KN Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego

Transkrypt

KN Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego
KN Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego
Kim jesteśmy?
Członkowie Koła Naukowego Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego są ukierunkowani na
poszerzenie zainteresowań oraz umiejetności w zakresie zagadnień projektowania konstrukcji
współczesnych systemów transportu bliskiego, eksploatacji oraz dozoru technicznego tych
systemów, a także diagnostyki technicznej urządzeń transportowych.
Co robimy?
Koło Naukowe Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego działa w ramach trzech sekcji:
- Diagnostyka Techniczna (dr inż. Zygmunt Dziechciowski)
- Konstrukcja i Eksploatacja (dr inż. Wiesław Cichocki)
- Obliczenia Numeryczne (dr inż. Stanisław Łaczek)
Celem naszego Koła jest rozwijanie kontaktów pomiędzy Studentami różnych ośrodków
akademickich oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobywanych w czasie studiów,
popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła, organizacja wymiany
międzynarodowej, współpraca z pokrewnymi strukturami krajowymi i zagranicznymi oraz
pomoc przy organizacji praktyk studenckich. Cel ten realizowany jest w szczególności
poprzez udział w seminariach, sympozjach, spotkaniach, sesjach, organizowanie imprez
naukowych oraz wyjazdów specjalistycznych do instytutów badawczych, zakładów pracy, na
targi pracy, itp.
Jak do nas dołączyć?
Każdy zainteresowany Student może przystąpić do Koła Naukowego Systemów i Urządzeń
Transportu Bliskiego na otwartych spotkaniach, o terminie których poinformuje Opiekun Koła.
Zapraszamy na stronę Koła: http://graf.mech.pk.edu.pl/index.php/kolosiutb/sknsiutb
Opiekun naukowy: dr inż. Wiesław Cichocki
Prezes: Paweł Krzemień
Siedziba: Instytut Konstrukcji Maszyn
1/2
KN Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego
Kontakt: 012 628 33 31 lub [email protected]
012 628 33 05 lub [email protected]
2/2