RB 12 2016 Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA

Transkrypt

RB 12 2016 Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA
Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA
Raport bieżący nr: 12/2016
Data: 17.03.2016
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku Pan Piotr Dyka, Wiceprezes Zarządu Spółki,
złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu LPP SA. Rezygnacja została złożona Prezesowi
Rady Nadzorczej oraz Spółce i jest skuteczna na dzień 17 marca 2016 roku.
Piotr Dyka pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 2009 roku, odpowiadał za markę RESERVED oraz
za stworzenie marek Sinsay i Tallinder oraz rozwój kanałów sprzedaży internetowej.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Hubert Komorowski - Wiceprezes Zarządu