Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Maluch www

Transkrypt

Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Maluch www
Bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży organizowane w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Maluch
RZESZÓW, 24.09.2013
godz.17:00-20:30
I cam House - Hotel
al. T. Rejtana 1
Organizator warsztatów:
Program warsztatów:
.
www. be zpie c zn ym alu c h . pl

Podobne dokumenty