor Ledesma, Dominik Gregorski, Szymon Świadek, Grześ Moczulski, Jasiu Perlak, Michał Loret, Michał Zmaczyński, Marcin Wolak, Jakub Ilasz, Mateusz Maciejewski, Kacper Jończyk, Miłosz Bakuła,
W drugim rzędzie od góry (od lewej):
Antek Młyńczak, Igor Pluta, Ziemek Witczak, Jakub Chojnacki, Aleksander Kulczak, Mikołaj Głowaczewski, Bartosz Chryniewicz, Bartek Szostak, Kamil Ratajczyk, Miłosz Kowalczyk, Adam Moczulski, Szymon Krawczyński, Daniel Lisiecki
W trzecim rzędzie od góry (od lewej):
Max Zawada, Feliks Pleszyniak, Mikołaj Kuśnierek, Kuba Gierczyński, Konrad Przysiężny, Dominik Jędrzejewski, Mateusz Świtłowski, Michał Aleksandrowicz, Aleksander Sobolewski, Michał Kita, Franciszek Perlak, Bartek Chomont, Wiktor Góralczyk, Wiktor Śpiewak, Grzegorz Sobolewski,
Hubert Tarnowski,
W dolnym rzędzie (od lewej):
Janusz Jarzdżewski (Radny Miejski), Krzysztof Perlak (Członek Zarządu), Piotr Sobolewski (Sekretarz Zarządu - Trener), Kamil Kuśnierek (Prezes Zarządu), Patryk Sobolewski (Trener), Justyna Chryniewicz (Skarbnik), Magdalena Gregorska (Wiceprezes Zarządu)
sport
czwartek 21.04.2016
13
14
czwartek 21.04.2016
SIATKÓWKA 14 kwietnia odbyło
zebranie Sprawozdawcze MLKS Volley Gubin za 2015 rok. Zarząd Klubu
otrzymał absolutorium za ubiegły rok.
Oficjalnie zostało przekazane wyróżnienie za zajęcia I miejsca we współzawodnictwie krajowym klubów LZS
w piłce siatkowej. Z okazji przypadającej w 2017 roku dziesiątej rocznicy
założenia klubu, w przyszłym roku co
miesiąc będą organizowane imprezy
dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, przez
szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne, aż po amatorów,
seniorów i seniorki.
(am)
sport
LEKKOATLETYKA Na Stadionie
Miejskim w Gubinie 8 kwietnia odbyły się XVII Mistrzostwa Powiatu
Krośnieńskiego w sztafetowych
biegach przełajowych dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W zawodach
wystartowało 320 zawodników. Dobrze spisały się drużyny z Gubina.
W Finale Wojewódzkim Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży, który odbędzie się 21 kwietnia w Babimoście,
nasz powiat reprezentować będą
dziewczęta ze SP nr 2 w Gubinie
oraz chłopcy SP nr 1 w Gubinie. (am)
PIŁKA NOŻNA 19 kwietnia ruszyła wiosenna edycja Gubińskiej Ligi
Piłki Nożnej organizowanej przez
Miejski Ośrodek Sportu, prowadzonej przez Tomasza Romanowskiego.
Zgłosiło się dziewięć drużyn: Amigole, Igła Team, Prezesi Team, Enea,
Jano, Esquadra, Hydro, Grafit Team
oraz Grafit II. Mecze odbywają się we
wtorki i czwartki na orliku przy ulicy
Roosevelta od godziny 18:00 do
21.00. Faworytami wydają się być trzy
drużyny: Prezesi Team (obrońca trofeum), Enea (na zdjęciu) oraz Hydro.
(am)
Czekamy na dobre wieści z Warszawy
5 kwietnia w Babimoście odbył się Finał Wojewódzki o Puchar Tymbarku z Podwórka na Stadion kategoria U-10. Zawody wygrała drużyna MLUKS Dwójka MOS Gubin! W finale
pokonali UKS Polonię Słubicę 4:0 (Chojnacki, Witczak, Kowalczyk, Stępczyński). - Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z chłopców, zasłużyli na zwycięstwo w całym turnieju. Z
całą pewnością można powiedzieć, że jest to owoc ponad trzyletniej pracy chłopców. Najlepszym bramkarzem turnieju został Wiktor Ledesma. Jedziemy do Warszawy! Turniej
ogólnopolski odbędzie się w dniach 29 kwietnia-2 maja. Zwycięzca pojedzie na mecz Polska - Holandia oraz będzie mieć możliwość spotkania się z reprezentantami przed
samym meczem, więc nagroda jest naprawdę super – mówi trener Piotr Sobolewski. Tak więc czekamy na dobre wieści ze stolicy.
