Kosztorys - Publiczne Przedszkole nr 21

Transkrypt

Kosztorys - Publiczne Przedszkole nr 21
Strona tytułowa przedmiaru
PRZEDMIAR ROBÓT
Rodzaj robót:
Inwestycja:
Budowlana
Publiczne Przedszkole nr 21
Adres:
Wymiana posadzki w salach zajęć
Księżycowa 27
43-200 Pszczyna
Kody CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor:
Adres:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania
Inwestor
Wykonawca
1
SeKo SMART 6.1.0.3
Przedmiar
Lp
Kod
1
2
1
1.1 KNR-W 4-01
0818-05
1.2 KNR-W 4-01
0804-01
1.3 KNR-W 2-02
1105-03
1.4 KNR-W 2-02
1105-01
1.5 KNR-W 2-02
1123-02
1.6 KNR-W 2-02
1123-04
1.7 KNNR 2 1205-09
1.8 KNNR 2 1205-07
1.9 KNR-W 4-01
1207-0200
1.10 KNNR 2 1202-04
1.11
2
2.1 KNR-W 4-01
0818-05
2.2 KNR-W 4-01
0804-01
2.3 KNR-W 2-02
1105-03
2.4 KNR-W 2-02
1105-01
2.5 KNR-W 2-02
1123-02
Opis
Jm
3
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
Sala - Grupa 5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2
5.8*11.6
0.2*2.4*4
Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z
zatarciem na gładko
5
m2
m2
miej
sce
miej
sce
m2
67,280
1,920
69,2
Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o grubości 2mm,zatarta na gładko
69,2
Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej,rulonowych na kleju winylowym. z wywinięciem wykładziny na ściany
na wys. ok. 15 cm . Wymagania dla wykładziny rulonowej : - wykładzina
homogeniczna PCV , (zbudowana z jednej warstwy - warstwa użytkowa stanowi
całkowitą grubość wykładziny) , rulonowa , obiektowa dla sal zajęć o dużym
natężeniu ruchu np. : Gamrat Specjal 43 Plus lub równoważna - grubość
wykładziny min. 2 mm - wykładzina zabezpieczona fabrycznie wars
5.8*5.8
5.8*3*0.15
0.2*4*0.15
0.2*2.4*2
(-1.6+0.9)*0.15
Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na
posadzkach
37,225
Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli system Twin Clic/
5.8*5.8
0.2*2.4*2
Cokół - montaż listew systemowych
5.8*3
0.2*4
Dwukrotne malowanie farbą olejną ogólnego stosowania,pasów (lamperia nad
cokołem) o wysokości do 20 cm
18,20
Listwa połączeniowa między strefą wykładziny a paneli
5,8
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
1
Sala - Grupa 4
m2
m2
69,200
m2
m2
69,200
m2
m2
m2
m2
m2
m2
33,640
2,610
0,120
0,960
- 0,105
m2
m2
37,225
m2
m2
m
m
m
m
33,640
0,960
m
m
m
18,200
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2
5.8*11.6
0.2*2.4*8
Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z
zatarciem na gładko
5
m2
m2
miej
sce
miej
sce
m2
67,280
3,840
m2
m2
71,120
m2
m2
71,120
Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające
Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające
71,12
Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa
o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o grubości 2mm,zatarta na gładko
71,12
Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej,rulonowych na kleju winylowym. z wywinięciem wykładziny na ściany
na wys. ok. 15 cm
2
69,200
5,000
5,000
69,200
69,200
37,225
37,225
34,600
18,200
17,400
0,800
18,200
5,800
5,800
1,000
1,000
71,120
5,000
5,000
71,120
71,120
38,305
SeKo SMART 6.1.0.3
Lp
Kod
1
2
2.6 KNR-W 2-02
1123-04
2.7 KNNR 2 1205-09
2.8 KNNR 2 1205-07
2.9 KNR-W 4-01
1207-0200
2.10 KNNR 2 1202-04
2.11
3
Opis
Jm
3
4
Wymagania dla wykładziny rulonowej :
- wykładzina homogeniczna PCV , (zbudowana z jednej warstwy - warstwa
użytkowa stanowi całkowitą
grubość wykładziny) , rulonowa , obiektowa dla sal zajęć o dużym natężeniu
ruchu np. : Gamrat Specjal 43 Plus lub równoważna
- grubość wykładziny min. 2 mm
- wykładzina zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR
- klasyfikacja użytkowania 43
- odporność na ścieranie – Grupa P
- kolor do uzgodnienia z dyrekcją placówki
5.8*5.8
5.8*3*0.15
0.2*8*0.15
0.2*2.4*4
(-1.6+0.9)*0.15
Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na
posadzkach
38,305
Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli system Twin Clic/
5.8*5.8
0.2*2.4*4
Cokół - montaż listew systemowych
5.8*3
0.2*8
Dwukrotne malowanie farbą olejną ogólnego stosowania,pasów (lamperia nad
cokołem) o wysokości do 20 cm
19,00
Listwa połączeniowa między strefą wykładziny a paneli
5,8
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
1
Wymiana płytek ściennych obieralnia
3.1 KNR 4-01 0807-04 Zerwanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych / ułozonych na zaprawie
klejowej/
1.97*4.13
3.2 KNR-I 0-12
Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej
0829-0100
8,136
3.3 KNR 2-02u1
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu
B-0202-001700-03 masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu Uwaga: kolor płytek dobrać do
istniejących/
8,136
3
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
m2
m2
m2
m2
m2
m2
33,640
2,610
0,240
1,920
- 0,105
m2
m2
38,305
m2
m2
m
m
m
m
33,640
1,920
m
m
m
19,000
38,305
35,560
19,000
17,400
1,600
19,000
5,800
5,800
1,000
1,000
m2
8,136
m2
m2
8,136
m2
m2
8,136
m2
8,136
8,136
8,136
SeKo SMART 6.1.0.3