pomeri cs - Osadkowski SA

Transkrypt

pomeri cs - Osadkowski SA
POMERI CS
Nowoczesna genetyka
dla oczekujących najwyższych plonów
FAO 250
Rejestracja: Francja, Niemcy 2012
Hodowla: Caussade
Polecana na:
• Liczba rzędów w kolbie: 16
• Liczba ziaren w rzędzie: 32–36
• MTZ: 275–280 g
• Wysokość roślin: wysokie
• Osadzenie kolb: dość wysokie
PROFIL AGRONOMICZNY
• Wzrost początkowy: dobry
• Tolerancja na suszę: dobra
• Stay green: bardzo dobry
• Dry-down: dobre
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka
Dodatkowe przeznaczenie: biogaz
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint
Typ kolby: fix
Zalety:
•
•
•
•
•
średnio późna odmiana o wysokim potencjale plonowania na ziarno oraz
na wysokiej jakości kiszonkę
bardzo dobrze wypełnione kolby ze szklistym ziarnem typu flint przydatnym
dla przemysłu młynarskiego
rośliny wysokie, bogato ulistnione, z bardzo silnym efektem stay green
odmiana długo asymilująca, mało wrażliwa na wyleganie i porażenie ziarna przez Fusarium
potrafi tworzyć imponującą kolbę z dużą liczbą rzędów oraz ziaren w rzędzie
WYNIKI PLONOWANIA:
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, grupa średnio wczesna, 2012 r.
129,9
dt/ha
ZDROWOTNOŚĆ
• Fusarium:
• Głownia guzowata kolb:
• Omacnica prosowianka:
2.
1.
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
WYMAGANIA GLEBOWE
• średnie/większe
4.
5.
102,9%
wzorca
Lp.
stacja doświadczalna
plon dt/ha
% wzorca
1.
Śrem
142,2
103,4
wilgotność, %
25,4
2.
Chrząstowo
129,4
102,2
33,5
3.
Głubczyce
138,6
106
30,3
4.
Węgrzce
125,8
102,3
20,7
5.
Skołoszów
159,3
110,7
27,1
KUKURYDZA
• Ziarno: 78–85
• Kiszonka: 85–90
3.
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny 2014
MORFOLOGIA I GENETYKA
Pomeri CS
17

Podobne dokumenty