pobierz - BIP Konstancin

Transkrypt

pobierz - BIP Konstancin
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
05-520 Konstaiicin-Jezioma, ul Warszawska 32
tel.. (22) 717-53-67, 717-53-98
f
1
Konstancin-Jeziorna dnia 2014 (1
PP.67244.
.2014HP
Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna
W związku z art. 61 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i wynikającą z niej
koniecznością wyznaczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna, Wydział Planowania Przestrzennego informuje, że przeprowadził
analizę materiałów tj. „Wykazu podatników podatku rolnego i leśnego raport według
decyzji za rok 2013 do dnia 31.12.2013 r.”
Z analizy wynika, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 3 1.12.2013 r. wynosi:
—
—
Lp.
-
Podatnicy podatku rolnego
Ilość
Użytki rolne w
ha
813.1964
623,3591
1.436,5555
1.
Osoby prawne
21
2.
Osoby fizyczne
304
3.
Razem
325
Przyjmuje się średnią powierzchnię gospodarsbya rolnego na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna
Średnia
wha
38,7236
2,0505
4,4201
4,40
Informacja zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
Konstaricin-Jeziorria.
K1ER WNIK
Wydziału
PrzeIrzennn
Ewa .skt-Su1
:Z
/104 O1fOA)ŚJ
uLi Li
ingr K htże
J u”zik