Ćwiczenia w podwieszeniu SKRYPT

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenia w podwieszeniu SKRYPT
LEVITAS
Ćwiczenia w podwieszeniu
SKRYPT
2013
Anita Konik
Technomex
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE .............................................................................................................. 4
Charakterystyka urządzenia ................................................................................................... 4
Osprzęt do urządzenia ............................................................................................................ 4
Zalety prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych w Levitasie ................................................... 5
RODZAJE PODWIESZEŃ W LEVITASIE .................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
SIŁY WYKORZYSTYWANE PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM LEVITAS ................................. 8
RODZAJE ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH STOSOWANYCH W LEVITAS ................................ 8
OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA I OGRANICZENIA DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU ........... 10
SKALA LOVETA ................................................................................................................ 10
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA .......................................................................................................... 6
Kończyna dolna....................................................................................................................... 6
Staw biodrowy .................................................................................................................... 6
Rozciąganie mięśni przywodzących w stawie biodrowym ............................................... 14
Trakcja stawu biodrowego – działanie przeciwbólowe ................................................... 15
Zgięcie i wyprost ............................................................................................................... 16
Mobilizacja ruchu zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym ............................................. 20
Mobilizacja stawu biodrowego poprzez ślizgi stawowe .................................................. 21
Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych ..................................................................... 22
Rotacja zewnętrza i wewnętrzna ..................................................................................... 23
Staw kolanowy ................................................................................................................. 24
Mobilizacja zgięcia ............................................................................................................ 27
Mobilizacja stawu kolanowego – ślizgi ............................................................................ 28
Rozciąganie mięśnia prostego uda ................................................................................... 29
Trakcja stawu kolanowego ............................................................................................... 30
Kończyna górna .................................................................................................................... 31
Staw ramienno-łopatkowy ............................................................................................... 31
Mobilizacja odwodzenia ................................................................................................... 32
Mobilizacja odwiedzenia - techniki terapii manualnej .................................................... 33
Trakcja stawu ramienno-łopatkowego (przeciwbólowo) ................................................ 34
Ćwiczenie samowspomagane dla ruchu odwodzenia...................................................... 35
Zginanie i prostowanie ..................................................................................................... 36
Mobilizacja zgięcia i wyprostu .......................................................................................... 37
Mobilizacja zgięcia i wyprostu – techniki terapii manualnej ........................................... 38
Rotacja wewnętrzna i zewnętrzna ................................................................................... 39
Wzmocnienie mięśni rotujących ...................................................................................... 41
Przywiedzenie i odwiedzenie horyzontalne ..................................................................... 41
Staw łokciowy ................................................................................................................... 42
Kręgosłup .............................................................................................................................. 44
Odcinek szyjny (odc. C) ..................................................................................................... 44
Odcinek piersiowy (odc. Th) ............................................................................................. 46
Odcinek lędźwiowy (odc. L) .............................................................................................. 48
Trakcja odc. L .................................................................................................................... 51
Trójpłaszczyznowe podwieszenie kręgosłupa lędźwiowego w Levitas w celu
zmniejszenia bólu: ............................................................................................................ 52
Zgięcie i wyprost w odcinku lędźwiowym ........................................................................ 53
Zawieszenie całego ciała ...................................................................................................... 53
Zawieszenie połowy ciała ..................................................................................................... 56
Mobilizacja tułowia w pozycji siedzącej ............................................................................... 57
Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni grzbietu, KKG oraz KKD w Levitas .............................. 58
PW: leżenie tyłem............................................................................................................. 63
PW: leżenie przodem ....................................................................................................... 64
PW: leżenie na boku ......................................................................................................... 66
PW: klęk ............................................................................................................................ 67
PW: siad ............................................................................................................................ 69
Pozycja stojąca ..................................................................................................................... 69
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 70
WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W TEKŚCIE
PW – pozycja wyjściowa
KKD – kończyny dolne
KD – kończyna dolna
KKG – kończyny górne
KG – kończyna górna
MM - mięśnie
Odc. C – odcinek szyjny kręgosłupa
Odc. Th – odcinek piersiowy kręgosłupa
Odc. L – odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Przedstawione ćwiczenia i pozycje to zaledwie mała część możliwości urządzenia Levitas i całego podejścia do
terapii w podwieszeniu. Więcej wiedzy możecie Państwo uzyskać na specjalistycznych szkoleniach.
szkolenia.technomex.pl
WPROWADZENIE
Charakterystyka urządzenia
Levitas jest nowoczesnym urządzeniem do terapii w podwieszeniu montowanym do ramy metalowej.
Unikalna konstrukcja elementów służących do podwieszenia pozwala na precyzyjną i łatwą obsługę
urządzenia. Dzięki nowoczesnej konstrukcji możliwa jest łatwa i sprawna możliwość regulacji systemu
podciągania pacjenta.
Osprzęt do urządzenia
W celu przeprowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych Levitas wyposażone jest w osprzęt, na który
składają się: podwieszki, mankiety, kamasz, pasy, linki, obciążniki. Poniżej lista typowego sprzętu do
Levitasa.

