SZKOŁA Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 ROK SZKOLNY 2007/08

Transkrypt

SZKOŁA Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 ROK SZKOLNY 2007/08
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
SZKOŁA
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59
ROK SZKOLNY 2007/08
2015/16
KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM
I
II
III
PRZEDMIOT
Język polski
Język angielski
Drugi język obcy
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka i astronomia
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godzina z wychowawcą
Liczba godzin
tygodniowo
Liczba godzin
tygodniowo
4
5
2
1
1
2
5
5
2
5
4
2
4
2
1
2
1
1
1
4
1
4
1
31
2
0,5
1
1
1
32
2
0,5
2
1
1
2
2
1
4
1
4
1
1
1
1
33
2
0,5
1
2
2
2
4
ŁĄCZNIE
Religia / Etyka
WDŻ
Liczba godzin
tygodniowo
Liczba
godzin
w cyklu
14
14
6
1
1
6
2
4
5
5
4
12
2
12
1
2
2
3
96
6
1,5

Podobne dokumenty