Klasyk w nowej szacie

Transkrypt

Klasyk w nowej szacie
52
TECHNIKA I TECHNOLOGIE
3 / 2015
Podłogi z drewna
Klasyk w nowej szacie
Zakład Produkcji Drzewnej KACZKAN jest producentem wysokiej klasy podłóg drewnianych, m.in. parkietu
dwuwarstwowego, deski podłogowej, parkietu litego, parkietu mozaikowego oraz parkietu przemysłowego. W ofercie
znaleźć można różne rodzaje podłóg, od tradycyjnych po nowoczesne.
Piotr Kmiecik
Firma KACZKAN nie boi się łączyć
klasyki z nowoczesnością, zauważa
i wykorzystuje nadchodzący trend
stanowi charakterystyczną, zygzakowatą strukturę.
we wzornictwie podłóg drewnia-
Rodem z Wersalu
nych, gdzie obserwujemy renesans
Aby wyjaśnić, skąd wzięła się nazwa
najnowszego produktu firmy KACZKAN, musimy sięgnąć do historii
sztuki. Pierwsze jodełkowe wzory pojawiły się na ceramice już w Starożytnej Grecji. W dziedzinie drewnianych
podłóg jako pierwszy zastosował ten
jodełki francuskiej. Stanowi ona niepowtarzalny wzór drewnianej podłogi, na którą składają się klepki parkietowe przycięte pod kątem 45°. Dwa
złączone ze sobą elementy wyglądem
przypominają grot strzały, a całość
Fot. Kaczkan
wzór Daniel Cronstroma – szwedzki
architekt (marmur został zastąpiony
drewnianą posadzką we francuskim
Wersalu w roku 1693). W tamtych czasach parkiet wykonywany był ręcznie.
Stworzenie francuskiej jodełki wymagało dużego nakładu czasu i pracy, co
uruchomiła nowatorską linię do produkcji proParkietu. Był to czas przełomu, który potem skutkował ciągłym
poszerzaniem oferty o nowe towary.
Z kolei rok 2012 to moment uruchomienia w pełni zautomatyzowanej fabryki
proParkietu, dającej wiele możliwości
warstw: wierzchniej – szlachetnej oraz
później świadczyło o jej niepowtarzalności i ekskluzywnym charakterze.
Można było ją podziwiać tylko w miejscach o wyższej randze, m.in. właśnie
w pałacach.
w przekształcaniu oraz tworzeniu nowych produktów. Wszystko to zaś po
to, aby móc zaspokoić potrzeby każdego klienta.
Tym sposobem pomysł na wprowadzenie nowoczesnej jodełki francuskiej szybko przerodził się w kolejny
cel firmy KACZKAN. Ten typ parkietu
nie jest łatwy w produkcji. Potrzebuje
on bowiem specjalistycznego zaplecza
technicznego, doświadczenia, czasu
oraz wielu prób.
Nowoczesność jodełki francuskiej od
niem podłogowym.
KACZKAN oferuje jodełkę o kącie cięcia
22,5° oraz 45°, w szerokości 70, 90 i 120
mm, w 6 długościach odpowiednich do
szerokości w przedziale 420-940 mm.
W zależności od życzenia klienta, grubość klepki wynosi od 10 do 15 mm.
Drugie ujęcie nowoczesności francuskiej jodełki odnosi się do jej koloru.
Zaczynając od tradycyjnego olejowanego/lakierowanego w naturalnym
kolorze drewna, do różnorodnych
barw, które występują w standardowej ofercie, tj. Colours od the World
(kolorowe lakiery UV) oraz Colours of
firmy KACZKAN przejawia się w parametrach technicznych tego parkietu.
Patrząc od tej strony można powiedzieć, że jest to typowy proParkiet przycięty pod danym kątem. Gotowa do
położenia podłoga składa się z dwóch
the Nature (kolorowe oleje naturalne).
Klepki mogą być dodatkowo fazowane
i strukturyzowane.
Jeśli chodzi o stylistykę produktu, to
dla firmy KACZKAN nie ma tutaj specjalnych ograniczeń.
Powrót na salony
W chwili obecnej ten niezwykły
wzór powraca i znajduje ponownie swoje uznanie u współczesnych
użytkowników. Klasyczna estetyka
jodełki francuskiej w nowoczesnym
wydaniu tegoż parkietu może znaleźć zastosowanie w każdym rodzaju
wnętrz.
Nowoczesność jodełki francuskiej od firmy KACZKAN przejawia się w parametrach technicznych tego parkietu.
Fot. Kaczkan
Wieloletnie doświadczenie w produkcji drewnianych podłóg dwuwarstwowych pozwala firmie KACZKAN na
modyfikowanie tego rodzaju parkietu,
zarówno pod względem technicznym,
jak i estetycznym. W 2006 roku firma
O zwiększonej wytrzymałości
podkładu liściastego lub iglastego. Parkiet posiada podwyższoną wytrzymałość dzięki kilkukrotnemu lakierowaniu/olejowaniu oraz utwardzaniu
promieniami UV. Produkt można również stosować w połączeniu z ogrzewa-
REKLAMA
• TARCICA IGLASTA
• obrzynana
• nieobrzynana
• suszona
• impregnowana
• strugana
• fryzy
• deski profilowane
• SRGNãDG\NROHMRZH
• GHVNLSRGãRJRZH
• elementy
programu ogrodowego
• boazerie
• listwy profilowane
• brykiet iglasty
• elementy konstrukcyjne
• elementy klejone
•7$5&,&$/,Ŋ&,$67$
•86â8*,
• nieobrzynana
• fryzy
• elementy meblowe
• elementy klejone
• impregnacja
• struganie
• parzenie
• suszenie
• elementy klejone
• GHVNLSRGãRJRZH
• EU\NLHWOLŋFLDVW\
• drewno kominkowe
•3â<7<./(-21(%8.2:('Ĕ%2:(62612:(•
•&=ĔŊ&,'20$6=<17$57$&=1<&+•$57<.8â<:<.2ķ&=(1,$,:<326$Ŧ(1,$:1Ĕ75=•
10-13 marca 2015, Poznań
Zapraszamy na nasze stoisko 16 w pawilonie 7A

Podobne dokumenty