Dzień Chemii 2016

Transkrypt

Dzień Chemii 2016
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Cieszyn
Sekcja Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym SITPChem
Członek Europejskiej Federacji FATIPEC
ZAPRASZA
na
DZIEŃ CHEMII 2016
W PROGRAMIE:
3 czerwca 2016
II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie, Pl. Wolności 7b
ORGANIZATOR:
 "Katastrofa w elektrowni Fukushima i jej reperkusje dla rozwoju energetyki"
- wykład Jana Surówki – Dyrektor firmy: Energy Engineering & Management
Systems w Gliwicach
 Konkurs prezentacji multimedialnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na temat: " Promieniotwórczość - czy nadal się jej boimy?".
 Konkurs wiedzy o promieniotwórczości - test dla szkół ponadgimnazjalnych.
 Warsztaty chemiczne dla uczestników.
Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego
Oddział w Cieszynie
II Liceum
Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
w Cieszynie
PATRONAT:
Bliższych informacji udzielają:
Joanna Szlaur - nauczyciel chemii II LO im.M.Kopernika w Cieszynie,
e-mail: [email protected].
Jacek Nagórniewicz - Sekretarz SITPChem Oddział Cieszyn,
e-mail: [email protected]
www.sitpchemcieszyn.pl
e-mail: [email protected]
Starosta
Powiatu
Cieszyńskiego