Jak wypełnić formularz do Banku

Transkrypt

Jak wypełnić formularz do Banku
Przykład
BANK DETAILS REQUEST FORM
IMPORTANT: Please type the updated information in the fields provided below, print the
Word document, sign the “signature:” field and return this form by one of the following
methods in order to receive your claim by Wire Transfer.
One form per currency/bank account must be returned.
•
Post to:
Microsoft Ireland Operations Limited
C/o Microsoft Rebate Centre
P.O. Box 11 20
33339 Rheda-Wiedenbrueck
Germany
•
Fax to +49 5241 80 689068
•
Email a scanned copy to [email protected]
For all questions, please submit a service request through Microsoft Online Customer
Portal support
Please tick a box
New Bank Details
Update to existing bank details
Zaznaczamy jedną z dwóch opcji: New Bank
Details [ kiedy wysyłamy po raz pierwszy
dane do przelewu] lub Update to existing
bank deails [ kiedy chcemy zaktualizować
dane do przelewu
Please accurately complete the details below – (all fields are mandatory)
Currency
Wpisać : EUR
Sales Location
Wpisać: POLAND
Company Name
Wpisać nazwę Firmy
Partner ID
Wpisać nr Partner ID [Microsoft]
Partner Address
Partner VAT No.
Wpisać adres firmy
Wpisać NIP firmy
Wpisać nazwę Banku
Wpisać adres banku
Wpisać nr konta
Bank Name
Bank Address
Bank Account No.
Bank Sort Code (Bank
Key)
Bank Rib Key (If
applicable)
Swift Code (ABA No.)
-
IBAN Code
Wpisać nr konta ponownie
Wpisać jeśli się posiada
Please sign the form below
Signed by
Podpisać się [ plus ewentualnie przybić pieczątkę –najlepiej na dwóch
Stronach]
Printed Name
Wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko osoby, która składa
podpis
Title
Wpisać zajmowane stanowisko osoby, która podpisuje dokument
Company
Powtórzyć nazwę firmy
Date
Wpisać aktualną datę