Marta Gargała – nauczyciel stażysta klasy fortepianu

Transkrypt

Marta Gargała – nauczyciel stażysta klasy fortepianu
MARTA GARGAŁA
Nauczyciel stażysta klasy fortepianu.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie
fortepianu prof. Ewy Pobłockiej. Ukończyła również Studium Pedagogiczne realizowane przy
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Od 2010 roku akompaniator i nauczyciel gry na fortepianie w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Gryficach oraz od 2011 roku nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Szczecinie.
Jako studentka pracowała w charakterze akompaniatora-kameralisty w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie współpracowała z prof. Piotrem Kusiewiczem. Koncertowała
w wielu miastach Polski jak i za granicą. Doskonaliła swój warsztat pianistyczny podczas
kursów mistrzowskich prowadzonych między innymi przez prof. Katarzynę Popową - Zydroń,
Dang Thai Son’a, Ivo Pogorelica, Andrzeja Jasińskiego.
Od 2012 roku prowadzi wspólnie z mężem Szkołę Muzyki Artyz, gdzie z sukcesem
zaraża uczniów miłością do muzyki, spełniając tym samym swoje pedagogiczne powołanie.
Jest autorką podręcznika nauki gry na fortepianie, który realizowany jest w Szkole Muzycznej
Artyz.
Pianistka czynnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta, koncertując jako solistka i
kameralistka.