Podwieszka pod klatkę piersiową

Podwieszka pod miednicę

Podwieszka kończyn (udo, podudzie, ramię, przedramię)

Podwieszka pod stopę

Podwieszka pod głowę

Podwieszka uniwersalna pod rękę, nogę, głowę

Podwieszka samozaciskająca

Mankiet nadkostkowy

Mankiet udowy

Kamasz

Pas miedniczy (podwieszka z 4 punktami podwieszenia)

Pas piersiowy

Linka do zawieszeń 2m

Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m

Obciążniki 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 kg
Zalety prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych w Levitasie
Zalety dla terapeuty: oszczędność czasu i energii, wolne ręce – możliwość wykonania innych technik
np. masaż, opór, trakcja, możliwość zachowania odległości między terapeutą a ćwiczącym, możliwość
łatwej diagnostyki,
Zalety dla pacjenta: ułatwienie wykonania ruchu, brak bólu podczas ruchu, poczucie bezpieczeństwa,
możliwość relaksu, możliwość samodzielnego wykonania ćwiczenia.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kończyna dolna
Staw biodrowy
Ruch: Odwodzenie i przywodzenie
Siła mięśni 1-2
Przykład 1.
PW: leżenie tyłem. KKD wyprostowane.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, podwieszka
na stopie. Punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami
prostopadle nad stawem biodrowym.
Ruch: odwodzenie i przywodzenie
Przykład 2.
PW: leżenie tyłem. KKD wyprostowane.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, podwieszka
na stopie. Punkty podwieszenia linek prostopadle nad
podwieszkami (na ruchomej ramie). Możliwość przesunięcia
punktów podwieszenia w kierunku dystalnym – dekompresja.
Ruch: odwodzenie i przywodzenie
Przykład 3.
PW: leżenie przodem. Pod tułowiem prostokątna poduszka.
KKD wyprostowane.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, podwieszka
obejmująca stopę i staw skokowy. Punkt podwieszenia linek
połączonych
z
podwieszkami
prostopadle
nad
stawem
biodrowym.
Ruch: odwodzenie i przywodzenie.
Siła mięśni 2-3
W celu wzmocnienia mięśni odwodzących w stawie biodrowym punkt podwieszenia należy przesunąć
w kierunku dośrodkowym. W celu wzmocnienia mięśni przywodzących w stawie biodrowym
odwrotnie (dobocznie).
Przykład 1.
PW: leżenie tyłem. KKD wyprostowane.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, podwieszka
na stopie. Punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami
przesunięty dośrodkowo w linii stawu biodrowego.
Ruch: odwodzenie i przywodzenie.
Przykład 2.
PW: leżenie tyłem. KKD wyprostowane.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, podwieszka na
wysokości stawu skokowego. Linki łączące podwieszkę z
punktem podwieszenia ustawiamy odwrotnie – bloczek znajduje
się u góry. Oba końce linki łączymy karabińczykami z
podwieszką. Punkt podwieszenia obu linek prostopadle nad
stawem biodrowym. Podwieszenie pozwala na wykonanie ruchu
z rotacją.
Ruch: odwodzenie i przywodzenie wraz z rotacją. Możliwa praca we wzorcu PNF dla KD:
