todzkie Wyjasnienie do zapytania ofertowego "Zakup, dostawa i

Transkrypt

todzkie Wyjasnienie do zapytania ofertowego "Zakup, dostawa i
Eurcpljskie
Program Regionalny
todzkie
BBBMBiB
GMINA R^CZNO
Piotrkowska 5, 97-51U K$czno
Europejski Fundusz Spoteczny
Reczno, dma mminn
20.01.2017 r.
wo.
W771-ifr7vS33 *Hii)?- - - - ' ' 9 7 5
Wyjasnienie do zapytania ofertowego "Zakup, dostawa i montaz narz^dzi technologii
informacyjno-komunikacyjnych do wyposazenia pracowni szkolnych w Gminie
R$czno"
Pytanie 1
1. Projektor typ LDP- prosze sprecyzowac czy Zamawiaj^cy wymaga projektora LDP
czy DLP 7
2.
Czy Zamawiaj^cy dopusci procesory w notebookach o taktowaniu 3,1 GHz 7
3. Czy Zamawiaj^cy dopusci komputery z mozliwosci^ rozbudowy pamieci RAM
dol6GB?
Odpowiedz :
1. Zamawiaj^cywymagaprojektor- DLP
2. Zamawiaj^cy dopuszcza procesory w notebookach - 3,1 GHz
3. Zamawiaj^cy dopuszcza notebooki z mozliwosci^ rozbudowy pamieci do 8 GB lub
dol6GB
Pytanie 2
W opisie przedmiotu zam6wienia ,,Tablica multimedialna ,, Zamawiaj^cy nie wskazuje tak
jak w przypadku ,, Projektor + Ekran manualny + montaz ,, informacji o projektorach
potrzebnych do poprawnego funkcjonowania zestawu multimedialnego. Prosz$ o podanie
jakie projektory znajduj^ sie w plac6wkach , prosze o podanie modeli tych projektor6w
w celu skalkulowania ceny montazu.
Odpowiedz
Zamawiaj^cy umiesci! na stronie internetowej www.bip.reczno.pl uzupelnienie i opis do
przedmiotu zam6wienia.