Lp. Podsta- wa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Transkrypt

Lp. Podsta- wa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR
Lp.
PodstaOpis i wyliczenia
j.m. Poszcz
Razem
wa
Termoomodernizacja wraz z przebudową
1
PŁYTA DLA PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1.1. KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
1 0212-02 grub.ponad 15 cm
2*2*0.25
m3
1.000
RAZEM
1.000
1.1. KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
m3
2 0106-02 wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach
2*2*0.5
m3
2.000
RAZEM
2.000
1.1. KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym zała- m3
3 1105-01 dowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
1+2
m3
3.000
RAZEM
3.000
1.1. KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu m3
4 1105-02 i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 10
3
m3
3.000
RAZEM
3.000
1.1.
Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację gruzu ziemi
t
5
5.1
t
5.100
RAZEM
5.100
1.2
Betonowanie konstrukcji
1.2. KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
m3
1 1101-07
2*2*0.4
m3
1.600
RAZEM
1.600
1.2. KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
2 0101-07 lub Ŝelbetowych, płyty stropowe i dachowe
2*2
m2
4.000
RAZEM
4.000
1.2. KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
3 0101-07 lub Ŝelbetowych, płyty stropowe i dachowe - deskowanie 5cm
analogia zagłębienia w płycie
1.43*1.56
m2
2.231
RAZEM
2.231
1.2. KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
m3
4 0107-07 tradycyjnym, płyty stropowe
2*2*0.35
m3
1.400
RAZEM
1.400
1.3
Zbrojenie
1.3. KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14
t
1 0104-01 mm
0.04
t
0.040
RAZEM
0.040
1.3. KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty Ŝebrowane do Fi 14 t
2 0104-04 mm
0.1
t
0.100
RAZEM
0.100
-1-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23192

Podobne dokumenty