wies S T R Z E L C E M M M/DG ZCc M M M UK US PU PU PU M UO

Transkrypt

wies S T R Z E L C E M M M/DG ZCc M M M UK US PU PU PU M UO
ZALACZNIK NR
DO UCHWALY
wies S T R Z E L C E
GMINA CHODZIEZ
RADY GMINY CHODZIEZ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 r.
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK PLANU NR 11
SKALA
11
NR XI/57/03
UCHWALA OGLOSZONA W DZIENNIKU
URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NR 18 poz. 527
Z DNIA 19 lutego 2004 r.
1 : 10 000
PU
M
M
UH
PU
M
M
PU
UO/M
ogr.
EC
M
ZP
M/DG
M
M US
M
O Z N A C Z E N I A :
W
M
U
PU
DG
ZP
LASY ZIELEN
ZCc
UK
WODY
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I
ZAGRODOWEJ
TERENY USLUG
TERENY PRODUKCYJO-USLUGOWE
TERENY DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
PARK ZABYTKOWY
ZCc
ogr.
EC
OBIEKT ZABYTKOWY
CMENTARZ CHRONIONY
DG
OGRODY DZIALKOWE
KOTLOWNIA C.O.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKÓW
O P R A C O W A N I E :
UJECIE WODY
mgr inz.arch.
BUDYNKI MIESZKALNE
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
STREFA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
M
ROMAN DYMEK
mgr inz.arch.TERESA DYMEK
tech.bud.Barbara Gutsche

Podobne dokumenty