przywiedzenie, wyprost, rotacja wew – odwiedzenie, zgięcie, rotacja zewnętrzna.
Zgięcie i wyprost
Siła mięśni 1-2
Przykład 1.
PW: leżenie na boku na KD nie ćwiczonej, zgiętej w stawie
biodrowym i kolanowym. KD ćwiczona wyprostowana w stawie
kolanowym.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości, kamasz na
stopie. Punkt podwieszenia linek prostopadle nad krętarzem
większym.
Ruch: zginanie i prostowanie.
Przykład 2.
Jw. tylko ze zgiętym stawem kolanowym.
W tym przypadku KD nie ćwiczona w pozycji zerowej w stawie
biodrowym.
Przykład 3.
PW: leżenie na boku na KD nie ćwiczonej, zgiętej w
stawie biodrowym i kolanowym. KD ćwiczona
wyprostowana w stawie kolanowym.
Podwieszenie: podwieszka na udzie w ½ długości,
kamasz na stopie. Punkty podwieszenia linek
prostopadle nad podwieszkami, umieszczone na
ruchomej ramie.
Ruch: zginanie i prostowanie.
W przykładach 1-3 nie używamy podwieszki z
otworem
na
piętę,
gdyż
powoduje
ona
niepożądaną w tym ćwiczeniu rotację KD.
Podczas ćwiczeń mogą pojawić się kompensacje ruchów poprzez zwiększenie lordozy lędźwiowej
podczas wyprostu stawu biodrowego i zmniejszenie lordozy podczas zgięcia stawu biodrowego. Aby
uniknąć wymienionych kompensacji należy ułożyć KD nie ćwiczoną odpowiednio w zgięciu lub
wyproście/ pozycji neutralnej w stawie biodrowym.
Odcinek piersiowy (odc. Th)
Poniżej przedstawione są propozycje podwieszenia
górnej części ciała:
Przykład 1.
PW: leżenie tyłem. KKD zgięte w stawach biodrowych i
kolanowych. Pod KKD wałek, poduszka, kwadrat itp.
Podwieszenie: podwieszka pod głowę, klatkę piersiową, 2 podwieszki pod ramiona. Punkty
zaczepienia linek połączonych z podwieszkami prostopadle nad nimi.
Przykład 2.
PW: leżenie przodem. KKD wyprostowane. Pod
podudziami półwałek, klin itp. KKG odwiedzione
90o i zgięte w stawach łokciowych 90 o. Głowa
oparta na dłoniach.
Podwieszenie: 2 podwieszki pod ramionami,
podwieszka
pod
klatką
piersiową.
Punkty
zawieszenia linek połączonych z podwieszkami
prostopadle nad podwieszkami.
Poniżej przedstawione są przykłady terapii w wymieniowych wyżej pozycjach.
Przykład 1.
PW z przykładu 1, 2.
Punkty podwieszenia znajdują się na ruchomej
ramie Levitas.
Ruch: zgięcie boczne tułowia.
W celu eliminacji ruchu zgięcia bocznego w
odcinku lędźwiowym terapeuta ustawia swoje
przedramię na wysokości dolnych żeber.
Wskazania: skolioza, zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa, choroby restrykcyjne płuc,
choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa.
Przykład 2.
PW z przykładu 1, 2.
Punkty podwieszenia znajdują się na ruchomej ramie
Levitas.
Cel: mobilizacja zgięcia bocznego, rozciąganie mięśni –
zablokowanie ruchomej ramy w pożądanym ustawieniu.
Przykład 3.
PW z przykładu 1, 2.
Cel: Zwiększanie zakresu zgięcia bocznego
Poizometryczna relaksacja mięśni. Terapeuta stosuje opór ręczny na bocznej części tułowia.
Przykład 4.
PW z przykładu 1, 2.
Rytmiczna stabilizacja – zmiana napięć izometrycznych bez intencji ruchu. Terapeuta poleca
