Organizacja zajęć w piątek – 04.12.2015 roku – ze względu na

Transkrypt

Organizacja zajęć w piątek – 04.12.2015 roku – ze względu na
Organizacja zajęć w piątek – 04.12.2015 roku – ze względu na
udział sporej ilości uczniów i części nauczycieli w akademii
środowiskowej z okazji Dnia Górnika
Klasa Ia – 3 lekcja – zgodnie z planem . Dzieci występujące (5) – zbiórka
W holu budynku I-III na parterze godz. 10.30 i przejście pod opieką
p. J. Hałacz i p. woźnej do Sali OSP. Pozostali lekcje zgodnie
z planem. Po akademii dzieci wracają z rodzicami do domu.
Klasa Ic – 1,2,3 lekcja – zgodnie z planem. Dzieci występujące (8) –zbiórka
o godz. 10.30 w holu (j.w) i przejście do Sali OSP pod opieką
p. J. Hałacz i p. woźnej. Po akademii dzieci wracają z rodzicami do
domu .Pozostali lekcje zgodnie z planem.
Klasa IIa – dzieci występujące przychodzą do świetlicy na godz. 9.30 – razem
Z p. Haliną Żyłą i po przygotowaniach udają się pod jej opieką do Sali
OSP. Po akademii wracają z p. Haliną na lekcje.
Klasa IIb – 1,2,3 lekcja zgodnie z planem. Dzieci występujące (8) –zbiórka
o godz. 10.30 w holu (j.w) i przejście pod opieką p. J. Hałacz
i p. woźnej do Sali OSP. Po akademii wracają z rodzicami do domu.
Pozostali lekcje - zgodnie z planem.
Klasa IIIa – dzieci występujące (8) –zbiórka o godz. 10.30 w holu (j.w)
i przejście pod opieką p. J. Hałacz i p. woźnej do Sali OSP.
Po akademii dzieci wracają do szkoły pod opieką p. J. Hałacz.
Pozostali – lekcje od 9.20 – zgodnie z podanymi zmianami
Klasa IIIb- dzieci występujące (11) zbiórka 9.20 – IIp i pod opieką p.woźnej
udają się do świetlicy – tam przejmuje je p. Halina Żyła i pod
opieką jej oraz p. B. Harazim udają się do Sali OSP. Po występie
z rodzicami idą do domu lub pod opieką p. Haliny do świetlicy.
Pozostali – lekcje zgodnie z planem .
Piątek – 04.12
Zmiany klasach I-III w związku z Dniem Górnika
Klasa IIIa – zaczyna o godz. 9.20
3, 4,5 lekcja - łączona z IIIb (19 osób)
Uwaga- 5 lekcja- wf
6 lekcja – j. angielski – ( zamiast lekcji 7) – kończą o 13.10
p. J. Hałacz – kończy zajęcia po akademii i przyprowadzeniu uczniów
młodszych do szkoły