TWENTY FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME DWUDZIESTA

Transkrypt

TWENTY FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME DWUDZIESTA
TWENTY FOURTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA CZWARTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
September 12, Wrzesień 2010
Sunday, September 12, Niedziela
9AM † Ilona Mielcarek - Njus
11AM O Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Bartłomieja z okazji 2 rocznicy urodzin (rodzice)
7PM For Parishioners
Monday, September 13, Poniedziałek
8AM For sick parishioners
Tuesday, September 14, The Exaltation of the
Holy Cross, Wtorek, Podniesienie Świętego Krzyża
11AM For vocations
Wednesday, September 15, Our Lady of Sorrows,
Środa, NMP Bolesnej
8AM W intencji Barbary i Zbyszka
Friday, September 17, Piątek
7PM W intencji Polskiego Festiwalu
Saturday, September 18, Sobota, Św. Stanisława
Kostki
8AM In Thanksgiving to Immaculate Heart of Mary
and Saint Rita
7PM W intencji rodzin
Sunday, September 19, Niedziela
9AM For souls in Purgatory
11AM † Maria Mączka w 20-tą rocznicę śmierci
(córka z rodziną)
7PM For religious education teachers and children
SUNDAY COLLECTION
Envelopes/Koperty
Loose change
Hospitality / Ciasto
Candles / Świece
TOTAL / SUMA
Sept 5
$1,508.00
$504.00
$40.51
$71.54
$2,124.05
OTHER DONATIONS
Building Fund / Fundusz Budowlany
Friends/ Koło Przyjaciół
$380.00
$150.00
Parish goal for each week is $1,800.00
May God reward your generosity! Bóg zapłać!
FINDING AND REALIZING THE IMPORTANCE OF
OUR FAITH CAN MAKE US STRONGER
Our readings today all address the same issue: the
importance of our faith in God. In a world where it is
easy to grow lax in our faith, the Scriptures urge us
to keep our faith active and strong. We do this by
praying
each
day,
attending
Mass,
being
strengthened by the Sacraments, and by asking for
forgiveness when we sin.
THIS WEEK
This Sunday, September 12
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 12PM Potluck lunch
- 7PM Holy Mass in English
Tuesday, September 14
- 7:30PM Parish Council
Wednesday, September 15
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Sunday, September 19
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 7PM Holy Mass in English
LET US PRAY FOR THE SICK:
Fr. Stanisław Drzał, Nick Alexander, David Tiley,
Marta Pustkowski, Weronika Górecka, Tillie Moran,
Janina Mazur, Władzia Hrapkowicz, Basia Rogóż,
Jadwiga Bylina, and other suffering parishioners.
NEW MASS SCHEDULE
The following is the new Mass schedule:
Sunday (no change)
9AM English
11AM Polish
12:30PM Croatian (1st Sunday of the month)
7PM English
Monday - 8AM English
Tuesday
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM English
Wednesday - 8AM Latin
Thursday - NO MASS
Friday - 7PM Polish
1st Friday of the Month
8AM English
8:30AM-7PM Adoration of the Blessed Sacrament
7PM Polish
Saturday
8AM English
7PM Polish
WELCOME POTLUCK
Today at noon all are invited to attend a potluck
lunch to welcome Fr. Peter to our parish. Please
come join us and meet our new pastor.
BEACH TRIP
All parishioners are invited to participate in the
family friendly trip to the coast. This will be a great
opportunity to strenghten our parish community and
to get to know Fr. Peter and other parishioners. We
will be meeting at the beach in Oceanside next
Saturday, Sept 18 from noon till 4PM. Please bring
your own food as well as beach toys and games.
POPE BENEDICT XVI IS LOOKING FORWARD TO
UK TRIP
Pope Benedict XVI says he is “very much looking
forward” to his Sept, 16-19 visit to the United
Kingdom, particularly the beatification of Cardinal
John Henry Newman, which will take place on the
last day of the trip.
HOLY DAYS THIS WEEK
The Exhaltation of the Holy Cross – Sept 14
The way of the Cross is the path we must follow so
we may come to enjoy perfect happiness in heaven.
Through freely giving his life on the Cross, Jesus won
for us forgiveness of sin, and reconciled us to the
Father. By virtue of his Resurrection and Ascension,
Jesus destroyed the power of death and opened the
way to eternal life. Mindful of this, let us, with
grateful hearts, take up our cross and follow Jesus,
that we might merit a share in his victory.
Our Lady of Sorrows – Sept 15
Our Blessed Mother understands our sorrows and
helps us to bear them.
