Korekcja wzroku - Zakład Biofizyki

Transkrypt

Korekcja wzroku - Zakład Biofizyki
Pracownia Biofizyczna, Zakład Biofizyki CM UJ
(L)
I.
Zagadnienia
1. Podstawowe prawa optyki geometrycznej.
2. Zdolność skupiająca i zdolność rozdzielcza układu optycznego.
3. Układ optyczny oka.
4. Zasada działania lasera.
5. Zastosowanie laserów w okulistyce.
II.
Zadania
1. Wyznaczenie zależności promienia przedniej krzywizny soczewki od odległości
od osi optycznej soczewki dla sześciu kierunków.
2. Stworzenie mapy promienia przedniej krzywizny soczewki.
3. Wyznaczenie zdolności skupiającej przedniej krzywizny soczewki dla wybranych
kierunków.
4. Zaplanowanie korekcji mającej na celu uzyskanie normowzroczności w badanym
modelu.
Instrukcje do ćwiczenia „Korekcja wzroku”
1

Podobne dokumenty