W Babimoście w zwycięskiej drużynie zagrali: Wiktor Ledesma, Bartek Chryniewicz, Szymon Świadek, Kacper Stępczyński, Miłosz Kowalczyk, Michał Loret, Ziemek Witczak,
Jakub Chojnacki, Dominik Gregorski. Trenerzy: Piotr Sobolewski i Patryk Sobolewski.
AM
Za i przed nami kolejne szachowe zawody
SZACHY Gubiński Klub Szachowy
organizuje w dniach 23-24 kwietnia w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie turniej, którego celem jest popularyzacja szachów wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie podnoszenia umiejętności
gry. Zgłoszenia przyjmowane są do
21 kwietnia na adres [email protected]
gmail.com, telefonicznie pod numerem telefonu 512 235 202 lub na
miejscu w dniu zawodów (w ramach
wolnych miejsc) do godziny 9:45.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię
i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, ranking, kategorię szachową,
klub (szkołę). Ilość startujących jest
ograniczona do 50 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Wstęp
bezpłatny. Sędzią zawodów będzie
Robert Rogala, sędzia klasy pierwszej z licencją Polskiego Związku
Szachowego. We wszystkich turniejach za pierwsze trzy miejsca przyznane zostaną medale i książki o
szachach.
Tymczasem po wieloletniej przerwie na początku kwietnia Gubiński
Klub Szachowy rozpoczął udział w
wojewódzkiej lidze szachowej juniorów. Zagrały dwie drużyny. Udało im się wygrać kilka pojedynków
w Krośnie Odrz. i Zielonej Górze.
Równocześnie wystartowała wojewódzka liga seniorów. Nasza gubińska drużyna w czasie pierwszego
zjazdu zremisowała 2:2 z MOK Małomice i uległa 1:3 z Odrodzeniem
Kożuchów.
(am)
PIŁKA NOŻNA W 21. kolejce zielonogórskiej klasy okręgowej Carina Gubin,
po bardzo dobrym meczu, pokonała
na wyjeździe Tramp-Karp Osiecznica
5:1. Dało to awans naszej drużynie na
czwarte miejsce w tabeli (37 pkt.). Do
trzeciego Amatora Bobrowniki tracimy
już tylko punkt. Liderem wciąż TS Przylep (52 pkt). W najbliższej kolejce gubinianie podejmą na własnym stadionie
Deltę Sieniawa Żarska. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 17:00.
(am)
PIŁKA RĘCZNA Dobiegły końca drugoligowe rozgrywki szczypiornistek
sezonu 2015/16. W ostatniej kolejce
Sparta Gubin przegrała w Poznaniu z KS
AP Poznań 24:26 (10:14). Od początku
na parkiecie dominowały gospodynie.
Na początku drugiej połowy spartanki zaczęły gonić wynik. Po nerwowej i
ciężkiej końcówce wygrały jednak poznanianki. Skład Sparty: Magdalena Janecka 8, Malwina Jaworska 5, Karolina
Kaniewska 3, Jagoda Berenc 2, Kinga
Dudzień 2, Justyna Urban 2, Justyna
Kozioł 1, Anita Musiał 1, Ewelina Janecka, Dagmara Lisiecka, Anna Adamczyk,
Magdalena Wyrwoł. Trener: Kazimierz
Barłóg. Mistrzyniami drugiej ligi zostały
zawodniczki Sparty Oborniki, które wygrały aż 12 z 14 rozegranych ligowych
spotkań. Drużyna ta uzyskała prawo
gry w barażach o awans do I ligi. Nasza
drużyna ostatecznie zajęła w tabeli piąte miejsce, mając na koncie remisowy
bilans: po 7 zwycięstw i porażek. (am)
SIATKÓWKA Dobre wieści napłynęły
z Sulechowa, gdzie 16 kwietnia odbył
się turniej eliminacyjny dziewcząt grupy centralnej KINDER+SPORT 2016. Wystąpiły w nim drużyny z Gubina w kategorii „dwójek” (rocznik 2005 i młodsze),
„trójek” (rocznik 2004) i „czwórek” (rocznik 2003). Do finału wojewódzkiego
awansowały trzy drużyny dziewcząt
z Gubina: w kategorii „dwójek” SP3
VOLLEY Gubin, w kategorii „trójek” SP3
VOLLEY Gubin I i SP3 VOLLEY Gubin II.
