Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl

Transkrypt

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
Pracodawcy mimo wszystko chcą zatrudniać
Prawie 7 na 10 firm, klientów serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl, zamierza jeszcze do
końca tego roku zatrudnić pracowników. Największy odsetek ankietowanych
przedsiębiorstw (53%) chce dać pracę maksymalnie 10 osobom.
Tylko 14% pracodawców wskazało, że w tym roku nie będzie prowadziło już żadnej rekrutacji, a 17%,
że jeszcze nie podjęło w tym zakresie decyzji. 6 na 10 firm, które zamierza zatrudnić pracowników
przyznało, że planuje rekrutować podobną liczbę osób co w poprzednich kwartałach tego roku, niemal
jedna czwarta, że znacznie mniej, a 16%, że znacznie więcej.
Wykres 1. Ilu pracowników Pani/a firma zamierza zatrudnić do końca 2011 roku?
60%
53%
50%
40%
30%
20%
14%
17%
8%
10%
3%
1%
2%
31 do 40
41 do 50
3%
0%
Od 1 do 10
11 do 20
21 do 30
Powyżej 50
Do końca
pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników 2011 roku nie
Trudno
powiedzieć
zamierzamy
już
zatrudniać
pracowników
Źródło: Pracuj.pl
Głównym powodem, dla którego przedsiębiorcy zamierzają zatrudnić znacznie mniej pracowników niż
w trzech pierwszych kwartałach tego roku, nie jest jednak obawa przed spowolnieniem gospodarczym,
ale cykl rekrutacyjny, który podobnie przebiega w wielu firmach. - Pod koniec roku przedsiębiorstwa
zwykle zatrudniają mniej osób, przenosząc procesy rekrutacyjne na styczeń – tłumaczy Przemysław
Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl. Na taki powód wskazała prawie połowa
(45%) badanych firm. Tylko 17% przyznało, że odczuwa już skutki dekoniunktury i dlatego część
rekrutacji została wstrzymana, a 16%, że na razie nie odczuwa następstw spowolnienia
gospodarczego, ale zdecydowało się wstrzymać rekrutację w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń.
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
Najwięcej firm (45%) będzie szukało pracowników do działów handlowych i obsługi klienta (27%).
¼ przedsiębiorców widzi potrzebę zatrudnienia specjalistów IT, a co piąty pracowników produkcji. Do
końca roku powinno się też pojawić nieco ofert dla specjalistów od marketingu, finansów i logistyki.
Na wysyp ofert pracy nie mają natomiast co liczyć HR-owcy, szkoleniowcy i prawnicy.
Wykres 2. Do jakich działów będą Państwo poszukiwać pracowników?
50%
45%
40%
27%
30%
25%
21%
20%
21%
14%
13%
12%
5%
10%
0%
11%
handel,
sprzedaż
obsługa
klienta
IT
produkcja
marketing
finanse
2%
transport, administracja HR
obsługa
logistyka
szkolenia prawna
inny dział
Źródło: Pracuj.pl
*Informacje o badaniu:
Badanie przeprowadzono metodą ankiety dostępnej on-line w dniach 11-18 października 2011. W badaniu wzięło udział 638
firm, klientów Pracuj.pl, z całej Polski.
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez
Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy.
Kandydatom dostarcza codziennie prawie 20 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów
dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i
należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest
także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network,
zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata.
www.pracuj.pl

Podobne dokumenty