Created with Raphaël 2.1.2 Podstawowe informacje

Transkrypt

Created with Raphaël 2.1.2 Podstawowe informacje
PODSTAWOWE INFORMACJE
ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ:
• śmierć z każdej przyczyny
• śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
WIEK UBEZPIECZONEGO:
• ochrona od 18. do 67. roku życia
• przystąpienie do 66. roku życia
SUMA UBEZPIECZENIA:
• ustalona odgórnie w ramach wariantu
ubezpieczenia i jednakowa dla wszystkich
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:
• ustalona odgórnie w ramach wariantu
ubezpieczenia i jednakowa dla wszystkich
• niezmienna w całym okresie ubezpieczenia
CZĘSTOTLIWOŚĆ PŁATNOŚCI:
• roczna
DODATKOWE INFORMACJE
• ubezpieczenie bez badań medycznych
• wyłączone obowiązki służbowe w jednostce
wojskowej, policyjnej, ochronnej, pożarnej,
obrony cywilnej
OKRES UBEZPIECZENIA:
• umowa zawierana na rok i automatycznie
przedłużana na kolejne okresy roczne do
67. roku życia
WARIANT I – ZA 40 ZŁ ROCZNIE
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł
Śmierć z każdej przyczyny
1 500 zł
Pobyt w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
30 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba
i trwający maksymalnie do 15 dni)
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
30 000 zł
Śmierć z każdej przyczyny
3 000 zł
Pobyt w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
60 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba
i trwający maksymalnie do 15 dni)
UWAGA:
Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach każdego z powyższych wariantów
(w tym celu wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).
Kalkulator oraz wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.macif.pl.
Więcej niż Towarzystwo...
PI.AOBP/06/16
WARIANT II – ZA 80 ZŁ ROCZNIE