ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Centrum Pediatrii im. Jana

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Centrum Pediatrii im. Jana
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
41-218 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru
oferenta w trybie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. na „ dostawę i montaż
mebli wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra w budynku „A”
segment 2 została wybrana oferta:
Projektmebel Sp. z. o. o
Ul. Lotników 54
44-100 Gliwice
z ceną 147.569,25 zł brutto
Oferta spełnia wszystkie wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści Zapytania
ofertowego.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 r. poz. 907 – tekst jednolity- dalej ustawą) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania
przedmiotowa ustawa.
Sosnowiec 13.01.2015r.
Sosnowiec 13.01.2015
Lp. dz. CP/DA/ 11 /2015
„IMPEX TRADE”
Sp. z. o. o
ul. Bytkowska 1 B
40- 955 Katowice
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
41-218 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru
oferenta w trybie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. na „ dostawę i montaż
mebli wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra w budynku „A”
segment 2 została wybrana oferta:
Projektmebel Sp. z. o. o
Ul. Lotników 54
44-100 Gliwice
z ceną 147.569,25 zł brutto
Oferta spełnia wszystkie wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści Zapytania
ofertowego.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 r. poz. 907 – tekst jednolity- dalej ustawą) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania
przedmiotowa ustawa.
Sosnowiec 13.01.2015
Lp. dz. CP/DA/ 12/2015
FHU ERGOOFFICE
Paweł Słowikowski
Ul. Drozdów 80
43-100 Tychy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
41-218 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru
oferenta w trybie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. na „ wykonanie,
dostawę i montaż mebli wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra
w budynku „A” segment 2 została wybrana oferta:
Projektmebel Sp. z. o. o
Ul. Lotników 54
44-100 Gliwice
z ceną 147.569,25 zł brutto
Oferta spełnia wszystkie wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści Zapytania
ofertowego.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 r. poz. 907 – tekst jednolity- dalej ustawą) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania
przedmiotowa ustawa.
Sosnowiec 13.01.2015
Lp. dz. CP/DA/ 13/2015
Projektmebel Sp. z. o. o
Ul. Lotników 54
44-100 Gliwice
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
41-218 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru
oferenta w trybie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. na „ wykonanie,
dostawę i montaż mebli wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra
w budynku „A” segment 2 została wybrana Państwa oferta.
Oferta spełnia wszystkie wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści Zapytania
ofertowego.
Na dzień 19.01.2015r. zostanie przygotowana w Dziale Administracji umowa do podpisu.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 r. poz. 907 – tekst jednolity- dalej ustawą) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania
przedmiotowa ustawa.
Sosnowiec 13.01.2015
Lp. dz. CP/DA/ 14/2015
GRANT- SOFT Sp. z. o. o
Ul. Myśliwska 68
30-718 Kraków
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
41-218 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru
oferenta w trybie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. na „ wykonanie,
dostawę i montaż mebli wraz z rozładunkiem w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra
w budynku „A” segment 2 została wybrana oferta:
Projektmebel Sp. z. o. o
Ul. Lotników 54
44-100 Gliwice
z ceną 147.569,25 zł brutto
Oferta spełnia wszystkie wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści Zapytania
ofertowego.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 r. poz. 907 – tekst jednolity- dalej ustawą) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania
przedmiotowa ustawa.

Podobne dokumenty