Finał województwa lubuskiego KINDER+SPORT 2016 dziewcząt odbędzie
się 14 maja także w Sulechowie. (am)
SIATKÓWKA Rozpoczyna się kolejna edycja rozgrywek Kinder + Sport.
Jak co roku wezmą w nich udział gubińskie drużyny minisiatkówki dziewcząt i chłopców. Zawody odbędą się
w rejonach: strefa północna (powiaty: gorzowski, świebodziński, strzelecko-drezdenecki, sulęciński), strefa
centralna (powiaty: międzyrzecki,
krośnieński, zielonogórski, słubicki)
i strefa południowa (powiaty: żarski,
żagański, nowosolski, wschowski).
Dwa z turniejów rozegrane zostaną w naszym mieście: eliminacje 23
kwietnia - „2”, „3” i „4” chłopcy oraz
Finał Wojewódzki 7 maja - „2”, „3” i „4”
chłopcy w hali sportowej ZSLiT. (am)
Warsztaty
o kulturze słowa
W Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym w Gubinie odbyły
się warsztaty dotyczące kultury słowa
pt. „Powódź wulgaryzmów”. Zakończeniem warsztatów był konkurs na
wiersz lub fraszkę dotyczącą wulgaryzmów. Poniżej publikujemy wyróżnione wiersze:
Autor: Kacper Taczkowski klasa VI
Drogi kolego odstąp od złego.
Zrezygnuj z przeklinania. Stop! Nie ma
wyzywania.
Kolegów szanuj, nad językiem panuj.
Zamiast wulgaryzmów, przez które
masz minusy, pomagaj innym, żeby
zbierać plusy.
Panuj nad językiem, który jest twoim
sterem, a będziesz bohaterem.
Lepiej zrobić coś dobrego, niż się wyzywać mój drogi kolego!
Autor: Magdalena Macewicz klasa
II GM
Nie przeklinaj, bo to nie ładnie.
Prędzej czy później mózg ci padnie.
Nie przezywaj, bo nie wolno.
Lepiej pobiegaj droga polną.
Nie używaj wulgaryzmów, bo nie można.
Mama i tata będzie ostrożna.
Nie przytuli, nie ukocha, ale puści wielkiego focha.
Autor: Praca grupowa klasy GM B
Zanim powiesz brzydkie słowo i skierujesz je w stronę bliźniego,
To dobrze się zastanów, bo może cię
spotkać coś podobnego.
ogłoszenia I społeczństwo
Fuzji nie będzie – cz. 2
W drugiej części materiału prezentujemy stanowisko Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Starostwa, dotyczące
zamiaru łączenia szkół oraz zmiany
nazwy ZSP na Europejskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Należy też mieć nadzieję, iż kompetentni urzędnicy i samorządowcy tym
samym zakończą „majstrowanie” przy
oświacie – gubińskiej szczególnie.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Krzysztof Szymański zapytany,
czy nie szkoda mu aktualnej nazwy
szkoły, z humorem odpowiada, że jeszcze nie zdążył się do niej przyzwyczaić.
Szkoła nazywa się tak dopiero od 2010
roku.
Zmiana profilu nauczania była podyktowana faktem możliwości powstania
w niedalekiej przyszłości kompleksu
wydobywczo-energetycznego Gubin
-Brody. Ale jego uruchomienie odwleka
się w czasie, natomiast w szkole niejako
przyszłościowo uruchomiono kierunki
nauczania mechaniczno-elektryczne.
Dodajmy, że ZSP posiada dobre relacje
z francuskim departamentem Le-Lot.
Dzięki wieloletnim kontaktom duża
grupa uczniów uczestniczy w praktykach zawodowych, między innymi w
kierunku hotelarskim, „szlifując” język
francuski. Ale w świadomości wielu
mieszkańców szkoła przy ul. Pułaskiego
nadal funkcjonuje jako „Rolniczak”.
Z dniem 1 września br. szkoła zmieni
mieszkania, lokale
ul. Piastowska. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, WC. Cena: 120 tys. zł. Tel. 609 351
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do 747.
WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje, kuchnia,
negocjacji. Tel. 791 127 765.
łazienka, umeblowane, w bloku na os. E. Plater.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791
Tel. 600 729 943.
