ulotka KWS BONO.indd

Transkrypt

ulotka KWS BONO.indd
Żyto hybrydowe
ość!
Now sion
na
Ilość iczona
n
og r a
KWS BONO - tolerancyjne na suszę
www.kws.pl
KWS BONO
KWS BONO - tolerancyjne na suszę
Większa odporność na suszę - nowa generacja żyta hybrydowego KWS
z polepszonym potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego
Dobry profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę brunatną
oraz rynchosporiozę i mączniaka
Dobra jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość ziarna
w stanie zsypnym
Krótkie źdźbło - mała ilość słomy do zagospodarowania po żniwach
Technologia POLLENPLUS ® chroni łan przed sporyszem - nie ma potrzeby
stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego
Źródło danych: Wyniki badań rejestrowych COBORU 2012-2013; plon w % wzorca; odmiany wzorcowe: 2013 - Bosmo,
Dańskowskie Diament, Brasetto, SU Stakkato; 2012 - Bosmo, Dańkowskie Diament, Minello, Brasetto.
Profil odmiany
2 | KWS BONO
dość niskie
dość mała
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
dość duża
bardzo wysoka
mała do średniej
średnia
bardzo dobry
Informacje ważne do 06.2015 r.
Źródło danych: Wyniki plonowania z doświadczenia: Tolerancja na niedobory wody 2012. Wzorzec - średnia
plonowania ze wszystkich odmian testowanych w doświadczeniu; 100% wzorca dla wariantu nienawadnianego
= 82,4 dt/ha, natomiast dla wariantu nawadnianego 96,5 dt/ha. Liczba lokalizacji 3. KWS Lochow 2014.
Cechy rolnicze:
• Wysokość roślin [cm]........................129
• Odporność na wyleganie ..................4,7
• Reakcja na Al+++.................................5,0
Odporność na choroby:
• Mączniak ........................................... 7,6
• Rdza brunatna...................................6,5
• Rdza źdźbłowa .................................. 7,6
• Rynchosporioza ................................ 7,5
• Septorioza liści .................................. 7,1
• Choroby podstawy źdźbła.................8,3
Struktura plonu:
• Gęstość łanu* .......................................9
• Liczba ziaren w kłosie* .........................4
• MTZ [g] ............................................32,3
• Plon a1 [%]**......................................120
Jakość:
• Podatność na sporysz* ........................4
• Liczba opadania ...................................6
• Porastanie ziarna w kłosach .................5
niska do średniej
dość duża
średnia
Źródło danych: COBORU, Wyniki Badań Rejestrowych 2012-2013; Aplikacja internetowa
„Charakterystyka Odmian” www.coboru.pl, czerwiec 2013;
* Bundessortenamt 2013 - wyniki rejestrowe 2013, wyciąg
**100% = 61,3 dt/ha
1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
KWS BONO | 3
Szukasz materiału siewnego? Jesteśmy do dyspozycji!
Polska południowo-zachodnia
Polska północno-wschodnia
Region 1
Region 6
Marcin Hoffmann - Przedstawiciel Handlowy
tel. 601 189 739
Łukasz Preuss - Przedstawiciel Handlowy
tel. 605 570 430
Region 2
Region 7
Jarosław Wierzyk - Doradca Agrotechniczny
tel. 663 360 560
Tomasz Grygoruk - Doradca Agrotechniczny
tel. 607 312 326
Polska północno-zachodnia
Polska południowo-wschodnia
Region 5
Region 8
Roman Żekieć - Przedstawiciel Handlowy
tel. 605 280 190
Łukasz Wnuk - Przedstawiciel Handlowy
tel. 693 950 940
Region 4
Region 9
Krzysztof Zamczyk - Doradca Agrotechniczny
tel. 601 690 608
Doradca Agrotechniczny
tel. 603 654 901
Region 3
Kierownik Sprzedaży i Logistyki
Rafał Prętkowski - Doradca Agrotechniczny
tel. 697 640 940
Maciej Marczewski - tel. 71 39 27 319
Doradcy ds. Żywienia Zwierząt
Polska północna
Tomasz Pieńczewski - tel. 601 372 912
Specjalista ds. Marketingu
Pszenica, Jęczmień, Pszenżyto
Paweł Żmijewski - tel. 71 39 27 305
Polska południowa
Kierownik Marketingu
Product Manager Żyto Hybrydowe
tel. 601 374 82
Bartosz Rudzki - tel. 71 39 27 306
KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
Kondratowice
ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy
tel.: 71 39 27 300
www.kws.pl
Dystrybutor

Podobne dokumenty