Kauczuku naturalnego _TSR 10, SVR 10_

Transkrypt

Kauczuku naturalnego _TSR 10, SVR 10_
Wymagania surowcowe dla: Kauczuku naturalnego (TSR 10, SVR 10)
Nazwa surowca
Kauczuk naturalny
Wymagania
- wyk. miesz. testowej (temp.wulk.
143 º),
- wytrzymałość na rozciąganie min. 21
MPa,
- wydłużenie przy zerwaniu min.
700%,
- twardość 40 ± 5ºShA,
- ML (1+4) 100 ºC nie normowana,
- zaw. popiołu maz. 0,75%,
-zaw. części lotnych max. 0,8%