Zagadnienia do kolokwium I 2016

Transkrypt

Zagadnienia do kolokwium I 2016
Elektroakustyka, EKA rok II
Zagadnienia na sprawdzian nr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Drgania własne układu o 1 stopniu swobody bez tłumienia i z tłumieniem
Drgania wymuszone układu o 1 stopniu swobody. Rezonans wychylenia i prędkości
Drgania układów o wielu stopniach swobody
Fale w strunie
Drgania własne struny
Drgania membrany kołowej
Parametry charakteryzujące falę akustyczną
Równanie falowe. Prędkość dźwięku w gazach
Fala płaska. Rezystancja właściwa ośrodka
Natężenie dźwięku
Poziom dźwięku
Budowa i funkcje ucha zewnętrznego
Budowa i funkcje ucha środkowego
Budowa ślimaka
Błona podstawna jako analizator częstotliwości
Budowa organu Cortiego
Mechanizm zamiany sygnałów akustycznych na elektryczne w organie Cortiego
Poziom głośności i krzywe jednakowego poziomu głośności
Głośność
Maskowanie tonu tonem
Maskowanie tonu szumem. Pasma krytyczne
Wysokość dźwięku i jej skale
Barwa dźwięku
Fala kulista
Kula pulsująca i jej impedancja promieniowania
Dipol akustyczny i jego charakterystyka kierunkowości
Kula drgająca i jej impedancja promieniowania
Tłok płaski w nieskończonej odgrodzie – pole bliskie i dalekie
Tłok płaski w nieskończonej odgrodzie i jego impedancja promieniowania
Wzajemna impedancja promieniowania układu źródeł
Falowód akustyczny o stałym przekroju
Elementy akustyczne: masa, podatność i rezystancja
Rezonator Helmholtza
Rezonatory akustyczne z falą płaską
35. Rezonator prostopadłościenny. Przestrzeń częstotliwościowa
36. Tuba wykładnicza

Podobne dokumenty