127 765.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 3 po- DO WYNAJĘCIA kawalerka w centrum
miasta. Tel. 727 913 315.
kojowe, I piętro, o. E. Platter. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA dwupokojowe mieszkaSPRZEDAM lub wynajmę dom
nie. Z pełnym wyposażeniem, umeblowane,
wolnostojący wraz z garażem. Parter z podInternet, blisko centrum. Tel. 664 517 446 lub
daszem użytkowym. Powierzchnia 187 m2.
68 455 65 55.
Powierzchnia gruntu 1130 m2. Tel. 609 257
230.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe.
Powierzchnia 71 m2. Parter, os. Emilii Plater.
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych
Tel. 609 257 230.
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – AutoryzoSPRZEDAM mieszkanie 43 m2 w Gubinie, wany Serwis„Termet”Wojciech Sendera. Tel.
USlUGI
Dyżury aptek 01-04 każdego miesiąca APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
05-08 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37 a, tel. 68 359 51 59
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59.
13-16 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75.
17-19 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
20-23 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
24-27 każdego miesiąca APTEKA „Z misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 536.
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
nazwę na Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. – Zmiana nazwy pozwala nam na
otworzenie choćby kwalifikacyjnych
kursów zawodowych również dla osób
dorosłych. Wchodzimy tym samym w
projekt obejmujący całe województwo lubuskie. W perspektywie 6 lat na
szkoły w nim uczestniczące zostanie
przeznaczona kwota 177 milionów złotych (w powiecie krośnieńskim około 7
milionów). Dotacja na jednego ucznia
wyniesie około 2900 zł, natomiast w
ramach grantu otrzymamy dodatkowe
2,5 miliona na okres trwania projektu,
który jest liczony na sześć lat. Z tych
dodatkowych środków doposażymy
naszą bazę szkoleniową, część przeznaczymy na organizację kursów i prace
pomocnicze – mówi K. Szymański – Z
naszej wiedzy wynika, że dużym zainteresowaniem cieszy się nabór do klasy o
profilu mechanik motocyklowy – dodaje uczestnicząca w spotkaniu Katarzyna
Zienkiewicz. Ten kierunek „startuje”
1 września na poziomie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Dyrektor Szymański zwraca uwagę również na fakt, że
powstanie „Centrum” zaowocuje możliwością egzaminowania również kandydatów z zewnątrz.
Jednak nazwa nie do końca odpowiada prawdzie – zauważa Ryszard Zakrzewski – Nadal będziemy klasycznym
technikum i szkołą zawodową uczą-
502 64 30 30 lub 68 359 55 55.
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju
21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
cymi w dotychczasowych zawodach
jak hotelarstwo, żywienie, mechanika,
informatyka i kierunki mechanicznosamochodowe. Gdyby zaszła konieczność, bylibyśmy w stanie uruchomić
profil ogólnokształcący, tylko po co?
– dodaje. Wystarczająco dużo złego
zrobiono, „majstrując” przy oświacie w
minionych latach.
Poprosiliśmy również o komentarz
Tomasza Kaczmarka, byłego Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół starostwa powiatowego.
Przytaczamy fragment jego wypowiedzi: Utworzenie Centrum jest jednym
z działań realizowanych w ramach
projektu unijnego dotyczącego modernizacji szkolnictwa zawodowego.
W ramach projektu zaproponowane
będą rozmaite formy podnoszenia jakości edukacji zawodowej. Najciekawiej
zapowiada się oferta kursowa, staże
uczniów u pracodawców i współpraca
z uczelniami wyższymi jako partnerem
w projekcie. Europejskie Centrum w
ramach projektu zostanie doposażone
i zmodernizowane. W ramach działań
pozaprojektowych Europejskie Centrum będzie organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych potocznie zwanych KKZ-etami, które będą
wynikały z potrzeb edukacyjnych dorosłych mieszkańców naszego powiatu
oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
Antoni Barabasz
OGRODY DZIAŁKOWE „ZORZA”
W GUBINIE PRZY ULICY LEGNICKIEJ POSIADAJĄ WOLNE DZIAŁKI
REKREACYJNO-WARZYWNE.
TEL. 885-544-255
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
PRACA
ZATRUDNIĘ w Gubinie stylistkę paznokci.
Tel. 504 505 746.
OFERTY PRACY
W NIEMCZECH DLA ELEKTRYKÓW,
SPAWACZY I MECHANIKÓW Z
KOMUNIKATYWNĄ ZNAJOMOŚCIĄ
JĘZYKA NIEMIECKIEGO, Z
WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM.
POSIADANIE WŁASNEGO SAMOCHODU.
ORIZON GmbH
[email protected]
tel. +48 664 517 446.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i
montaż. Tel. 609 351 799.
