Dostawa filtrów powietrza, świeżego powietrza, oleju i paliwa do

Transkrypt

Dostawa filtrów powietrza, świeżego powietrza, oleju i paliwa do
KWP w Szczecinie
Źródło:
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/10182,Dostawa-filtrow-powietrza
-swiezego-powietrza-oleju-i-paliwa-do-sprzetu-transport.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:37
Dostawa filtrów powietrza, świeżego powietrza,
oleju i paliwa do sprzętu transportowego KWP w
Szczecinie
Wynik
pytania do siwz, wyjaśnienia
--------------------------------------------------ogłoszenie
siwz wraz z zał. nr 1 oferta cenowa i zał. nr 2 oświadczenie
zał. nr 3 - formularz kalkulacji cenowej
zał. nr 4 - wzór umowy
SIWZ można uzyskać :
1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela
ogloszen.html -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00
;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty
przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową,
pobraniową za potwierdzeniem odbioru.
Metryczka
Data publikacji 24.06.2011
Data modyfikacji 01.08.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka