REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO:

Transkrypt

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO:
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO:
Cel turnieju:
- wyłonienie najlepszego ucznia w tenisie stołowym
- popularyzacja tenisa stołowego
- aktywne spędzanie przerw lekcyjnych, czasu wolnego, integracja młodzieży
Termin:
Od października do grudnia 2016. Mecze rozgrywane będą po lekcjach. Terminy
gier podawane będą z minimum dwudniowym wyprzedzeniem na gazetce
ściennej poświęconej zawodom.
Uczestnictwo:
Turniej przeznaczony jest dla uczniów WZS.
Dopuszcza się udział nauczycieli :)
Zasady:
Zawody rozegrane zostaną w grach singlowych.
Gry prowadzone będą do 2-ch zwycięskich setów /2:0 lub 2:1/.
Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów,
oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie
wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2
punktowe.
Ostateczny system rozegrania turnieju , uzależniony będzie od ilości
zgłoszonych osób i ustalony zostanie na tydzień przed pierwszym meczem.
Mecze odbywać się będą w obecności nauczyciela wychowania fizycznego lub
wyznaczonego sędziego.
Zgłoszenia i losowanie:
Zgłoszenie chęci uczestnictwa wyrażamy pisemnie wpisując swoje dane na listę
zgłoszeniową do dnia 23 września 2016.
Nagrody:
Organizator przewiduje symboliczne nagrody dla najlepszych.
POWODZENIA !!!