ćwiczącemu np. „bądź sztywny jak drzewo”, „nie daj się poruszyć”. Ćwiczący stara się utrzymać
nieruchomo, podczas gdy terapeuta naciska rękoma z różnych stron na jego tułów.
Cel: Wzmocnienie mm posturalnych.
Odcinek lędźwiowy (odc. L)
Poniżej
przedstawione
są
propozycje
podwieszenia dolnej części ciała:
Przykład 1.
PW: leżenie tyłem. KKD zgięte ok. 40-50o w
stawach
biodrowych.
Podwieszka
pod
miednicę, 2 podwieszki pod uda i 2 pod stopy. Punkty zawieszenia linek połączonych z
podwieszkami prostopadle nad nimi (fot. 9377).
Przykład 2.
PW: leżenie tyłem. KKD zgięte ok. 80-90o w stawach
biodrowych. Podwieszka pod miednicę, 2 podwieszki
pod uda i 2 pod stopy. Punkty zawieszenia linek
połączonych z podwieszkami prostopadle nad nimi.
Przykład 3.
PW: leżenie przodem. KKD wyprostowane.
Podwieszka pod miednicę, 2 podwieszki
pod uda i 2 pod stopy. Punkty zawieszenia
linek
połączonych
z
podwieszkami
prostopadle nad nimi.
Trójpłaszczyznowe podwieszenie kręgosłupa lędźwiowego w Levitas w celu zmniejszenia
bólu:
- poprzez regulację długości linek na
połączonych z podwieszką pod miednicą
można zwiększyć lub zmniejszyć wielkość
lordozy
lędźwiowej.
dystalnej
pary
Np.
linek
skrócenie
powoduje
zmniejszenie lordozy,
- dzięki ruchomej ramie można wykonać
zgięcie odc. L w stronę mniej bolesną lub
niebolesną,
- poprzez regulację długości linek możliwa rotacja miednicy. Jeśli poprzednie techniki nie
przyniosły wystarczającej ulgi obniż miednicę po stronie bolesnej – uzyskasz nieznaczne
poszerzenie otworów międzykręgowych.
Zgięcie i wyprost w odcinku lędźwiowym
PW: leżenie bokiem. KKD zgięte w stawach
biodrowych i kolanowych.
Podwieszenie: szeroka podwieszka pod miednicę,
podwieszka pod uda, podwieszka pod podudzia.
Punkty
zawieszenia
linek
połączonych
z
podwieszkami prostopadle nad podwieszkami.
Przykład 1.
Ruch: zginanie i prostowanie w odc. L poprzez ruch podwieszonej części ciała.
Cel: wzmocnienie mm stabilizujących dolny odcinek kręgosłupa.
Mobilizacja tułowia w pozycji siedzącej
Przykład 1.
PW: KKG odwiedzione w stawie ramienno-łopatkowym 90o i zgięte w stawie łokciowym 90o.
Podwieszenie: podwieszki obejmują ramiona, punkt podwieszenia prostopadle nad podwieszką na
ruchomej ramie.
Ruch: rotacja tułowia.
Przykład 2.
PW: KKG zgięte w stawie ramienno-łopatkowym 90o,
ręce chwyt za ruchomą ramę.
Ruch: rotacja tułowia.
Przykład 3.
PW: siad okrakiem na leżance. KKG zgięte w stawie
ramienno-łopatkowym 90o, w dłoniach laska.
Ruch: ćwiczący wychyla tułów w przód i w bok – zgięcie boczne tułowia z rotacją.
Przykład 4.
PW: jedna KG odwiedziona stawie ramienno-łopatkowym 90o.
Podwieszenie: podwieszka pod ramię i rękę. Zawieszenie
osiowo nad stawem ramienno-łopatkowym.
Ruch: ćwiczący przenosi ciężar ciała w stronę podwieszonej
KG. Zgięcie boczne tułowia po stronie przeciwnej.
Pełna wersja skryptu dostarczana jest wraz z urządzeniem
LEVITAS.
www.technomex.pl

Podobne dokumenty