USŁUGI budowlane. Wykończenie wnętrz:
glazura, terakota, wstawianie okien, drzwi,
regipsy, malowanie. Tel. 511 838 951.
KIEROWNIK budowy, uprawnienia
budowlane, doświadczenie, poradzi, poprowadzi budowę, adaptacja projektów, projekty.
Załatwi sprawy w urzędach związane z budową
(pozwolenie na budowę, zmiana sposobu
NIEMIECKI biznesmen z Cottbus, 55 lat
użytkowania, inne). Przeglądy techniczne
poszukuje polskiej kobiety do 35 lat., możliwie
Art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego
blisko Gubina. Tel. 49 177 297 07 06.
Gubin. Tel. 504 352 015.
SZUKAM przyjaciółki do wspólnego życia w
wieku 50-65 lat. Mam 59 lat, 175 cm wzrostu,
75 kg. Jestem spontaniczny. Bardzo lubię
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, przyrodę i zwierzęta. Ponieważ jestem Niemul. Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609
cem, mile widziana znajomość j. niemieckiego
703 402/68 451 86 09.
w stopniu komunikatywnym. Tel. 0049 35 695
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód, zarejes18 40 12 lub 0049 178 195 83 64.
trowany. Tel. 786 114 757.
towarzyskie
rózne
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
czwartek 21.04.2016
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
społeczeństwo
Wyrzucać czy utylizować? Segregacja na niby
16
czwartek 21.04.2016
O ile zużyte akumulator samochodowe (tzw. ołowiowe) są powszechnie skupowane, to małe akumulatorki
od tzw. sprzętu powszechnego użytku przeważnie trafiają na wysypiska
śmieci. Jest to o tyle niebezpieczne dla środowiska, że szczególnie
akumulatorki niklowo-kadmowe
są bardzo szkodliwe ze względu na
stosowany przy ich wytwarzaniu
pierwiastek – kadm, który jest bardzo
toksyczny.
Statystycznie jedna tona zużytych
baterii i akumulatorków zawiera 270
kg (27%) dwutlenku manganu; żelaza
w czystej postaci 210 kg (21%); cynku 160 kg (16%); grafitu 60 kg (6%);
chlorku amonowego 35 kg (3,5%);
miedzi 20 kg (2%); wodorotlenku potasu 10 kg (1%); rtęci ew. tlenku rtęci
3 kg (0,3%); niklu i litu – około 0,4 kg
(0,04%); kadmu 0,5 kg (0,05%); srebra
lub tlenku srebra 0,3 kg (0,003%) oraz
śladowych ilości kobaltu. Od kilku lat
są one z powodzeniem zastępowane
tzw. akumulatorkami NiMH (niklowo
-wodorkowymi).
Najpowszechniej używany tzw.
akumulator samochodowy, zwany
też ołowiowym, to akumulator kwasowo-zasadowy. Zbudowany jest z
elektrod (z których jedną stanowi czysty chemicznie ołów, a drugą tlenek
ołowiu) zanurzonych w roztworze
kwasu siarkowego. Zarówno ołów, jak
i kwas siarkowy są silnie toksyczne i
szkodliwe dla środowiska. Dlatego ich
utylizacja może się odbywać jedynie
w wyspecjalizowanych zakładach. W
niedawno powszechnie używanych
akumulatorkach niklowo-kadmowych
elektrody są zbudowane z wodorotlenków niklu i kadmu, natomiast
elektrolitem jest silnie zasadowy kwas
o bardzo silnym odczynie alkalicznym.
Wchodzące od kilku lat do powszechnego użytku akumulatorki
NiMH powstały w wyniku prac nad
ulepszeniem poprzedniego typu
akumulatorków. Jedna z elektrod jest
zbudowana z niklu, a druga to spiek
metali ziem rzadkich, spiekanych w
atmosferze wodoru. Sam elektrolit znajduje się w stałej, gąbczastej
strukturze, nasączonej substancją alkaiczną i katalizatorem. Stosunkowo
nowe opracowania w tym zakresie to
akumulatorki litowo-jonowe (Li-ion) i
litowo-polimerowe, które na razie nie
są powszechnie używane.
Do celów specjalnych są budowane również tzw. akumulatory srebrowo-cynkowe. Są one stosowane tam,
gdzie jest wymagany stosunkowo
duży pobór prądu w krótkim czasie.
