Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

Transkrypt

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
POLISH LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASSOCIATION
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. (48-22) 644-86-83, http://pollasa.sggw.pl
Regon: 142418927; KRS: 0000357115; NIP: 7010249845
ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA oraz Zakład
Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ pod kierownictwem
Pana prof. dr hab. Józefa Dulaka zapraszają na seminarium, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014r
(wtorek) w Krakowie. Planowanie spotkanie naukowe ma dotyczyć nowoczesnych technik
przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach i być połączone z prezentacją nowych zwierzętarni
doświadczalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tematy przewidywanych wystąpień to m.in.:
•
•
•
•
Badania indukowalnych komórek macierzystych (testowanie pluripotencjalności w mysim
modelu tworzenia teratom);
Badania wzrostu nowotworów i angiogenezy (zwierzęce modele badawcze);
Przywracanie krążenia w niedotlenionych tkankach - mysi model niedotlenienia mięśni kończyny
tylnej i model zawału serca;
Sprawy bieżące PolLASA
Planowana jest również prezentacja nowej zwierzętarni, która będzie przystosowana do pracy ze
zwierzętami zakażonymi - BL3.
Współorganizatorami seminarium są firmy BMT i Vivari.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Miejsce obrad:
Kraków
Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7
sala *P1.2*
dojazd – z Dworca Głównego: tramwaj nr 52 w kierunku „Czerwone Maki”, należy wysiąść na
przystanku „Ruczaj” (poniżej znajdą Państwo rozkład jazdy linii 52).
Rozpoczęcie spotkania: 3 czerwca 2014r (wtorek) o godzinie 11.00.
Planowane zakończenie spotkania ok. godziny 16-tej.
POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK
O
ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH, http://pollasa.sggw.pl, e-mail: [email protected]