The image of Mary, the Mother of God, with the
Beloved Disciple keeping vigil with Jesus as he dies
on the Cross has been the poignant inspiration for
people of faith for centuries. Today’s memorial of
honoring Mary as Our Lady of Sorrows reminds us
she understands our sorrows and intercedes for us,
that we may remain steadfast amidst the trials of life.
WPROWADZENIE DO LITURGII
Ludzka cierpliwość jest cienką nitką i biada, kiedy się
zerwie. Natomiast cierpliwość Boga jest grubą liną,
trzymającą mocno. Nie jest ona namiastką Jego
miłości, lecz stanem jej największego napięcia. Bóg
zawsze jest gotów, aby podtrzymać, gdy upadamy,
aby nas wziąć w ramiona, gdy wracamy z obczyzny.
Czy widzimy się w roli syna marnotrawnego, czy w
roli jego starszego brata, uczciwego i porządnego –
nie ma większego znaczenia. Różnica między nimi nie
jest tak duża. Względem jednego i drugiego Bóg musi
mieć wiele cierpliwości. Kocha przecież obu. Gdy
zrozumiemy,
że
zawiniliśmy
i
potrzebujemy
przebaczenia, że mamy dług do spłacenia względem
samych siebie i względem Boga, dopiero wtedy może
nam On dopomóc i otworzyć drzwi do nowego i
lepszego życia: do swego domu ojcowskiego.
W TYM TYGODNIU
Dzisiejsza niedziela, 12 września
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- 12PM Powitalny potluck
- 7PM Msza św. po angielsku
Wtorek, 14 września
- 7:30PM- Zebranie Rady Parafialnej
Środa, 15 września
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Niedziela, 19 września
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Kawa i ciasto
- 7PM Msza św. po angielsku
MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: ks. Stanisława
Drzała, Nicka Alexandra,
Davida Tiley, Martę
Pustkowski, Weronikę Górecką, Tillie Moran, Janinę
Mazur, Władzię Hrapkowicz, Basię Rogóż, Jadwigę
Bylinę i innych cierpiących parafian.
NOWY PORZĄDEK MSZY ŚW.
Niedziela (bez zmian)
9AM po angielsku
11AM po polsku
12:30PM dla Chorwatów (pierwsza niedziela miesiąca)
7PM po angielsku
Poniedziałek - 8AM po angielsku
Wtorek
10AM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
11AM po angielsku
Środa - 8AM po łacinie
Czwartek - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
Piątek - 7PM po polsku
Pierwszy Piątek Miesiąca
8AM po angielsku
8:30AM-7PM Adoracja Najświętszego Sakramentu
7PM po polsku
Sobota
8AM po angielsku
7PM po polsku
POWITALNY POTLUCK
W dzisiejszą niedzielę 12 września po polskiej Mszy
św, ok. 12PM zapraszamy wszystkich parafian na
powitalny potluck, na którym będzie okazja
spotkania się z naszym nowym proboszczem.
SPOTKANIE NA PLAŻY
W następną sobotę planujemy parafialne spotkanie
na plaży, na którym będzie można poznać się lepiej z
ks. Piotrem oraz z innymi rodzinami w parafii.
Spotkanie będzie od 12 do 4PM na plaży w
Oceanside. Prosimy o przywiezienie własnego
jedzenia oraz gier plażowych do wspólnej zabawy.
Zachęcamy do udziału wszystkie rodziny z parafii.
PIELGRZYMKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO
WIELKIEJ BRYTANII
Papież Benedykt XVI wypowiada się, że z radością
oczekuje pielgrzymki do Wielkiej Brytanii w dniach
16-19 września, w czasie której będzie beatyfikowany
Kardynał John Henry Newman.
DNI ŚWIĘTE
Podwyższenie Świętego Krzyża – 14 września
Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad
szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku
oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po
rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, tj.
14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto,
które rozpowszechniło się w całym Kościele.
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – 15 września
Św. Stanisława Kostki, Zakonnika – 18 września
Św. Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. Od
dzieciństwa odznaczał się nabożeństwem do
Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej. Miał
widzenie Matki Bożej, która poleciła mu wstąpić do
zakonu jezuitów. W nowicjacie w Rzymie budował
całe otoczenie wzorowym życiem. Jego relikwie
spoczywają w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem
Polski.
W NASTĘPNYCH TYGODNIACH
Niedziela 19 września
Lektorzy: Piotr i Jadwiga Pomykała
Marszałkowie: Z. Pomykała, I. Stawarz, S. Witkowski,
H. Lepis
Kawa i ciasto: Kasia Gajda i Ela Palczewska
Niedziela 26 września
Lektorzy: Teresa Mazurek i Ludomir Cieszkowski
Marszałkowie: S. Morawski, Z. Chaberski, M. Grzelak,
C. Gierek
Kawa i ciasto: Polski Festiwal