Konsulting Organizacyjny - spis treści

Transkrypt

Konsulting Organizacyjny - spis treści
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki i Zarządzania
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Konsulting Organizacyjny - spis treści
Rozdział 1: Prezentacja podmiotu gospodarczego:
1.1.
forma prawna organizacji,
1.2.
asortyment produkcji,
1.3.
stosowane technologie,
1.4.
formy organizacji produkcji (gniazda, linie).
Rozdział 2: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
Rozdział 3: Analiza usługi – dotyczy przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjno-usługowego,
analiza wybranej jednej usługi spośród oferowanych przez dane przedsiębiorstwo
3.1.
podstawowe zadania realizowane przez usługę,
3.2.
rodzaje klientów nabywających usługę,
3.3.
etapy powstawania usługi – schemat i opis,
3.4.
cykl życia usługi.
Rozdział 4: Organizacja pracy na wybranym stanowisku pracy:
4.1.
zadania realizowane na wybranym stanowisku (rodzaje i liczba różnych
operacji, podział wybranej operacji na zabiegi, czynności i ruchy robocze).
4.2.
norma pracy (ilościowa lub czasowa), sposób jej ustalania i aktualizacji,
4.3.
plan zagospodarowania przestrzennego stanowiska,
4.4.
organizacja obsługi stanowiska (zaopatrzenie w informacje, materiały i
narzędzia, transport, konserwacje i naprawy, kontrola jakości, przydzielanie
zadań na stanowisko i rozliczanie z wykonanych zadań).
Rozdział 5: Ergonomia stanowiska pracy.
5.1.
postawa przy pracy, strefy zasięgu rąk i nóg, zagrożenia.
5.2.
tempo pracy, monotonia.
5.3.
przerwy w pracy i możliwość odpoczynku.
5.4.
materialne parametry środowiska pracy (mikroklimat, hałas,
zanieczyszczenie).
Rozdział 6: Projekt usprawnienia pracy na stanowisku.