2016 harmonogram Kończyce Książniczki Młodziejowice

Transkrypt

2016 harmonogram Kończyce Książniczki Młodziejowice
S erv ic e f or t h e Fut u r e
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 801 501 511
www.fcc-group.pl
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY: MICHAŁOWICE
MIEJSCOWOŚCI:
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
13
27
10
24
8
22
12
26
9
23
14
28
15
12
11
8
13
10
8
12
9
14
Grudzień
Maj
8
22
Listopad
Kwiecień
11
25
Marzec
12
26
Luty
15
29
Styczeń
Rok
Młodziejowice, Kończyce, Książniczki
12
9
23
Odpady Komunalne zmieszane
2016
(sb)
25
Worek:
-
Żółty
Niebieski
Zielony
Brązowy
2016
12
9
(sb)
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca na terenie
Przepompowni w Książniczkach w okresie od marca do listopada w godzinach 9.00-13.00.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w miesiącu kwietniu i październiku przy
drugim odbiorze odpadów komunalnych.
Odpady prosimy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30
Wykonawca :
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
tel. 801 501 511,
www.fcc-group.pl
Zlecający :
Gmina Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel. (012) 388-57-40 w. 34