Legnicka strategia zarządzania marką

Transkrypt

Legnicka strategia zarządzania marką
ścieżka do tekstu:
/ strona główna / aktualności / polska /
środa, 23 grudnia 2009
Legnicka strategia zarządzania marką
autor: Mariusz Sidor
źródło: Eskadra
We wtorek 15 grudnia w trakcie ostatniego spotkania z cyklu otwartych konsultacji społecznych
przedstawiciele firmy Eskadra MarketPlace zaprezentowali nową strategię zarządzania marką Legnicy.
Legnica. Z nią zawsze po drodze to nowy slogan pozycjonujący miejską markę Legnicy.
Prace nad strategią zarządzania marką Legnica trwały blisko cztery miesiące i objęły m.in. ilościowe i
jakościowe badania wizerunkowe, rekomendacje komunikacyjne, kompleksowe rozwiązania graficzne oraz
opracowanie kilkudziesięciu zadań, których wdrożenie będzie budować silną markę Legnicy, inspirując
jednocześnie rozwój miasta i podnosząc jakość życia jego mieszkańców. W czasie prac autorzy strategii
współpracowali z powołanym przez Urząd Miasta Legnicy Zespołem ds. Marki, a swoje koncepcje i projekty
na bieżąco omawiali z mieszkańcami podczas czterech otwartych konsultacji społecznych, warsztatów dla
przedszkolaków i licealistów oraz przeszło dwudziestu spotkań z lokalnymi liderami opinii publicznej.
W ramach strategii opracowane zostało nowe logo Legnicy. To prosty i czytelny napis, ujęty w szczególny
nawias dwóch elementów graficznych niebieskiego fundamentu, będącego swoistym refleksem litery L ,
oraz żółtego kwadratu, który domyka całość. Wychodzimy od barw miasta, by tchnąć w nie ducha nowej
marki: bezpretensjonalnej i otwartej.
wyjaśnił Tomasz Budzyń, szef pracującego nad logiem zespołu
grafików. Legnica to miasto przytomnie stojące na ziemi, a jednocześnie obdarzone krztyną zdrowego
szaleństwa, co projekt logotypu ukazuje m.in. w przechylonym kwadracie, w którym wtajemniczeni zobaczą
jeszcze jedno: dawny Kwadrat, dzielnicę, w której stacjonowali Rosjanie, część Tarninowa, prawdziwej perły
architektury z przełomu XIX i XX w.
dodał Budzyń.
Najważniejszym spośród przewidzianych w strategii zadań do wdrożenia na najbliższe lata, jest powołanie w
Legnicy nowoczesnego muzeum zimnej wojny. Muzeum zimnej wojny według autorów strategii ma być nie
tylko kolejną atrakcją turystyczną miasta, ale i jego rozpoznawalną w świecie wizytówką. Legnickie muzeum
będzie bowiem ośrodkiem międzynarodowej współpracy ekspertów i zwłaszcza młodych ludzi z całego
świata. Przeszło półwiecze stacjonowania w mieście wojsk radzieckich jak w soczewce skupiło tutaj skutki
zimnej wojny. Teraz właśnie w Legnicy historia podzielonego świata może łączyć narody i pokolenia.
1/2
powiedział Adam Kałucki.
data wydruku:
środa, 8 marca 2017 roku 15:14:42
adres dokumentu:
http://www.regioportal.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=10&art_ID=1645
2/2