Burzenin

Transkrypt

Burzenin
Gmina
Burzenin
71
Czy interesujesz się polityką
Tak 46%
Nie 54%
Tak
Nie
Koledzy- polityka
Tak 46%
Nie 54%
Tak
Nie
72
Rodzice- polityka
Nie 38%
Tak 62%
Tak
Nie
Poglądy moje a rodziców
Tak 38%
Nie 62%
Tak
Nie
73
Programy informacyjne
1
1
1
7
w iadomości
w ydarzenia
teleekspress
5
fakty
w iadomości
łódzkie
Programy publicystyczne
szkło kontaktowe 1
Tomasz Lis na
żyw o
Tomasz Lis na żywo 2
szkło
kontaktow e
74
Aktywny udział w życiu publicznym
Tak 8%
Tak
Nie
Nie 92%
Znajomość koalicji i opozycji
Tak 38%
Nie 62%
Tak
Nie
75
Znajmość obecnego premiera
Nie 15%
Tak
Nie
Tak 85%
Znajomość obecnego marszałka sejmu
Nie 38%
Tak 62%
Tak
Nie
76
Znajomość obecnego wicepremiera
Tak 23%
Tak
Nie
Nie 77%
ocena rządu
dobrze 2 nie mam zdania 2
dobrze
źle 2
źle
bardzo źle 4
77
bardzo źle
nie mam zdania
Ocena prezydenta
nie mam zdania 2
dobrze 3
bardzo źle 1
dobrze
źle
bardzo źle
nie mam zdania
źle 5
Znajomość swojego wójta
Nie 16%
Tak
Nie
Tak 84%
78
Wymieniane inwestycje na terenie gminy
budowa przystani kajakarskiej
droga
oświetlenie
budowa sali gimnastycznej
Źródła informacji o gminie
lokalne media 1
z innych źródeł 2
lokalne media
od innych osób
z innych źródeł
od innych osób 3
79
Deklaracja uczestnictwa w wyborach
Nie 8%
Tak
Nie
Tak 92%
"W wyborach głosowałem na..."
PO 3
PIS 3
PO
PSL
PIS
PSL 1
80
"W wyborach będę głosował na..."
PSL 1
PO 2
SLD 1
PO
PIS
SLD
PSL
PIS 3
Znajomość programu partii
Tak 38%
Nie 62%
Tak
Nie
81
"Głosując na partię kieruję się..."
wizrunkiem- 2
programem- 7
emocjami- 2
innymi czynnikami- 3
Wymieniani kandydaci na prezydenta:
• Tusk
• Kaczyńsk
• Olechowski
• Lepper
"Głosowałbym na..."
Tusk
Kaczyński
82

Podobne dokumenty