Paski testowe

Komentarze

Transkrypt

Paski testowe
Paski testowe
Wysokiej jakości odczynniki firmy Hach do prostych w obsłudze pasków testowych. Aby
zidentyfikować odczyt, wystarczy zamoczyć pasek w badanej próbce i porównać kolory
wydrukowane na butelce. Paski testowe są dokładne, łatwe do przenoszenia i tanie. Przykładowe
zastosowania to woda pitna, ścieki, basen oraz spa i przemysłowa woda procesowa. Przykładowe
parametry to chlor, azotany, azotyny, twardość, zasadowość, chlorki i amoniak. Firma Hach oferuje
sprawdzony pasek testowy „5 w 1” do pomiaru chloru wolnego, chloru całkowitego, twardości,
zasadowości, pH – wszystko za pośrednictwem jednego paska.
Numer części
Opis produktu
Parametr
Zakres pomiarowy
2745250
Test strips total hardness,
0-425 mg/L
Hardness, Total As CaCO3
0 – 425 ppm
Kontakt
2745325
Test strips total dissolved
iron, 0-5 mg/L
Iron, medium range
0 – 5 ppm Fe
Kontakt
2745425
Test strips: Nitrate 0 - 50 mg/ Nitrate and Nitrite
L and Nitrite 0 - 3 mg/L, 25
pieces
Nitrate 0 – 50 mg/L NO3-N
Kontakt
2745650
pH Test strips, 4 - 9 pH units
4 – 9 pH
Kontakt
2755250
Multi-parameter test strips,
50 pcs
2755325
Ammonia test strips, 0 - 6.0
mg/L, 25 tests
Ammonia, Nitrogen, low
range - As NH3-N, For
freshwater
0 – 6 ppm
Kontakt
2890200
Test strips free chlorine,
0-600 mg/L, 100 tests
Free Chlorine, High Range
0 – 600 mg/L Cl2
Kontakt
2793844
Test strips total Hardness,
0-425 mg/L, 250 tests,
individually wrapped
Hardness, Total (as CaCO3)
0 – 425 ppm
Kontakt
2793944
Test strips free & total
chlorine, 0-10 mg/L,
individually wrapped
Chlorine, low range - As free
&
total Cl2
0 – 10 mg/L Cl2
Kontakt
37333
pH paper, 3.0 - 5.5 pH range
Kontakt
37633
pH paper, 4.5 - 7.5 pH range
Kontakt
2745125
Test strips copper , 0-3 mg/L
Copper
0 – 3 ppm Cu
Kontakt
2793828
Test strips total hardness
0-425 mg/L, 1000 tests,
individually wrapped
Hardness, Total As CaCO3
0 – 425 ppm
Kontakt
38533
pH paper, 9.0 - 12.0 pH range
Kontakt
39133
pH paper, 1.0 - 11.0 pH range
Kontakt
pH, mid range
PLN Cena
Kontakt
Numer części
Opis produktu
Parametr
Zakres pomiarowy
PLN Cena
2745050
Free and total chlorine test
strips, 0 - 10 mg/L, 50 tests
Chlorine, low range - As free
& total Cl2
0 – 10 Cl2
Kontakt
2744940
Paski testowe QuanTab®
chlorków, 30-600 mg/L
Chlorki - jako Cl-
30 – 600 Cl-
Kontakt
37933
pH paper, 6.0 - 8.0 pH range
2757150
Phosphate test strips, 0 - 50
mg/L, pk/50
Kontakt
Phosphorus, Orthophosphate
(reactive) - as PO4
0 – 50 ppm PO4
Kontakt

Podobne dokumenty