Ich budowa jest bardzo hermetyczna, natomiast elektrolitem jest roztwór wodorotlenku litu. Stosowane
są głównie w lotnictwie. Niedawno
wiodącym producentem w skali kraju
były zakłady „CENTRA” w Poznaniu.
Antoni Barabasz
OD DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY DRUK
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI.
DO POBRANIA NA STRONIE WWW.GUBIN.PL W ZAKŁADCE
ODPADY KOMUNALNE
LUB NA STRONIE BIP GUBIN
Spośród 101 skontrolowanych w
Gubinie wspólnot mieszkaniowych
tylko cztery prawidłowo segregują
śmieci. Są to wspólnoty znajdujące
się na ulicach: Wojska Polskiego 39;
Kujawskiej 2; Kaliskiej 74 i Wojska Polskiego 17.
W pozostałych wspólnotach, mimo
348 złożonych deklaracji, śmieci nadal nie są prawidłowo segregowane.
A problem jest bardzo poważny.
W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości, w celu
sprawdzenia stanu faktycznego do
kontroli została skierowana komisja
składająca się z przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.,
Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego.
Na 352 złożone deklaracje, jedynie
w 4 wymienionych uprzednio przypadkach stwierdzono stan faktyczny
zgodny z deklarowanym. Wyrzucanie śmieci nieposegregowanych (np.
szkło zmieszane z papierem lub tzw.
śmieciami organicznymi) do jednego
worka stanowi podstawę do zmiany
opłaty za ich utylizację. O ile ta opłata za śmieci posegregowane wynosi
aktualnie 12 złotych na miesiąc, to
odpady nieposegregowane kosztują
już 18 złotych miesięcznie; zatem różnica wynosi 1/3 deklarowanej kwoty.
Może ten właśnie wydatek 6 zł decyduje, iż mieszkańcy deklarują jedynie
„segregację na niby”?
Jaka kara może spotkać zarówno
mieszkańca wspólnoty, jak też właściciela posesji indywidualnej? Zgodnie
z prawem wszyscy ci, którzy mimo
złożonych deklaracji o selektywnej
zbiórce odpadów, jej nie dokonują,
będą poddani po pewnym czasie
ponownej kontroli. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości zostanie skierowany na ich adres odpowiedni monit, a następnie pouczenie
- tłumaczy „Wiadomościom” jedna
z urzędniczek Urzędu Miejskiego w
Gubinie zajmująca się tym problemem.
W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy wspólnot oraz
posesji indywidualnych winni – we
własnym interesie – w jak najszybszym czasie złożyć nową deklarację o
wysokości opłaty za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi
na daną nieruchomość z zaznaczeniem, że odpady komunalne zbierane są w sposób zmieszany bądź
rozpocząć prowadzenie prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi
(śmieciami). W przypadku nie złożenia nowej deklaracji na przedmio-
Fundusz dofinansował
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w Gubinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu
10 marca b. roku, odpowiadając
na wniosek, przyznał dla Gubina
wstępne dofinansowanie kwotą
32 275,36 zł. w formie dotacji.
Są to tzw. pieniądze znaczone,
jakie miasto otrzymało na zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta Gubina” w ramach
centralnego programu „SYS-
TEM – Wsparcie działań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i G ospodark i Wodnej ” na rok
2016. Część 1: Usuwanie wyrobów zawierając ych azbest. W
tym roku została zabezpieczona
– na szczeblu centralnym Funduszu – niebagatelna kwota 2.
675.445,30 zł. na jego realizację.
W tym znajduje się kwota 50%,
jakie fundusz przeznacza na ten
cel z tzw. środków zewnętrznych.
W ramach otrzymanego wstępnie dofinansowania – WFOŚiGW
zrefunduje do 100% tzw. kosztów
kwalifikowanych, jakie poniesie
gmina Gubin o statusie miejskim. Ostateczny termin realizacji
przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu upływa z dniem
31 sierpnia b. roku. Podobne
działanie związane z usuwaniem
azbestu i jego pochodnych jest
również przewidziane do realizacji w 2017 roku.
Antoni Barabasz
towej nieruchomości zostanie przeprowadzona ponowna kontrola. A w
przypadku stwierdzenia negatywnej
oceny – działania niezgodnego z deklaracją – zostanie wystawiona decyzja wysokościowa zgodnie z art. 6o.
Ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. Ust. Z 2016r., poz. 250 z
późn. zmianami). Zatem to, ile zostanie w naszych portfelach, zależy od
nas samych i przestrzegania deklarowanych zapisów.
Antoni Barabasz