Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZCZYTNIE
Źródło:
http://szczytno.policja.gov.pl/o17/aktualnosci/23093,Szczytno-Policjanci-czuwaja-nad-bezpieczenstwem-mieszkancow-i-uczes
tnikow-Dni-i-.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:51
Strona znajduje się w archiwum.
SZCZYTNO: POLICJANCI CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM
MIESZKAŃCÓW I UCZESTNIKÓW „DNI I NOCY SZCZYTNO 2016”
Jak co roku święto Szczytna odbędzie się w przedostatni weekend lipca: 22-24 lipca. Nad
bezpieczeństwem mieszkańców oraz uczestników imprezy każdego dnia czuwać będzie blisko 80
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, jednostek sąsiednich, Oddziałów Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
wspierani przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Olsztynie oraz Straży Miejskiej w
Szczytnie.
„Dni i Noce Szczytno 2016” to impreza masowa wymagająca specjalnego zabezpieczenia pod kątem bezpieczeństwa. Na
ulicach patrole piesze będą pilnować przestrzegania ładu i porządku publicznego.
Na drogach o bezpieczeństwo kierowców dbać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjni motocykliści, którzy będąc
bardziej mobilni, szybciej dotrą w miejsca, w których wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożnią ruch
pojazdów. Podczas imprezy pracować będą policjanci szczycieńskiej „drogówki”, jak i policjanci oddelegowani z innych
jednostek min. Mrągowa, Pisza, Nidzicy i Iławy..
Każdego dnia miasto patrolowane będzie również przez 16 słuchaczy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dzięki wspólnym
służbom z doświadczonymi funkcjonariuszami, słuchacze poznają w praktyce metody pracy Policji oraz nauczą się
prawidłowo wykonywać obowiązki służbowe zgodnie z przepisami i zasadami etyki zawodowej.
Ponadto, w zabezpieczeniu święta Szczytna wezmą udział dzielnicowi, kryminalni oraz ogniowo konwojowe.
Policjantki z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii w ramach obchodów „Dni i Nocy Szczytna 2016r”
rozmawiały ze sprzedawcami i przypomniały,, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem (art. 43 cyt. ustawy). Aby nie stać się sprawcą przestępstwa
należy żądać od kupującego dokumentu, który potwierdzi jego wiek. Chcemy, aby każdy ze sprzedawców miał świadomość,
że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego
rodzicom i najbliższym.
Policja apeluje, aby w tych dniach nie poruszać się po mieście na pamięć, szczególną uwagę zwracać należy na znaki
drogowe. Dotyczy to przede wszystkim znaków zakazu zatrzymania się, ponieważ w uzasadnionych przypadkach naruszeń
tego znaku, pojazdy mogą być usuwane na koszt właściciela.
Ocena: 5/5 (1)
Tweetnij